19 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 6 °C

Sønderlemmende kritik af Danmark fra Torturkomité

Ny statusrapport

Sønderlemmende kritik af Danmark fra Torturkomité

"Uacceptabel" er et ord, der går igen – med fed skrift – i den 85 sider lange statusrapport over forholdene for frihedsberøvede i Danmark, som Europarådets Torturkomité har afleveret til regeringen i denne uge.

Justitsminister Nick Hækkerup mener ikke, at Ellebæk skal være et "rart sted" at være.
FOTO: Bjarke Ørsted/Udenrigsministeriet
1 af 1

Uacceptabel brug af isolation som straf i fængslerne, umenneskelig og langvarig bæltefiksering i psykiatrien og fængselslignende forhold for afviste asylansøgere i udlændingecenter Ellebæk…

Sådan lyder tre af mange kritikpunkter i ny rapport, som Europarådets Torturkomité netop har afleveret til den danske regering.

Det er en meget alvorlig kritik, som den danske regering ikke kan sidde overhørigt.
Elna Søndergaard, Dignity

Den 85 sider lange rapport retter en usædvanlig skarp kritik af forholdene for frihedsberøvede i Danmark. Rapporten er udarbejdet på baggrund af komitéens besøg i danske fængsler, i Ellebæk og i psykiatrien tilbage i april 2019.

– Det er en meget alvorlig kritik, som den danske regering ikke kan sidde overhørigt. Komitéen har virkelig skruet op for kritikken af Danmark. Der er rigtig mange kritikpunkter, der kan udvikle sig til egentlige konventionsbrud, hvis ikke regeringen retter op på forholdene, siger Elna Søndergaard til Arbejderen.

Hun er seniorjuridisk rådgiver i organisationen Dignity – Dansk Institut Mod Tortur og forklarer, at komitéens formål er at forebygge, at stater krænker frihedsberøvedes menneskerettigheder.

Danmark er medlem af Europarådet og har skrevet under på en række konventioner. Derfor bliver vi set efter i sømmene ligesom alle andre lande.

– Komitéen har været på besøg og tjekket, om vi overholder helt basale minimumsstandarder for, hvordan frihedsberøvede – uanset om de er indsatte i fængsler, psykisk syge eller afviste asylansøgere – skal behandles. Menneskerettighederne går ud på at sikre et minimumsniveau for at beskytte de her mennesker i myndighedernes varetægt. Hvis ikke de bliver overholdt, skrider hele grundlaget for Danmark som et demokrati og en retsstat.

Forud for besøget har en række danske ngo'er udarbejdet en såkaldt skyggerapport for at gøre komitéen opmærksom på, hvor Danmark har problemer med de internationale konventioner.

Ellebæk – værre end et fængsel

Den mest omfattende kritik bliver rettet mod Udlændingecenter Ellebæk, hvor afviste asylansøgere bliver frihedsberøvet. De har ikke gjort noget kriminelt, men myndighederne frygter, at de går under jorden. Derfor bliver de tilbageholdt og bevogtet med et fire meter højt dobbelthegn toppet med pigtråd og kameraer.

"Det er uacceptabelt, at migranter lever under forhold, som er meget værre end forholdene i de fængsler, komitéen har besøgt", lyder det i rapporten.

– Ellebæk ligner et fængsel og drives som et fængsel. Og der er indført flere fængselsregler i Ellebæk – eksempelvis at de indsatte ikke må have en mobiltelefon, siger Elna Søndergaard.

Netop det er en af de ting, som kritiseres i rapporten. "Vi kan ikke se nogen grund til at forbyde tilbageholdte migranter adgang til deres mobiltelefoner", skriver torturkomitéen til den danske regering og opfordrer de danske myndigheder til at give de indsatte lov til at have kontakt med omverden.

– Det er mennesker, der sidder tilbageholdt i meget lang tid. De bryder jo sammen. Det er umenneskeligt at isolere dem fra omverdenen. Afviste asylansøgere er ikke kriminelle. Derfor skal de selvfølgelig have mulighed for at være i kontakt med familien, mener Elna Søndergaard fra Dignity.

I andre europæiske lande må tilbageholdte afviste asylansøgere gerne have mobiltelefoner.

>> LÆS OGSÅ: Ellebæk er en skamplet på Danmark

Selvmordstruede efterlades nøgne

De afviste asylansøgere sidder bag lås og slå fra få dage til helt op til 18 måneder. Adgang til lægehjælp er mangelfuld, og mange af "beboerne" har psykiske lidelser, og flere forsøger at begå selvmord.

Ifølge rapporten er der eksempler på, at flere selvmordstruede afviste asylansøgere i Ellebæk er blevet efterladt nøgne i observationsrum, så der ikke er risiko for, de bruger deres tøj til at begå selvmord.

Den praksis skal stoppe, kræver komitéen: "Personer skal aldrig placeres i et rum nøgne. De, der er selvmordstruede, skal altid have tøj på, der ikke kan rives i stykker", lyder anbefalingen til de danske myndigheder.

Torturkomitéen kritiserer også, at de kvindelige indsatte i Ellebæk kun er ude i den friske luft i 30 minutter om dagen. "Tilbageholdte migranter skal i princippet have fri adgang til et udeareal, det vil sige mindst to timer om dagen", står der i rapporten.

Justitsminister afviser kritik

Torturkomitéen kritiserer også, at personalet behandler de afviste asylansøgere, som om de er kriminelle fanger. Og at de fysiske rammer er i så alvorligt forfald, at man ikke kan byde mennesker det.

Komitéen kræver, at den danske regering indenfor tre måneder svarer på, om man vil rette op på forholdene.

Intet tyder på, at regeringen vil ændre grundlæggende på forholdene i Ellebæk. Tværtimod forsvarer justitsminister Nick Hækkerup forholdene og slår overfor DR fast, at det "ikke skal være rart at være" i Ellebæk.

– Grundlæggende kommer vi til at blive ved med at have et center som Ellebæk, som ligner et fængsel, og hvor det ikke skal være rart at være. Dem, der opholder sig der, skal motiveres til at rejse ud af Danmark, siger justitsministeren til DR.

Kritik af isolation og bæltefiksering

Torturkomitéen kommer også med en skarp kritik af forholdene de øvrige steder, hvor de danske myndigheder tilbageholder borgere: nemlig fængslerne og i psykiatrien.

Fra 2015 til 2018 er antallet af anbringelser i isolation i særligt beskyttede celler – såkaldte sikringsceller – vokset med 64 procent, hvis man tager højde for antallet af indsatte.

I rapporter beskriver komitéen, hvordan to fængsler i 68 tilfælde har sat indsatte i isolation i sikringsceller i op til 14 måneder. I 33 af tilfældene blev den indsatte bæltefikseret.

– Isolation bliver brugt som straf i de danske fængsler i alt for mange tilfælde og i al for lang tid. Forskning viser, at isolation skader den enkelte og skaber angst og depression og skaber øget risiko for selvmord. De internationale europæiske minimumsstandarder siger klokkeklart, at isolation ikke må vare længere end 14 dage og ikke må bruges overfor særligt sårbare grupper, eksempelvis unge. Det sker i Danmark i dag. Derfor kræver komitéen, at den danske regering ændrer lovgivningen, så den bliver i overensstemmelse med de internationale regler, forklarer Elna Søndergaard.

– Komitéen anbefalede allerede i 2014 Danmark at afskaffe isolationsfængsling som straf. Komitéen slog i klare vendinger fast, at isolation som straf og isolation i mere end 14 dage skader den enkelte og ødelægger mulighederne for resocialisering. Men Danmark er gået i den stik modsatte retning og skruet op for myndighedernes muligheder for at isolationsfængsle indsatte. Derfor er der sket en stigning i brugen af isolation. Så nu anbefaler komitéen – igen – at Danmark forbyder langvarig isolationsfængsling i over 14 dage, siger Elne Søndergaard.

>> LÆS OGSÅ: Antal langvarig straf i isolation eksploderer

Både Sverige og Norge har afskaffet isolation som straf.

Komitéen kritiserer også brugen af tvang og bæltefiksering i psykiatrien.

– Komitéen går så vidt som til at sige, at bæltefiksering kan være umenneskelig behandling, fortæller Elna Søndergaard.

Sidder kritik overhørig

Efter besøgene i både i 2008 og i 2014 fik Danmark også kritik for mange bæltefikseringer i psykiatrien og i fængslerne.

"Desværre er der ikke foretaget væsentlige forbedringer siden vores besøg i 2014", konstaterer Torturkomitéen i sin rapport.

Også Institut for Menneskerettigheder er frustrerede over, at skiftende danske regeringer i årevis har siddet Torturkomitéens anbefalinger overhørigt.

– Komitéen gentager sin bekymring over, at vi på flere områder slet ikke har fulgt op på den kritik og de anbefalinger, som komitéen kom med ved det seneste besøg i 2014. Nogle af anbefalingerne stammer helt tilbage fra 2008. Det bør ikke ske i et land som Danmark, der generelt bestræber sig på at følge internationale retningslinjer for at undgå tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling, siger Peter Vedel Kessing, seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


10. jan. 2020 - 15:22   13. jan. 2020 - 11:03

Flygtninge

ml@arbejderen.dk
Europarådets Torturkomité

Europarådets Torturkomité har til formål at forebygge tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i de europæiske lande.

Torturkomitéen besøger blandt andet fængsler, politistationer, udlændingecentre, psykiatriske hospitaler og andre institutioner for frihedsberøvede.

Medlemmerne af Torturkomitéen er uafhængige og uvildige eksperter med forskellig baggrund, blandt andet jurister, læger, og specialister i fængsels- eller politiforhold.

I sin rapport om Danmark fra januar 2020 kritiserer komitéen blandt andet:

  • At der over de seneste par år er sket en eksplosiv stigning i brugen af langvarig strafcelle i danske fængsler. Det vil sige, at indsatte isoleres i en celle i mere end 14 dage som straf. Komitéen anbefaler, at dansk lovgivning ændres, så indsatte maksimalt kan isoleres 14 dage i strafcelle. 
  • At forholdene for frihedsberøvede afviste asylansøgere i Udlændingecenter Ellebæk er "uacceptable".
  • At der fortsat sker langvarig bæltefiksering af psykisk syge patienter indlagt på psykiatriske afdelinger. Det kan efter komitéens opfattelse være umenneskelig behandling. Komitéen finder det fuldstændigt uacceptabelt, at to patienter har været bæltefikserede i henholdsvis 10 og 13 måneder.