25 Jun 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 20 °C

Søren Gade skal afhøres i Irak-tortursag

Danmarks medansvar skal afdækkes

Søren Gade skal afhøres i Irak-tortursag

For første gang i den otte år lange sag om Danmarks medansvar for tortur i Irak, er Forsvarsministeriet villig til at lade tidligere forsvarsminister Søren Gade afhøre.

Som forsvarsminister var Søren Gade øverstansvarlig for de danske styrker i Irak.
FOTO: Per Amnitzbøll Rasmussen/Forsvarsgalleriet
1 af 1

Når Højesteret til næste år tager hul på ankesagen om den danske stats medansvar for tortur i Irak, vil tidligere forsvarsminister Søren Gade blive indkaldt som vidne.

Det anbefaler i hvert fald både advokaten for de irakiske torturofre, Janus Fürst, og Forsvarsministeriets forsvarer, kammeradvokat Peter Biering.

Flere vidner, herunder en militærjurist, forklarede i Østre Landsret, at Søren Gade fulgte med i fangespørgsmålet på daglig basis.
Christian Harlang, juridisk rådgiver for de irakiske torturofre

Det er første gang i den i alt otte år lange sag om Danmarks medansvar for tortur i Irak, at Forsvarsministeriet er villig til at lade Søren Gade afhøre.

Søren Gade var som forsvarsminister øverstansvarlig for de danske styrker i en lang periode under Irak-krigen – fra april 2004 til februar 2010 – og dermed også i november 2004, hvor den danskledede operation Green Desert blev gennemført.

Under den miitære operation blev 36 civile irakere taget til fange og udleveret til de irakiske myndigheder, der udsatte dem for voldsom tortur.

23 af de irakiske torturofre lagde i 2011 og frem sag an mod den danske stat. De krævede en symbolsk erstatning og oprejsning ovenpå den tortur, de var blevet udsat for, efter at danske soldater udleverede dem til de irakiske myndigheder.

Fik tilkendt erstatning

I midten af juni sidste år slog Østre Landsret fast, at 18 af irakerne skal have erstatning for den mishandling, de blev udsat for.

Forsvarsministeriet ankede kendelsen på stedet, fordi dommen ifølge ministeriet opstiller standarder, der "ikke vil være praktisk muligt at leve op til".

– Den retstilstand, som dommen udtrykker, er problematisk, for den vil sætte Danmark i en meget vanskelig situation, når vi udsender soldater. Når vi udsender danske soldater, sker det til stater, der er hærget af krige og konflikter. Dommen opstiller på visse områder standarder, som det ikke vil være praktisk muligt at leve op til, lød forsvarsminister Claus Hjort Frederiksens begrundelse.

>> LÆS OGSÅ: Den danske stat var ansvarlig for mishandling af torturofre

Ankesagen ventes først behandlet i Højesteret til næste år. Men lige nu danner Højesteret rammen om de indledende juridiske slag mellem irakernes advokat, Janus Fürst, og Forsvarsministeriets forsvarer, kammeradvokat Peter Biering.

Ser frem til afhøring

Juridisk rådgiver for de irakiske torturofre, Christian Harlang, ser frem til afhøringen af Søren Gade.

– Søren Gade er et vigtigt vidne. Han var forsvarsminister – og dermed øverstansvarlig – da operation Green Desert fandt sted. Han kan kaste lys over, hvem der vidste hvad hvornår. Lige nu har vi en masse brudstykker, der indikerer, at den mishandling, som irakerne blev udsat for, ikke kun skyldes forkerte beslutninger i den danske bataljon i Irak – men også forkerte beslutninger truffet på højere, politisk niveau. Det her handler om at få sandheden frem, siger Christian Harlang til Arbejderen.

Udover Søren Gade ventes Højesteret at foretage op mod 50 afhøringer – heriblandt af de irakiske torturofre og af en række militærfolk. Flere af irakerne og militærfolkene har aldrig afgivet forklaring i retten før.

Christian Harlang vurderer, at det vil skærpe den danske stats ansvar og dermed også skærpe irakernes ret til erstatning og deres godtgørelse, hvis det kan bevises, at det politiske niveau i Danmark kendte til tortur og mishandling. 

– Flere vidner, herunder militærjurist Kurt Borgkvist, forklarede i Østre Landsret, at ministeren fulgte med i fangespørgsmålet på daglig basis, siger Christian Harlang.

Han henviser til, at Gades Forsvarsministerium i 2004 modtog en rapport fra Kurt Borgkvist, der advarede om omfattende tortur i de irakiske fængsler. Militærjuristen førte tilsyn med de fanger, som danske soldater havde udleveret til Al Makil-fængsel i Basra.

Selvom rapporten dokumenterede omfattende tortur i fængslet, forsikrede Gade flere gange Folketinget om, at danske soldater ikke udleverede fanger til irakisk politi, hvis de risikerede at blive udsat for tortur.

Da Enhedslisten i Folketingets forsvarsudvalg i 2004 bad om at få udleveret rapporten, var alle oplysninger om mishandling streget over. Overstregningen skete for ikke at skade Danmarks samarbejde med USA, Storbritannien og Irak, forklarede Søren Gade.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


04. apr. 2019 - 07:00   04. apr. 2019 - 09:38

Indland

ml@arbejderen.dk
Fangesagen kort
  • 23 civile irakere har lagt sag an mod Forsvarsministeriet for medvirken til tortur og mishandling.
  • Irakerne blev taget til fange under den dansk ledede Operation Green Desert i Irak i 2004. Irakerne blev efter operationen udleveret til irakisk politi og tilbageholdt i op til 70 dage. De blev alle løsladt uden sigtelse.
  • En lækket video har afsløret, hvordan danske soldater så til, mens irakisk politi slog og sparkede fangerne, og en lækket rapport dokumenterer, at den danske militære ledelse i Irak allerede inden operationen kendte til risikoen for, at uskyldige civile ville blive fanget.
  • Flere danske retsmedicinere har bekræftet, at irakerne har været udsat for tortur.

>> LÆS ALLE ARTIKLER OM SAGEN HER