25 Oct 2020  

KBH: Spredte skyer

Regeringen fremlægger handleplan mod russisk påvirkning

172 millioner til PET

Regeringen fremlægger handleplan mod russisk påvirkning

Regeringen vil bekæmpe udenlandsk misinformation i Danmark. Medier skal overvåges og PET skal styrkes. Regeringen indrømmer dog at man "kun kan gisne om", hvilken konkret indflydelse Rusland har på valg.

Udenrigsministeren, justitsministeren og forsvarsministeren gør klar til at bekæmpe udenlandsk misinformation i Danmark.
FOTO: Andreas Beck/Ritzau Scanpix
1 af 1

Regeringen vil invitere pressen og de sociale medier til at samarbejde om at bekæmpe udenlandsk - især russisk - såkaldt misinformation.

Vi har set, at russerne er dygtige til at målrette og tilpasse deres påvirkningskampagner, så de underminerer udvalgte politikere eller udvalgte partier.
Claus Hjort Frederiksen, forsvarsminister

Det var budskabet, da justitsminister Søren Pape Poulsen, forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og udenrigsminister Anders Samuelsen i fredags fremlagde 11 initiativer, der skal bekæmpe "udenlandsk påvirkning af danske valg og demokratiet".

Millioner til PET

Konkret vil regeringen afsætte 43 millioner årligt de næste fire år til Politiets Efterretningstjeneste, PET, der skal gå til at "forebygge, overvåge og imødegå trusler mod Danmark".

Både PET og FE, Forsvarets Efterretningstjeneste, skal spille en central rolle i regeringens kamp mod misinformation. Hvordan det konkret skal foregå, kunne de tre ministre dog ikke gå i dybden med.

– Jeg kan ikke være speciel åben omkring de metoder, vores efterretningstjenester vil anvende, lød det fra Søren Pape.

Regeringen har blandt andet nedsat en tværministeriel task force, der skal imødegå påvirkningskampagner, ikke mindst i forbindelse med det kommende folketingsvalg.

Ifølge regeringen er en påvirkningskampagne eksempelvis "… forsøg på at plante usande informationer og historier i medierne eller skabe et forvrænget nyhedsbillede for på den måde at påvirke en vigtig beslutning" samt "… skabe splid i befolkningen og søge at underminere tiltroen til f.eks. et valg eller til samfundets institutioner". 

Regeringen vil også fremsætte et lovforslag, som skærper straffen for at samarbejde med fremmede efterretningstjenester, der laver påvirkningskampagner mod Danmark.

– Det er ikke tilstrækkeligt klart i den danske lovgivning, at påvirkningskampagner gennemført af fremmede efterretningstjenester også er strafbart, sagde Søren Pape Poulsen.

Rusland er fjenden

Regeringen er ikke i tvivl om, at Rusland er hovedfjenden.

– Især Rusland benytter sig af ondsindede påvirkningskampagner rettet mod de vestlige demokratier, sagde udenrigsminister Anders Samuelsen.

Forsvarsminister advarede om, at russerne er dygtige til at målrette og tilpasse deres påvirkningskampagner, så de underminerer udvalgte politikere eller udvalgte partier.

– Formålet er at skabe tvivl om, hvad der er sandt eller falsk eller miskreditere aktører, så befolkningen bliver forvirrede eller ligefrem vrede, sagde Claus Hjort.

– Vi har efterhånden set en række eksempler på, at Kreml forsøger at påvirke demokratiske valg i Vesten med kampagner, der fokuserer på at skabe splid og uenighed i befolkningen, sagde han og nævnte konkret både Sverige og Frankrig.

På pressemødet blev Claus Hjort spurgt om, hvordan Rusland konkret har påvirket det franske valg. Det kunne han dog ikke komme nærmere ind på, da efterretningstjenesterne ikke kunne afsløre sine kilder.

I sin pressemeddelelse skriver han dog, at man "kun kan gisne om", hvilken konkret indflydelse Rusland har haft på valg i udlandet.

Den Russiske Ambassade i Danmark meldte allerede i juli måned ud, at man ingen interesse har i at påvirke det kommende folketingsvalg: "Eftersom der ingen forskel er på den russofobiske tilgang hos den danske regering og opposition, giver det ingen mening at blande sig i danske valg", skrev ambassaden på Twitter. 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


10. sep. 2018 - 15:56   10. sep. 2018 - 16:20

Demokrati

ml@arbejderen.dk
Handlingsplan mod udenlandsk misinformation

I september 2018 fremlagde regeringen en handlingsplan med 11 initiativer, der skal bekæmpe udenlandsk indblanding i Danmark.

 1. Regeringen har nedsat en tværministeriel task force, der skal imødegå påvirkningskampagner, herunder i forbindelse med danske valghandlinger
   
 2. Udenrigsministeriet er begyndt at overvåge disinformation i medierne rettet mod Danmark og vil  træne statslige myndigheders kommunikationsmedarbejdere i at håndtere disinformation
   
 3. PET og FE skal øge deres fokus på fjendtligsindede udenlandske aktørers påvirkningsaktiviteter i og mod Danmark, f.eks. i forbindelse med det kommende folketingsvalg
   
 4. Økonomi- og Indenrigsministeriet skal sammen med PET og FE darbejde trussels- og sårbarhedsvurderinger i forhold til det kommende folketingsvalg
   
 5. Økonomi- og Indenrigsministeriets beredskab i forbindelse med valghandlingen skal have øget fokus på trusler fra eventuel udenlandsk påvirkning. Arbejdet tilrettelægges i et tæt samarbejde med den nedsatte tværministerielle task force, herunder særligt PET og FE
   
 6. Regeringen tilbyder alle opstillingsberettigede politiske partier rådgivning om risikoen for udenlandsk påvirkning i forbindelse med det kommende folketingsvalg
   
 7. Regeringen indbyder partilederne til en orientering om risikoen for udenlandsk påvirkning i forbindelse med det kommende folketingsvalg
   
 8. Regeringen invitere repræsentanter for medierne til en dialog om "mulige samarbejder i forhold til at imødegå eventuelle udenlandske forsøg på at påvirke det kommende folketingsvalg"
   
 9. Regeringen inviterer repræsentanter for de dominerende sociale medier til en dialog om mulige samarbejder i forhold til imødegåelse af eventuelle udenlandske forsøg på at påvirke det kommende folketingsvalg
   
 10. Regeringen vil invitere medier omfattet af public service-forpligtelsen til en dialog om mulige samarbejder i forhold til imødegåelse af eventuelle udenlandske forsøg på at påvirke det kommende folketingsvalg
   
 11. Regeringen vil fremsætte et lovforslag, som skærper straffen for at samarbejde med fremmede efterretningstjenester, der laver påvirkningskampagner mod Danmark

Kilde: Regeringen.dk