30 Oct 2020  

KBH: Overskyet, let støvregn, dis, 10 °C

Sønderborg Kommune afviser kritik fra Søren Thomsen

Fastlåst sag

Sønderborg Kommune afviser kritik fra Søren Thomsen

Søren Thomsen har i årevis kæmpet mod Sønderborg Jobcenter, som han føler sig uretfærdigt behandlet af. Helle Mønsted, der er direktør for Job og Velfærd i Sønderborg, afviser kritikken og fastholder, at alt er sket efter reglerne.

Søren Thomsen foran Sønderborg Jobcenter.
FOTO: Privat
1 af 1

Direktøren for Job og Velfærd i Sønderborg Kommune, Helle Mønsted, afviser den kritik, Søren Thomsen har rettet mod kommunens jobcenter, blandt andet i en artikel i Arbejderen.

Det er trist, at situationen har udviklet sig på den her måde. Men jeg er nødt til at fastholde, at myndighederne skal sagsbehandle efter de gældende love og regler.
Helle Mønsted, direktør Job og Velfærd

Kommunen fastholder, at Søren Thomsen er blevet behandlet i overensstemmelse med reglerne, og stiller i øvrigt spørgsmålstegn ved, om han overhovedet er alvorligt syg.

Et centralt kritikpunkt fra Søren Thomsen er, at jobcentret har sagt, at han har modtaget et honorar som domsmand den 31. maj 2017, som skal modregnes i hans ressourceforløbydelse.

Kommunen har fået besked fra E-indkomst om, at honoraret på 1100 kroner er udbetalt på denne dato. 

"Dette har du ikke oplyst noget om hertil, og du skal derfor aflevere dokumentation for denne indtægt straks. Din ydelse for juni vil være tilbageholdt, indtil dokumentation er modtaget", skrev Ydelsesteamet i Sønderborg Kommune i juni 2017 til Søren Thomsen.

Oplever sig anklaget for snyd

Søren Thomsen blev vred over, hvad han oplevede som en anklage om at ville snyde. Han har ikke modtaget noget honorar den 31. maj og kontaktede derfor jobcentret i juni 2017.

Han fik kort efter et svar tilbage fra daværende jobcenterchef Anne Kirk, der blandt andet skrev: "Jobcentret har konstateret, at du har modtaget en indtægt fra Domstolsstyrelsen, som du ikke har oplyst om."

I sit aktuelle svar til Arbejderen erkender Helle Mønsted nu, at udbetalingen ikke er sket den 31. maj, som kommunen ellers har sagt, men den 16. maj.

"Hvorfor det står opført i E-indkomst som den 31. maj 2017, er vi ikke vidende om – da modregningen foretages ud fra indkomst i en kalendermåned, så er det uden betydning, om udbetalingen er sket den 16. eller 31.," konstaterer Helle Mønsted i sit skriftlige svar.

Men for Søren Thomsen er den detalje ikke ligegyldig. Han er vred over, at jobcentret har påstået, at han har forsøgt at snyde. 

– Det vil jeg renses for. Jeg vil ikke have stående i min sag, at jeg har holdt noget skjult. Jeg har altid lagt alle kort på bordet, siger Søren Thomsen.

Han kan fremvise den mail, han sendte til jobcentret fredag den 28. april klokken 16.39 om, at han havde fungeret som domsmand samme dag. Det er den tjans, han modtager betaling for den 16. maj.

Søren Thomsen erkender, at han i første omgang ikke blev trukket for sit honorar som domsmand fra den 28. april. Det sker først, da jobcentret har taget sagen op.

– Men der er flere gange, hvor kommunen ikke har trukket mig, selvom jeg har oplyst, jeg var domsmand. Det må de om, men de skal ikke påstå, at jeg har fået betaling på en dato, hvor jeg ikke har fået noget, siger han.

I vrede over kommunens handlemåde har Søren Thomsen ført både en sag ved Retten i Sønderborg og har været over Ankestyrelsen.

"Både Byretten i Sønderborg og Ankestyrelsen har behandlet sagen og givet kommunen medhold. Derudover har Ombudsmanden efter at have gennemgået klagen ikke ment, at en nærmere undersøgelse ville kunne hjælpe Søren Thomsen", skriver Helle Mønsted. 

Hun understreger samtidig, at "Søren Thomsen har kontaktet en lang række politikere og ansatte i Sønderborg Kommune om sagen, og at der er brugt en del ressourcer på at besvare de mange henvendelser og forklare Søren Thomsen den rette sammenhæng". 

Raskmeldt af jobcentret

I artiklen i Arbejderen fortæller Søren Thomsen, at han tilbage i 2014 blev raskmeldt af en sagsbehandler på jobcentret, efter at hun havde set han i Silvan.

"Søndag den 2. november 2014 ses Søren komme gående i Silvan Sønderborg. Han går i alm. gang, let trækkende på det ene ben, hen til kassen, hvor han bliver ekspederet. Han går ud til sin bil med anhænger. Sætter sig uden problemer ind i bilen og kører. Søren var iført arbejdstøj. Klokken var mellem 11.45 og 12.30", skrev en sagsbehandler på jobcentret efterfølgende i Søren Thomsens journal. 

Er det almindelig praksis fra jobcentrets side at raskmelde på et sådant grundlag, spørger Arbejderen Helle Mønsted.

"Vi vurderer aldrig, om en borger er arbejdsdygtig uden at have foretaget en helhedsvurdering, og heri indgår lægelige oplysninger og ikke som påstået, blot fordi man har mødt en borger i Silvan", svarer Helle Mønsted.

I en meddelelse fra den 27. november 2014 fra jobcentret til Søren Thomsen med besked om at udbetalingen af sygedagpengene ophører, fordi han nu er raskmeldt af jobcentret, lægges der da også vægt på helbredssituationen.

Jobcentret konstaterer, at "der er fundet normale forhold på alle undersøgelser", og at "det vurderes, at der er flere jobs, som du ville kunne stå til rådighed for på arbejdsmarkedet".

>> LÆS OGSÅ: FOA slås for syge medlemmer

Søren Thomsen klager over Sønderborg Kommunes raskmelding af ham. Den 28. april 2015 giver Ankestyrelsen ham ret i, at kommunen ikke kunne stoppe sygedagpengene på det foreliggende grundlag. 

"Der er behov for afklaring af arbejdsevnen, da du umiddelbart ikke kunne vende tilbage til hidtidige beskæftigelse som mekaniker", skriver Ankestyrelsen i sin afgørelse.

Inden han blev sygemeldt i 2013, arbejdede Søren Thomsen i 25 år som mekaniker på den samme arbejdsplads.

Ankestyrelsen lægger vægt på, at "Sygehus Sønderjylland den 19. september 2014 har anført, at der er tale om et uafklaret billede, hvor du fik betydelige problemer med Raynaud-fænomer (hvor blodforsyningen til for eksempel fingre eller tæer kortvarigt standses – red). Det havde hjulpet noget, at du blev sat op i medicin. Du havde dog fortsat en utrolig ringe gangdistance, og du havde en udtalt vasospasme (sammentrækninger af blodkar – red.), der kom efter gang på 200-300 meter, du fik også blodtryksstigning og almen utilpashed".

Uenighed om kviksølvforgiftning

Selv mener Søren Thomsen, at han lider af kviksølvforgiftning, der stammer fra nogle amalganplomber i tænderne. Plomberne er fjernet, men Søren Thomsen oplever stadig symptomer med smerter og problemer med at løfte eller gå ret langt.

Søren Thomsen kan fremlægge erklæring fra læge og udskrift fra sygehusjournal, der skriver om kviksølvforgiftning.

Modsat afviser jobcentret, at Søren Thomsen er kviksølvforgiftet, og henviser til den seneste erklæring fra egen læge, hvor der blandt andet står følgende: "Søren mærker alle sine symptomer, men de er ikke forårsaget af kroppen, men af hjernen". 

Søren Thomsens forrige læge sendte i april 2019 en attest til Sønderborg Kommune, hvor der står, at han ikke har kviksølvforgiftning, men ud over astma og forhøjet blodtryk har en funktionel lidelse, det vil sige fysiske symptomer på baggrund af en psykisk lidelse.

Søren Thomsen undrer sig over, at samme læge i marts 2019, altså kun en måned før, lavede en erklæring om helbredsmæssige forhold, hvor der står, at han har kviksølvforgiftning. Han finder det meget forvirrende med de skiftende meldinger fra forskellige læger. Selv er han overbevist om, at han har kviksølvforgiftning.

– Kviksølv er en nervegift, der aldrig kan komme ud af kroppen. Jeg mener, at det er årsag til mine smerter og problemer med hjertekrampe og bevægelse. Jeg får det bedre, når jeg holder mig i ro, siger Søren Thomsen.

I ressourceforløb

Søren Thomsen er i øjeblikket i et ressourceforløb for at få afklaret sin arbejdsevne. Han har været ude i en række praktikker, som hans helbred efter eget udsagn ikke har kunnet holde til. Han fremhæver selv, at der mellem praktikkerne har været lange perioder, hvor der ikke er sket noget.

Det forklarer kommunen med, at de har taget klagerne fra Søren Thomsen, om at praktikkerne påvirker hans helbred, alvorligt og hver gang har undersøgt sagen og fået bekymringerne afkræftet af flere læger.

Selv mener Søren Thomsen, at kommunen fastholder ham på et ressourceforløb, fordi det er en billig løsning for dem. Det afviser Helle Mønsted.

"Det er ikke korrekt, at kommunen ønsker at fastholde Søren Thomsen i ressourceforløb som en billig løsning. Det er der, vi bedst mener, at vi kan hjælpe Søren Thomsen med at komme tilbage til arbejde. Men et succesfyldt ressourceforløb kræver, at Søren Thomsen deltager i de tilbud, vi giver ham, og den behandling, lægerne anbefaler ham", skriver Helle Mønsted.

– Selvfølgelig skriver kommunen ikke i papirerne, at de fastholder mig på ressourceforløb, fordi det er en billig løsning, men jeg er overbevist om, at det er sådan, det er, lyder kommentaren fra Søren Thomsen.

>> LÆS OGSÅ: Ændring af reform trækker ud

Selv mener han, at han burde have en førtidspension. Her henviser kommunen til, at Søren Thomsen i juli har fået afslag fra kommunen på en ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag, og at Ankestyrelsen i januar 2018 stadfæstede kommunens afgørelse. Ankestyrelsen lægger vægt på, at det ikke er dokumenteret, at arbejdsevnen er varigt nedsat i et omfang, der gør det muligt at tilkende førtidspension. 

I sultestrejke

Søren Thomsen gik den 2. januar i sultestrejke i frustration over forløbet af hans sag.

>> LÆS OGSÅ: Søren sultestrejker i protest mod Sønderborg Jobcenter

"Det er trist, at situationen har udviklet sig på den her måde. Men jeg er nødt til at fastholde, at myndighederne skal sagsbehandle efter de gældende love og regler. Man kan derfor ikke tvinge sig til en anderledes sagsbehandling eller et andet resultat af ens sag ved at sultestrejke", erklærer Helle Mønsted.

Sønderborg NYT har bragt et indlæg om sultestrejken. Her kom en ansat i kommunen med følgende kommentar: "Lad ham dø af sult, så er det overstået". Kommentaren blev efterfølgende liket af en ansat på jobcentret.

"Jeg kan forstå, at personen har udtalt sig som privatperson, så derfor har Sønderborg Kommunes Jobcenter ingen kommentarer til det. I forhold til det generelle er der meget vide rammer for ytringsfrihed for offentligt ansatte, uanset hvad vi må synes om det", lyder kommentaren fra Helle Mønsted.

Søren Thomsen har siden den 2. januar spist et par enkelte måltider, men oplyser, at han ellers fortsætter sin sultestrejke.

Jobcenterchef Lasse Kamp har i en mail til Søren Thomsen den 9. januar opfordret ham til at stoppe sultestrejken.

"Jeg vil gerne udtrykke min bekymring over din sultestrejke. Jeg vil gerne gøre det klart, at jobcentret ønsker at hjælpe dig. Vi vil gerne samarbejde med dig, så du kan komme tilbage i beskæftigelse. Vi har derfor kontaktet din egen læge i forbindelse med, at du annoncerede din planlagte sultestrejke for os. Jeg håber, at du vil afbryde din sultestrejke, og at vi kan genoptage samarbejdet", skriver Lasse Kamp blandt andet.

– Men jeg fortsætter sultestrejken, indtil jobcentret har erkendt, at jeg gav dem besked om min opgave som domsmand den 28. april 2017 samme dag, og at jeg aldrig har fået udbetalt et honorar den 31. maj 2017, som jeg har undladt at oplyse kommunen om, siger Søren Thomsen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. jan. 2020 - 08:02   14. jan. 2020 - 14:33

Indland

ur@arbejderen.dk