29 May 2020  

KBH: Spredte skyer, 9 °C

Søkabel øger CO2-udslip

Konsekvens af EU's indre energimarked

Søkabel øger CO2-udslip

EU's projekt Viking Link mellem Danmark, Tyskland og Storbritannien, der skal sikre at el kan flyde frit over grænserne i EU, vil føre til, at CO2-udslippet stiger med 2,43 millioner ton i EU.

Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt har hidtil forsøgt at give indtryk af, at kablet er godt for miljøet.
FOTO: www.jeppebnielsen.com
1 af 1

Ifølge energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt er det godt for miljøet, at regeringen vil lægge et søkabel mellem Danmark og Storbritannien, som skal transportere strøm.

Men nu viser et notat fra Energinet, at kablet faktisk vil øge CO2-udslippet.

Viking Link-projektet skal efter planen bestå af 630 kilometer søkabel og 170 kilometer landkabel. Det er en del af EU's indre energimarked, der skal sikre, at energi kan flyde frit imellem medlemslandene. Søkablet, som bliver verdens længste, kommer til at gå fra Vejen i Sydjylland til nord for London. Dertil kommer en luftledning, der skal skabe forbindelse til den tyske grænse, så også strøm fra Tyskland kan sendes gennem nettet.

Notatet blev udarbejdet sidste år af det statsejede Energinet, der ejer alle højspændingsledninger i Danmark. Men det er først nu landet på ministerens bord. Energinets notat ser blandt andet på kablets konsekvenser for CO2-udslippet  og viser, at udledningen vil stige med 2,43 millioner ton CO2 i år 2030, hvis Viking Link bliver etableret.

Energi- og klimaministeren har ellers forsøgt at give indtryk af, at Viking Link er en "central del af den grønne omstilling". Ministerens logik er, at kablet kan bruges til at eksportere den stigende produktion af dansk vindmølle og solcellestrøm. 

Men den grønne strøm kan vi lige så godt bruge herhjemme til elektrificering, mener Enhedslisten. Desuden vil Viking Link betyde, at Tyskland får mulighed for at øge sin eksport af el - som blandt bliver produceret ved hjælp af kul.

– Viking Link bliver solgt som en grøn forbindelse og et vigtigt led i den grønne omstilling, hvor vi skal sælge grøn vindmøllestrøm til englænderne. Det er den så ikke, hverken i den ene eller anden beregning – tværtimod vil en hel del sort og brun kul- og brunkulsstrøm strømme igennem kablet, siger Henning Hyllested til Arbejderen.

– Med de nye oplysninger om beregningerne af CO2-udslippet in mente bør forligspartierne bag Viking Link skrotte projektet eller i det mindste sætte det på standby, indtil vi kommer til bunds i sagen.

– Det vil samtidig betyde, at vi kan få stoppet projektet med højspændingsledningerne – med tilhørende 500 styks 35 meter høje, master – ned gennem hele Vestjylland fra Holstebro til grænsen ved Tønder, lyder det fra Henning Hyllested.

Viking Link har opbakning fra samtlige partier i Folketinget pånær Enhedslisten og Alternativet.

Investeringen til Viking Link, som ventes at koste 11 milliarder kroner, skal betales af de danske elforbrugerne via elregningen. Til gengæld ventes de danske elproducenter og eleksportører at tjene penge på kablet og højspændingsmasterne, fordi de kan få mere for strømmen, hvis den kan eksporteres til England, hvor elpriserne er højere.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. okt. 2018 - 07:00   20. okt. 2018 - 07:10

Viking Link

ml@arbejderen.dk
Viking Link
  • Viking Link skal efter planen bestå af 630 kilometer søkabel og 170 kilometer landkabel. Søkablet bliver verdens længste.

  • Søkablet kommer til gå fra Vejen i Sydjylland til cirka 170 km nord for London i England.

  • Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) godkendte projektet i oktober 2017.

  • Viking Link er en del af EU's indre energimarked, der skal sikre at energi kan flyde frit imellem medlemslandene.