16 Apr 2021  

KBH: Let skyet, 9 °C

Regeringen vil fortsat jagte skifergas

Håber på milliardforretning

Regeringen vil fortsat jagte skifergas

Klima- og energiministeren håber på masser af skifergas i den danske undergrund. Der kan være tale om store summer. Derfor er det op til staten – og ikke skifergaskommunerne – at tage stilling til, om der skal bores.

Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt mener, at indvinding af skifergas kan skæppe i statskassen.
FOTO: Folketinget
1 af 1

Regeringen håber stadig på, at der kan hentes skifergas op af den danske undergrund.

Det fastslog klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt på et samråd i Folketingets Klimaudvalg torsdag.

Indtægter fra skifergas vil være til gavn for vores samfundsøkonomi og kan betale for skoler, hospitaler, veje, jernbaner og så videre. 
Lars Christian Lilleholt.

Ministeren bød Total og andre skifergasselskaber velkommen til at lede efter skifergas.

– Regeringen ser gerne, at olieselskaber investerer i efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark. Staten har i perioden 1972-2013 haft indtægter fra olie og gas i Nordsøen for 383 milliarder kroner. Indtægter fra skifergas vil være til gavn for vores samfundsøkonomi og kan betale for skoler, hospitaler, veje, jernbaner med videre. Der vil fortsat være efterspørgsel efter fossil energi, lød det fra Lars Christian Lilleholt.

En anden måde

Han mener dog, at der er ting, der kan gøres bedre næste gang, der skal gives tilladelse til at lede efter og indvinde skifergas.

– Vi må konstatere, at processen i forhold til den nuværende tilladelse i Nordjylland har vist, at der er ting, der kan gøres bedre en anden gang. Eksempelvis i forhold til oplysning af Folketinget, kommuner og borgere... Fremadrettet bliver vi nødt til at gøre det på en anden måde. Jeg tror, at både denne regering og den daværende regering er blevet klogere. Vi har allerede lavet nogle forbedringer af, hvordan Folketinget orienteres, så det står helt klart, hvad der bores efter, sagde klima- og energiministeren.

Regeringen afventer i øjeblikket Totals analyser af data fra boringeren. Samtidig har Miljø- og Fødevareministeriet iværksat national udredning, som forventes afsluttet i januar 2016. Når redegørelsen er færdig, bliver der indkaldt til en høring om skifergas, besluttede udvalget.

Ingen vetoret til kommuner

Lars Christian Lilleholt understregede på samrådet, at danske kommuner med skifergas i undergrunden ikke skal kunne sige fra over for skifergasboringer.

Det er nemlig staten, der ejer undergrundens olie samt gas, og der er tale om vigtige interesser for den danske stat, mener ministeren. Derfor skal beslutningen vedrørende skifergas vedtages i Folketinget og af regeringen, men ikke i de kommuner, hvor boringerne og fracking efter skifergas skal foregå.

– Der er økonomi forbundet med det. Derfor kan man ikke give kommuner samme indflydelse, som man kan give dem i forhold til vindmøller, der kan opstilles flere steder, end skifergasboringer kan foretages, sagde klima- og energiministeren.

Totals tilladelse til efterforskning og indvinding af skifergas gælder indtil juni 2016. Total droppede i sidste måned sin boring i Dybvad. Men hvis selskabet vil forsøge at lede efter skifergas andre steder i Nordjylland, er det en forms sag.

– En ny boring efter skifergas i Nordjylland behøver ikke en ny tilladelse fra staten, men alene en ny miljøansøgning, forklarede miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, der også deltog i samrådet.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


30. sep. 2015 - 12:01   30. sep. 2015 - 12:10

Skifergas

ml@arbejderen.dk
Skifergas i Danmark
  • Skifergas er en type naturgas, som ligger i gaslommer inde i skifersten dybt nede i undergrunden.

  • Det franske olieselskab Total E&P fik i 2010 i samarbejde med Nordsøfonden tildelt to licenser til efterforskning af skifergas i Danmark.

  • Skifergas udvindes ved at bore lodret gennem grundvandslaget til skiferlaget, hvorefter der bores vandret. Herefter sprøjtes en blanding af vand, sand og kemikalier ned i borehullet under højt tryk. Det høje tryk får klippen til at sprække og gør det muligt at udvinde naturgassen.

  • Der bruges 8-30 millioner liter vand til processen. Ved hvert hul kan processen gentages op til 18 gange - hver gang med det samme vandforbrug.

  • Kemikalieblandingen indeholder ifølge netværket "Skifergas nej tak" flere kemikalier, som er giftige, allergi- og kræftfremkaldende.

  • Den 25. juni 2014 gav et flertal i Frederikshavn Byråd Total tilladelse til at lave prøveboringer efter skifergas i Dybvad i Nordjylland.

  • Den 30. juli 2014 åbnede miljøaktivister en protestlejr mod boringerne få hundrede meter fra det sted, hvor prøveboringerne skal gennemføres. Lejren blev lukket den 30. september 2015, da Total havde stoppet deres boring.

>> Læs mere om danmarkshistoriens første boring og protesterne mod skifergas på Arbejderens temaside.