31 Oct 2020  

KBH: Overskyet, let regn, tåge, 11 °C

Regeringen overvejer ny olie- og gasjagt i Nordsøen

Stik imod anbefalingerne fra FN's Klimapanel

Regeringen overvejer ny olie- og gasjagt i Nordsøen

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen sidder netop nu og overvejer om olie- og gasproduktionen skal udvides i Nordsøen.

Der er stadig masser af olie og gas i Nordsøen. FN's klimapanel opfordrer til at lade de fossile brændsler blive i undergrunden. Men den danske regering overvejer at give fire selskaber ret til at efterforske og udvinde olie og gas i den danske del af Nordsøen.
FOTO: Greenpeace
1 af 1

Den nye regerings grønne ambitioner bliver snart testet.

På klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensens bord ligger nemlig fire ansøgninger fra store udenlandske energigiganter, der ønsker at efterforske og udvinde olie og gas i Nordsøen.

Udfaldet af sagen bliver en god indikator for, om regeringen reelt tager klimaudfordringen seriøst.
Ni miljøorganisationer i et åbent brev til ministeren

De fire selskaber er: Ardent Oil Ltd., Lundin Norway AS, MOL Dania ApS og Total E&P Danmark A/S.

Det er ministeren alene, der – efter at have forelagt ansøgningerne i Folketingets Klima- og Miljøudvalg – tager stilling til, om de fire udenlandske energiselskaber skal slippes løs på olie- og gasjagt i Nordsøen.

105.000 tønder olie om dagen

Energistyrelsen har netop afleveret en redegørelse og en indstilling til ministeren, oplyser Energistyrelsen til Arbejderen. Ministeren ventes at videresende redegørelsen og indstillingen til Folketingets Klima- og Miljøudvalg.

Energistyrelsen har netop offentliggjort deres seneste prognose over olieproduktionen i Nordsøen. Og ifølge styrelsen ventes olieproduktionen i 2019 at blive 6,1 kubikmillioner – svarende til 105.000 tønder olie per dag – i den danske del af Nordsøen.

>> LÆS OGSÅ: Sejr for olie- og gasaktivister

Energistyrelsen vurderer, at de samlede reserver i den danske del af Nordsøen er 128 kubikmeter olie og 70 milliarder kubikmeter gas.

Klimaministeren ønsker ikke at kommentere på, om der fortsat skal udvindes olie og gas i Nordsøen.

8. udbudsrunde

Det var den tidligere regering, der i maj sidste år satte gang i den 8. udbudsrunde for Nordsøen og sendte en række områder i Nordsøen i udbud hos firmaer for at indhente tilbud på at udvinde endnu mere olie og gas i Nordsøen.

– Vi håber i Energistyrelsen, at mange olie- og gasselskaber deler opfattelsen af, at det danske område stadig er attraktivt, og derfor vil følge opfordringen til at søge om nye tilladelser. Der er fortsat et stort olie- og gaspotentiale i vores undergrund, som kan udnyttes til gavn for det danske samfund og samfundsøkonomien, lød det dengang fra Energistyrelsens direktør, Kristoffer Böttzauw.

>> LÆS OGSÅ: Masser af olie i Nordsøen – og den skal op

I udbudsmaterialet skriver den daværende regering direkte, at målet med udbuddet er, at der "lokaliseres så meget som muligt af den olie og naturgas, der findes i den danske undergrund. Derved åbnes mulighed for at forlænge den periode, hvor Danmark er helt eller delvist nettoeksportør af olie og naturgas. Dette er i tråd med Folketingets vedtagelse om, at “de danske ressourcer af olie og gas skal udnyttes til størst mulig gavn for det danske samfund og samfundsøkonomien.”

Miljøbevægelser: Stop tilladelser!

Ikke mindre end ni danske miljøorganisationer, (Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd, AnsvarligFremtid, 350 Klimabevægelsen, Greenpeace, Verdens Skove, Care, Noah, Vedvarende Energi), har netop skrevet et åbent brev til ministeren.

"Udfaldet af sagen bliver en god indikator for, om regeringen reelt tager klimaudfordringen seriøst", skriver de ni organisationer.

"Hvis klimaministeren vælger at tildele olieselskaberne den licens, de har ansøgt om, har selskaberne ret til at indvinde olie og gas helt frem til 2055. Det hænger ikke sammen med socialdemokraternes mål om at blive uafhængig af fossile brændsler i 2045, og det hænger slet ikke sammen med det, som videnskaben fortæller os i den seneste rapport fra FN's Klimapanel, nemlig at hele verden skal være CO2-neutral i 2050, hvis vi skal nå 1,5-graders målet".

FN's Klimapanel har tidligere slået fast, at 80 procent af alle kendte fossile reserver skal forblive i undergrunden, hvis vi skal nå i mål med Parisaftalen.

"Det er derfor indlysende, at nogle af de eksisterende felter er nødt til at lukke, før de er helt tomme. Det kommer ikke til at ske af sig selv, for der er meget stærke interesser på spil for at holde olieindustrien kørende", fastslår miljøbevægelserne.

Miljøbevægelserne opfordrer ministeren til at gå i fodsporet på Irland, Frankrig, Costa Rica, Belize og Sverige, der har forbudt efterforskning efter fossile brændsler eller er på vej til at gøre det.

Spørgsmål til ministeren

I Folketinget er Enhedslisten og Alternativet allerede begyndt at sende spørgsmål afsted til ministeren om hans holdning til, om der fortsat skal udvindes olie og gas i Nordsøen. De to partier har indkaldt ministeren i samråd, hvor han skal svare på:

"Hvilke muligheder har Folketinget i forhold til at afvise ansøgninger fra olieselskaber om nye koncessioner til kulbrinteefterforskning og indvinding under 8. udbudsrunde i Nordsøen?"

"Hvis vi skal nå Parisaftalens målsætning om at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader, skal 80 procent af alle fossile reserver blive i jorden. Mener ministeren i det lys, at det er i tråd med Parisaftalen ikke bare at fortsætte den danske olie- og gasindvinding, men at udvide den ved at gennemføre den 8. udbudsrunde?"

– Danmark bør være med til at gå foran og støtte op om forskernes opråb. Regeringen bør sætte en stopper for den nuværende udbudsrunde og alle fremtidige udbud af udvinding af olie og gas i Nordsøen. Det kan godt lade sig gøre. Der er ikke skrevet kontrakt endnu med de fire selskaber, siger Enhedslistens klimaordfører Søren Egge til Arbejderen.

Lukrative vilkår

Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, De Radikale og den daværende regering blev i 2017 enige om en Nordsøaftale, der sikrer lukrative vilkår for olie- og gasselskaberne i Nordsøen. Flertallet blev blandt andet enige om at sænke skatten, så selskaberne får skattelettelser for i alt fem milliarder kroner.

>> LÆS OGSÅ: Skatterabat på fem milliarder til Mærsk

Samtidig giver aftalen lettere adgang for udenlandske selskaber til den danske infrastruktur – eksempelvis platforme og rørledninger – så de lettere kan udvinde den sidste olie og gas i Nordsøen.

Endelig afsatte aftalen 100 millioner kroner til at forske i en mere effektiv udvinding af olie og gas.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


09. sep. 2019 - 10:17   10. sep. 2019 - 11:59

Klima

ml@arbejderen.dk