09 Jul 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 9 °C

Regeringen vil flytte opgaver fra offentligt til privat

Begejstring hos erhvervsliv

Regeringen vil flytte opgaver fra offentligt til privat

Regeringen har en plan for at få private firmaer til at overtage mange af de opgaver, der i dag løses i det offentlige. Til en start slås der ned på kommunernes erhvervsaktiviteter.

Det offentlige skal ikke løse opgaver, der hører hjemme i den private sektor, siger Sophie Løhde, minister for offentlig innovation
FOTO: Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix
1 af 1

Regeringen har igangsat et servicetjek af erhvervsaktiviteter i kommuner og regioner. Tjekket skal blandt andet afsløre om den offentlige sektor laver opgaver, der lige så godt kunne laves af private virksomheder.

Private firmaer kommer også ind på de offentlige kerneopgaver.
Dennis Kristensen. FOA

– Det offentlige skal koncentrere sig om sin kerneopgave og ikke løse opgaver, der hører hjemme i den private sektor, siger Sophie Løhde, minister for offentlig innovation. 

Regeringen vil se på om det offentliges adgang til at udføre erhvervsvirksomhed skal begrænses yderligere, og om der er lige vilkår for offentlige og private aktører, der hvor de konkurrerer om samme opgaver.

Regeringen vil også undersøge muligheden for at lave en samlet klageinstans for offentlig erhvervsaktivitet, som private virksomheder kan klage til. Også reglerne for kommuner og regioners kontrolbud ved udliciteringer er en del af servicetjekket.

Kritik fra FOA

– Det er de private virksomheder, som skaber vækst i Danmark, og i den sidste ende finansierer den offentlige sektor. Derfor kan man som privat virksomhed ikke være tjent med, at offentlige aktører udkonkurrerer private virksomheder, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Dennis Kristensen, formand for fagforbundet FOA, der organiserer mange offentligt ansatte, er enig i, at der er ulige konkurrence mellem det offentlige og de private virksomheder. Men modsat regeringen mener han, at skævheden rammer den offentlige sektor.

– For eksempel må private plejefirmaer tilbyde tilkøbsydelser med ekstra hjælp til den enkelte ældre. Det må det offentlige ikke. Så vil man gøre brug af den mulighed, er man nødt til at benytte sig af et privat firma, siger Dennis Kristensen.

– Regeringen siger, at det offentlige skal koncentrere sig om sine kerneopgaver, men det får vi jo ikke lov til, der skal de private firmaer også ind. Det ser vi i ældreplejen, indenfor børnepasning og i forhold til sygehusdrift. Det er ikke det offentlige, der stjæler private opgaver, men det modsatte. Og nu skal de private overtage endnu flere fællesskabsopgaver, konstaterer FOA-formanden.

Ros fra erhvervsliv

Der er til gengæld stor ros fra erhvervslivet til regeringens initiativ.

– Kommunernes lyst til at drive virksomhed har længe været et kæmpe problem – ikke mindst i bygge- og anlægsbranchen. Vi ser eksempler på kommuner, der sælger brugte vinduer fra genbrugspladsen, har store entreprenørgårde og landsbypedeller, der laver arbejde, som lokale håndværkere burde udføre, siger Morten Kamp Thomsen, erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri.

Frederikshavn er en af de kommuner, der bruger landsbypedeller. Pedellerne er mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, der er ude i aktivering eller nyttejob. De arbejder rundt om i kommunens landsbyer med at istandsætte, rydde op, rense fliser, beskære buske, rense skilte og meget andet.

– Det er et bredt politisk flertal bestående af V, DF, K, S og SF, der er enige om, at det er en god ide at gøre noget for landsbyerne og samtidig få folk i beskæftigelse. Hvis private håndværkere skulle lave de her opgaver, skulle vi udbyde dem, og det ville måske ligefrem blive dyrere, siger Birgit S. Hansen, socialdemokratisk borgmester i Frederikshavn.

Hos Grakom, arbejdsgiverorganisationen på det grafiske område, er der glæde over regeringens tiltag.

– Mange kommuner udfører grafisk produktion, og det går ud over væksten på det private marked, siger Thomas Torp, direktør i Grakom. Han mener, at kommunerne slet ikke skal kunne lave opgaver, der kan løses af private firmaer, med mindre de direkte har fået tilladelse.

Københavns er en af de kommuner, der har sit eget grafiske team, KKdesign, som udfører alt grafisk arbejde for kommunens forvaltninger.

– Dels sparer kommunen og dermed skatteborgerne penge ved at vi laver det internt, dels sikrer vi, at der er større genkendelighed i det grafisk udtryk i kommunens materialer, forklarer Søren Gregersen fra KKdesign.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


17. jan. 2017 - 08:14   17. jan. 2017 - 08:20

Privatisering

ur@arbejderen.dk
En plan for privatisering

Begrænsningen af de offentliges mulighed for at lave erhvervsaktiviteter er kun et af mange tiltag for øget privatisering i regeringens grundlag. Regeringen vil også:

  • Øge udlicitering af offentlige opgaver. Der skal genindføres obligatoriske måltal for, hvor meget kommuner, regioner og staten skal udlicitere.
  • Sende mere togdrift i udbud.
  • Indføre fritvalgs-ordninger på flere områder.
  • Privatisere statslige selskaber. I første omgang TV2.
  • Liberalisere forsyningssektoren.