07 Mar 2021  

KBH: Spredte skyer, 5 °C

Regeringen vil stoppe udtræk af fortjeneste på bo- og opholdssteder

Bedre kontrol af private institutioner

Regeringen vil stoppe udtræk af fortjeneste på bo- og opholdssteder

På initiativ fra social- og indenrigsministeren forhandler Folketinget lige nu om at ændre lovgivning, så private bo- og opholdssteder ændres til selvejende institutioner. Samtidig stilles der forslag om øget kontrol med de private institutioners økonomi for at forhindre ejerne i at trække overskud ud.

FOTO: Nationalbanken
1 af 1

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har stillet forslag om, at det ikke mere skal være muligt at trække overskud ud af private bo- og opholdssteder. Forslaget diskuteres i de her dage med socialordførerne fra Folketingets øvrige partier.

– Det her handler om at få sat en stopper for, at udsatte borgere er sociale hæveautomater for private firmaer, der trækker velfærdskroner ud, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) til Ekstra Bladet om baggrunden for forslaget.

Penge, der er afsat til velfærd, skal gå til velfærd.
Thomas Enghausen, FOA

Forud for forhandlingerne har Social- og Indenrigsministeriet fået lavet en analyse, der viser, at 45 private virksomheder i deres seneste regnskabsår har foreslået at udbetale samlet 28 millioner kroner i udbytte til ejerne.

– Det er fint, at der er private tilbud som et supplement til de kommunale, men vi foreslår, at alle private tilbud skal oprettes og drives som selvejende institutioner, som man kender det på friskoleområdet, udtaler Astrid Krag til Ritzau:

– Det betyder, at man ikke kan trække overskud og profit ud til ejerne. De penge skal i stedet bruges på kvalitet for borgerne eller sætte en lavere takst for kommunerne.

Bedre tilsyn og kontrol

Astrid Krag vil give de kommercielle tilbud en periode til at omlægge sig, men hvor lang den bliver, afhænger af forhandlingerne. De nye regler vil, hvis de bliver indført, berøre omkring 260 eksisterende tilbud. Over 600 tilbud bliver allerede i dag drevet som selvejende institutioner.

Social- og indenrigsministeren har også stillet forslag om, at socialtilsynene skal have bedre forudsætninger for at føre tilsyn med tilbuddenes økonomi, ligesom ministeren vil skærpe kravene til revisorerne.

– Vi vil styrke tilsynet med økonomien. For vi har jo set, hvordan der bliver trukket velfærdskroner ud af tilbuddene ved meget kreativ tænkning, siger hun.

>> LÆS OGSÅ: Overskud af private dagtilbud skal ikke i ejerens lommer

Ros fra de faglige organisationer

Astrid Krags forslag bliver meget positivt modtaget i de fagforeninger, som dækker de berørte fagområder.

– Et kæmpe skridt i retningen mod at sikre kvaliteten på tilbuddene til nogle af de svageste borgere, siger Socialpædagogerne, Dansk Socialrådgiverforening og FOA i en fælles pressemeddelelse.

Næstformand i FOA Thomas Enghausen udtaler:

– Penge, der er afsat til velfærd, skal gå tll velfærd – ikke til dyre vaner hos ejeren af bostedet. Derfor er det virkelig positivt, at regeringen nu vil ændre lovgivningen.

Man skal ikke blive mangemillionær på udsatte børn.
Ditte Brøndum, Dansk Socialrådgiverforening

 – At drive et bosted skal være at sikre den bedst mulige kvalitet for børn, unge og voksne. Når vi fjerner det motiv, der hedder profit, sikrer vi, at fokus er på netop kvaliteten, supplerer Benny Andersen, som er formand for Socialpædagogerne.

Og Ditte Brøndum, der er næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, kommenterer forslaget om øget økonomisk tilsyn sådan:

– Kontrollen med tilbuddenes økonomi skal styrkes, og derfor er det rigtig positivt, at socialtilsynet nu får flere muskler. Man skal ikke blive mangemillionær på udsatte børn.

Ifølge social- og indenrigsministeren vil regeringen tage udgangspunkt i lovgivningen på friskoleområdet – noget som også FOA og Socialpædagogerne har foreslået.

Ris fra arbejdsgiverne

Hos Dansk Erhverv, som er en arbejdsgiverorganisation, der repræsenterer bo- og opholdsstedernes ejere, er man til gengæld ikke begejstret for Astrid Krags forslag om at stoppe muligheden for at udtrække fortjeneste på sociale tilbud.

Troels Yde Toftdahl er velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv. Han kritiserer på organisationens hjemmeside, at "en regering, der slår sig op på at være børnenes regering, gambler med de allersvageste børn". Han forudser, at forslaget vil lukke de eksisterende tilbud, og at hele 1000 udsatte børn og unge skal flytte til nye tilbud. Han støtter imidlertid "et styrket tilsyn, der kan genskabe tilliden til socialområdet, herunder større muskler til økonomisk tilsyn."

Landsorganisationen for Sociale Tilbud (LOS) er en brancheorganisation for private, sociale tilbud. Her kan man heller ikke tilslutte sig Astrid Krags forslag om at stoppe muligheden for at trække fortjenester ud af socialtilbud til privatforbrug.

– Forslaget er et ideologisk felttog, som uden tvivl vil medføre en dalende kvalitet på området, siger politisk og stategisk chef Laust Westtoft på organisationens hjemmeside.

Skandalesager

Social- og indenrigsministerens forslag, som i disse dage behandles i Folketinget, kommer efter forskellige skandalesager i medierne vedrørende sociale dag- og døgnbehandlingstilbud for udsatte børn og unge.

Værste eksempel er Behandlingsstederne Søbæk, som blandt andet består af fem specialskoletilbud og otte bo- og opholdssteder. Her gav ejeren ifølge Ekstra Bladet sig selv en løn, som er større end statsministerens, og som i 2013 var på 160.000 kroner om måneden.

Han trak gennem en årrække 53,2 millioner kroner i fortjeneste ud til egen lomme, og det undersøges aktuelt, om han også ulovligt trak penge fra skolernes anskaffelseskonti ud til privat forbrug. I 2017 solgte ejeren behandlingsstederne for 130 millioner til en udenlansk ejet virksomhed, som ejes af en kapitalfond.

>>> LÆS OGSÅ: Pædagogiske opholdssteder solgt til udlandet

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


30. sep. 2020 - 11:29   30. sep. 2020 - 16:07

private opholdssteder

sb@arbejderen.dk