18 Feb 2020  

KBH: Spredte skyer, 5 °C

Regeringen trodser FN's klimapanel

Gør klar til oliejagt for milliarder, mens isen smelter

Regeringen trodser FN's klimapanel

To tredjedele af verdens kul, olie og gas skal blive i jorden hvis klimaforandringerne skal stoppes, lyder opfordringen fra FN's klimapanel. Den opfordring har den danske regering ikke tænkt sig at følge.

Regeringen vil hive mere olie op af Nordsøen. Derfor vil regeringen undersøge behovet for at renovere og forny infrastrukturen i Nordsøen i form af produktionsanlæg og rørledninger. Her fra Dan-feltet.
FOTO: Claus Fisker/Scanpix
1 af 1

To tredjedele af verdens kul, olie og gas skal blive i jorden, hvis temperaturstigningerne skal holdes på under to grader.

Sådan lyder opfordringen fra FN's klimapanel, der netop har fremlagt sin rapport.

Hvis ikke vi henter olien op, er der bare nogle andre, der gør det.
Andreas Steenberg, Radikal ordfører

Opfordringen kommer samtidig med, at regeringen har besluttet at kickstarte den danske olieproduktion.

- Det har stor betydning for det danske samfund, hvis vi kan forlænge den periode, hvor vi henter olie og gas i Nordsøen. Vi ved, at vi frem mod 2050 fortsat vil bruge olie og gas. Det kan vi lige så godt selv hente op, hvis det er muligt, mener klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen.

Regeringen overvejer at renovere og købe nye produktionsanlæg og rørledninger i Nordsøen. Og så vil man overveje, hvordan man kan øge indvindingen af olie og gas fra de kendte felter. Arbejdet med en nye olie- og gasstrategi skal være afsluttet ved udgangen af maj 2015.

Glad olielobby

Ifølge olie- og gasindustriens lobbyorganisation, Olie Gas Danmark, ligger der værdier for op mod 190 milliarder kroner og venter, hvis jagten på olie og gas i den danske Nordsø bliver sat op i gear.

Regeringens planer bliver da også mødt med udstrakte arme af olieindustrien:

- Vi er glade for regeringens udmelding om, at den nu igangsætter arbejdet med en langsigtet strategi for Nordsøen, og timingen er helt rigtig. Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen indbringer hvert år et anseeligt milliardbeløb til det danske samfund, og der er fortsat et stort potentiale. Men der er brug for nye initiativer for at sikre fortsat vækst i Nordsøen, siger Martin Næsby, direktør i Olie Gas Danmark.

Greenpeace: Lad olien være

Miljøorganisationen Greenpeace mener, at den danske regering bør lytte til FN's klimapanel og skrinlægge planerne om at udvinde ny olie og gas i Nordsøen.

- Konklusionerne i klimapanel rapport er ikke til at tage fejl af. Hvis vi skal gøre os nogen forhåbninger om at holde stigningen i den globale middeltemperatur under to grader, så skal to-tredjedele af de allerede påviste reserver af kul, olie og gas forblive i undergrunden, siger Tarjei Haaland, klima- og energiekspert i Greenpeace, og fortsætter:

- Derfor er det stærkt kritisabelt, at den danske regering planlægger at åbne endnu en udbudsrunde for efterforskning og udvinding af ny olie og naturgas i den danske del af Nordsøen. Den danske regering må læse klimapanelets konklusioner, tage sin del af ansvaret og lade olien og gassen under Nordsøen blive, hvor den er.

Ifølge Greenpeace steg det globale udslip af drivhusgasser i perioden 2000 til 2010 mere end i noget tidligere årti.

- Det er dårlige nyheder for klimaet, og fortsætter udviklingen af samme spor, er vi på vej mod temperaturstigninger på fire-fem grader. Den gode nyhed er, at det ikke er for sent at vende udviklingen. Der er sket store fremskridt indenfor bæredygtig energi i de seneste år, og den er i stigende grad klar til at erstatte fossile brændstoffer verden over, pointerer Tarjei Haaland.

Vi kan lige så godt tjene penge

Men regeringen har ingen planer om at lade olien og gassen blive i undergrunden.

- Så længe verdens ledere ikke er enige om en målsætning på 100 procent vedvarende energi, så længe kan det lige så godt være Danmark, der henter olien op, som det kan være andre lande. Det er naivt at mene, at Danmark skal gå foran med et godt eksempel. Hvis ikke vi henter olien op, er der bare nogle andre, der gør det, mener de Radikales energiordfører Andreas Steenberg.

- En stor del af verdens lande vil ikke omstille sig til vedvarende energi i den nærmeste fremtid. Der vil fortsat blive brændt olie og gas af i Europa de næste årtier. Derfor vil der fortsat være en efterspørgsel efter olie. Så Danmark kan lige så godt udnytte sine ressourcer og tjene penge på at sælge olie, som andre lande, uddyber Andreas Steenberg.

Også den socialdemokratiske energiordfører Jens Joel bakker op om at sætte yderligere gang i olieproduktionen på trods af klimapanelets anbefalinger:

- Så længe der er et marked for fossile brændsler, vil de blive indvundet. Det hjælper ikke noget at lade olien blive i Nordsøen. Vi redder ikke klimaet ved ikke at udnytte de ressourcer, der er i Nordsøen, siger Jens Joel til Arbejderen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


22. apr. 2014 - 10:03   24. apr. 2014 - 16:05

Klima

ml@arbejderen.dk