23 Jan 2021  

KBH: Overskyet, tåge, 0 °C

Seniorfællesskab spredes, efter at ghettolov fordobler pensionisters husleje

Mjølnerparkens seniorbofællesskab truet

Seniorfællesskab spredes, efter at ghettolov fordobler pensionisters husleje

Mjølnerparkens aktive seniorbofællesskab er truet på sin eksistens. Beboerne er ellers blevet lovet, at de fortsat kan blive boende sammen, hvis de alle flytter til et nyt bofællesskab. Men det har pensionisterne ikke råd til.

Janni Milsted og de øvrige beboere i Mjølnerparkens aktive seniorbofællesskab frygter, at de vil blive spredt for alle vinde, når Bo-Vita sælger deres lejligheder.
FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

Mjølnerparkens seniorbofællesskab risikerer at blive spredt for alle vinde, når boligselskabet Bo-Vita sælger halvdelen af boligerne i Mjølnerparken.

Hvis de ældre fortsat vil bo sammen, skal de betale en husleje, der er op til dobbelt så stor som de 4.483 kroner, de betaler i dag. Hvis de ældre flytter, ender de med at skulle betale 10.000 kroner om måneden i husleje – før vand og varme. Penge som de skal betale af deres pension.

Vi er meget ulykkelige og vrede over, at vi mister vores boliger og vores fællesskab.
Janni Milsted, Mjølnerparkens seniorbofællesskab

I februar meldte Bo-Vita (der administrerer Mjølnerparken) ud, at man er i kontakt med tre potentielle købere, og at man i marts forventer at sælge halvdelen af boligerne i Mjølnerparken. Det sker for at leve op til ghettolovens krav om, at andelen af almene familieboliger skal skæres ned med 60 procent.

Hvis Bo-Vitas salgsplan bliver ført ud i livet, skal op mod 228 familier smides ud af deres hjem – heriblandt de ældre i Mjølnerparkens aktive seniorbofællesskab.

Huslejestigning på 5000 kroner

De ældre i bofællesskabet er blevet lovet, at de fortsat kan blive boende sammen, hvis de flytter til Hothers Plads, ikke langt fra Mjølnerparken.

Men hvis de ældre siger ja til at flytte ind i de nybyggede boliger på Hothers Plads, skal de betale op til 5000 kroner ekstra om måneden. Det er mere end det dobbelte af, hvad de ældre i dag betaler for deres lejlighed i Mjølnerparken.

Det viser dokumenter fra boligselskabet Bo-Vita og boligselskabet BO-VEST (som Bo-Vita er en del af) til de ældre, som Arbejderen er i besiddelse af.

De lejligheder, de ældre får tilbudt på Hothers Plads, er nemlig langt større end de 65-kvadratmeter-lejligheder, de ældre bor i i dag i Mjølnerparken, helt op til treværelses lejligheder på 92 kvadratmeter.

– De lejligheder, vi får tilbudt på Hothers Plads, er langt større end vores nuværende boliger på 65 kvadratmeter, og som vi betaler 4500 kroner for i dag. Fremover skal vi betale op til 10.000 kroner for en stor lejlighed på 92 kvadratmeter på Hothers Plads. Det har vi ældre beboere i Midgård i Mjølnerparken slet ikke råd til at betale, og vi har slet ikke behov for så store lejligheder. Derfor har vi sagt nej tak til Bo-Vitas "tilbud", siger Janni Milsted.

Hun bor i Mjølnerparkens seniorbofællesskab, hvor hun er aktiv. Nu frygter de ældre for, at deres befællesskab vil blive opløst, fordi ingen af dem har råd til at flytte over i de større og dyrere lejligheder på Hothers Plads.

De ældre skal smides ud af deres lejligheder og genhuses, fordi seniorbofællesskabet ligger i en af de gårde, som Mjølnerparkens boligselskab Bo-Vita har sat til salg på grund af ghettoloven.

>> LÆS OGSÅ: Politikere stemmer for salg i Mjølnerparken

– Vi er meget ulykkelige og vrede over, at vi mister vores boliger og vores fællesskab. Ingen af os ældre kan bruge Bo-Vitas "tilbud" til noget. Derfor risikerer vi nu at blive spredt og genhuset forskellige steder i København, når Bo-Vita sælger vores lejligheder, forudser Janni Milsted.

De ældre i seniorbofællesskabet i Mjølnerparken har i ni måneder forsøgt at få boligselskabet til at svare på, hvor stor huslejen er i de nye genhusningsboliger.

– Hvordan kan boligselskabet tilbyde lejligheder, der betyder, at seniorbofællesskabet må sige nej, fordi vores husleje stiger så voldsomt, at vi ikke er i stand til at betale? Bo-Vita er af Københavns Borgerrepræsentation blevet pålagt at finde erstatningsboliger til et samlet seniorbofællesskab. Det kan vi ikke se bliver opfyldt med tilbuddet, for vi kan ikke betale en fordobling af huslejen samt et stort indskud, siger Janni Milsted.

I strid med aftale

Da et flertal af partierne i Københavns Borgerrepræsentation i juni 2019 godkendte Mjølnerparkens salg af 228 almene familieboliger, indgik partierne bag salget en tillægsaftale, der lover, at der bliver fundet en løsning for de ældre i seniorbofællesskabet.

– Vores eneste håb er nu, at politikerne på Københavns Rådhus, der skal godkende Bo-Vitas plan, vil underkende tilbuddet om ubetalelige lejligheder, som ikke opfylder Borgerrepræsentationens hensigt om at bevare vores bofællesskab. Vi håber, at partierne bag aftalen om at bevare seniorbofællesskabet vil lytte til bofællesskabets forslag om ikke at sælge vores to opgange eller indrette lejligheder til bofællesskabet i en af de gårde, der ikke skal sælges. Og til en husleje, som en folkepensionist kan betale, fortæller Janni Milsted.

Der bor i alt 19 personer i Mjølnerparkens bofællesskab: 15 enlige og to par. Det er kun muligt at få huslejetilskud op til 65 kvadratmeter. De ældre får altså ikke mere i huslejetilskud af at flytte i større lejligheder, for de får allerede i dag udbetalt maksimalt huslejetilskud.

Arbejderen har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Bo-Vita.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


31. mar. 2020 - 10:47   04. apr. 2020 - 16:38

Ghettolov

ml@arbejderen.dk
Ghettokriterierne

I maj 2018 ændrede regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF de såkaldte ghettokriterier, som alle fysisk sammenhængende almene boligafdelinger med mindst 1000 beboere er underlagt.

  1. Andelen af beboere mellem 18 og 64 år, der ikke er i arbejde eller uddannelse, overstiger 40 procent (opgjort som et gennemsnit over de seneste to år).

  2. Andelen af beboere mellem 30 og 59 år, der kun har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 procent.

  3. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige beboere mellem 15 og 64 år (minus uddannelsessøgende) er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for den samme gruppe i regionen.

  4. Andelen af beboere over 18 år, der er dømt for en overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer, udgør mindst tre gange landsgennemsnittet (opgjort som et gennemsnit over de seneste to år).

  5. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent.

  • Hvis et område opfylder to af kriterierne 1 til 4, betegnes det som et "udsat boligområde".

  • Hvis et område tillige opfylder kriterie 5, betegnes det som et "ghettoområde".

  • Hvis et ghettoområde har stået på listen i fem år i træk (fire år fra år 2021), bliver det stemplet som et "hårdt ghettoområde", der skal skære andelen af almene familieboliger ned til højst 40 procent inden år 2030.

  • De hårdeste ghettoområder skal udarbejde en såkaldt "udviklingsplan", der anviser, hvordan man vil skære andelen af almene familieboliger ned til højst 40 procent inden år 2030. Planen skal godkendes af boligministeren.

  • Ifølge Boligministeriet er vestlige lande: EU, Andorra, Australien, Canada, Island, Liechtenstein, Monaco, New Zealand, Norge, San Marino, Schweiz, USA og Vatikanstaten. Ikke-vestlige lande omfatter alle øvrige lande.

Læs mere om ghettoloven og dens konsekvenser på Arbejderens temasite