16 Sep 2019  

KBH: Spredte skyer, 14 °C

Risiko for misbrug hos PET

Roderi hos efterretningstjeneste

Risiko for misbrug hos PET

Tilsynet med Efterretningstjenesterne har fundet en række brister i informationssikkerheden hos Politiets Efterretningstjeneste (PET).

PET har opbevaret følsomme personoplysninger på USB-nøgler og fællesdrev, som alle ansatte har adgang til. Og "yderst hemmeligt" materiale opbevares i strid med sikkerhedsstandarder.
FOTO: Niels Sigaard
1 af 1

Politiets Efterretningstjeneste har i tre år været under særligt opsyn på grund af rod med sikkerheden i forbindelse med følsomme oplysninger.

Det skriver Politiken.

Tilsynet vil som udgangspunkt følge udviklingen kvartalsvis, indtil de påpegede risici er afhjulpet.
Michael Kistrup, Landsdommer

Den hemmelige tjeneste har en gang i kvartalet haft besøg af Tilsynet med Efterretningstjenesterne, der har konstateret brister og mangler i informationssikkerheden hos PET.

Følsomme personoplysninger er blevet opbevaret på USB-nøgler og fællesdrev, som alle ansatte har adgang til. Dertil kommer rod med opbevaringen af materiale stemplet "yderst hemmeligt" og manglende opfyldelse af sikkerhedsstandarder, som alle statslige ministerier og styrelser skal følge.

Ifølge tilsynet har PET flere gange "ikke fuldt ud levet op til lovgivningens krav", skriver Politiken. 

På kant med loven

Dermed er PET på kant med persondatalovens regler om, hvordan følsomme oplysninger skal opbevares forsvarligt.

Landsdommer Michael Kistrup, der er formand for Tilsynet med Efterretningstjenesterne, oplyser til Politiken, "at tilsynet som udgangspunkt vil følge udviklingen kvartalsvis, indtil de påpegede risici er afhjulpet".

PET-chef Finn Borch Andersen ønsker ikke at lade sig interviewe om sagen. I en mail erkender PET bristerne i sikkerheden og tilføjer, at tjenesten har iværksat "en række tiltag, hvoraf nogle er afsluttet, andre er ved at blive implementeret" for at leve op til tilsynets krav.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


15. dec. 2017 - 12:37   15. dec. 2017 - 12:40

PET

ml@arbejderen.dk