07 Mar 2021  

KBH: Ingen skyer af betydning, 1 °C

Regeringen affejer kritik fra Torturkomité, vil ikke forbedre forhold i asylfængsel

Under samråd om Ellebæk

Regeringen affejer kritik fra Torturkomité, vil ikke forbedre forhold i asylfængsel

Anbefalinger til forbedringer fra Europarådets Torturkomité er ikke juridisk bindende. Derfor har justitsminister Nick Hækkerup ikke tænkt sig at følge størstedelen af anbefalingerne til at forbedre forholdene i Ellebæk, hvor asylansøgere sidder fængslet.

Unge fra Luk Ellebæk-initiativet aktionerede foran Christiansborg, da Europarådets Torturkomité i januar offentliggjorde en sønderlemmende kritik af forholdene i Udlændingecenter Ellebæk.
FOTO: Luk Ellebæk
1 af 1

Den danske regering har ikke tænkt sig at efterkomme anbefalingerne fra Europarådets Torturkomité og forbedre grundlæggende på forholdene i Udlændingecenter Ellebæk. Det står klart efter et samråd med justitsminister Nick Hækkerup i Folketingets Retsudvalg 3. september.

Regeringen har fulgt de anbefalinger, vi er enige i. Dem, vi ikke er enige i, følger vi ikke.
Nick Hækkerup, justitsminister

Samrådet var indkaldt, efter at Europarådets Torturkomité i januar afleverede en omfattende rapport, der retter en sønderlemmende kritik af den måde, frihedsberøvede udlændinge bliver behandlet på i Udlændingecenter Ellebæk.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af en række besøg i danske fængsler, i Ellebæk og i psykiatrien, som de uafhængige eksperter i komitéen foretog i april 2019.

Torturkomitéen kommer med ikke mindre end 107 anbefalinger alene til justitsministerens område – heraf omhandler de 34 af anbefalingerne frihedsberøvede udlændinge.

Afviser anbefalinger

Men justitsminister Nick Hækkerup understreger, at anbefalingerne ikke er juridisk bindende. Derfor er regeringen ikke forpligtet til at følge Torturkomitéens anbefalinger:

– Anbefalingerne er ikke juridisk bindende. Derfor beror det på en politisk vurdering, i hvilket omfang regeringen vil imødekomme anbefalingerne. Med andre ord: Regeringen har fulgt de anbefalinger, vi er enige i. Dem, vi ikke er enige i, følger vi ikke, fastslog justitsminister Nick Hækkerup.

Han forsikrede, at regeringen har gennemgået hver enkelt anbefaling og taget stilling til dem alle.

– De anbefalinger, vi har valgt ikke at følge, er som udgangspunkt forholdene for frihedsberøvede udlændinge i Udlændingecenter Ellebæk, konstaterede justitsministeren.

Fængsling af udlændinge fortsætter

Torturkomitéen anbefaler blandt andet, at udlændinge ikke bliver fængslet i Ellebæk.

– Den holdning deler regeringen ikke. Vi har ingen planer om at lukke Ellebæk, understregede justitsministeren.

Torturkomitéen anbefaler også, at asylansøgerne – som ikke har begået noget ulovligt og ikke er dømt for noget – ikke bliver frihedsberøvet under "fængselslignende forhold". Også den anbefaling afviser justitsministeren at følge.

– Det kommer ikke på tale, at vi bryder ringmuren ned og åbner låste døre. Formålet med frihedsberøvelserne er, at vi ved, hvor udlændingene er, hvis der opstår mulighed for at sende dem ud – samt at motivere dem til at samarbejde om behandlingen om deres asylsag eller hjemrejse. Regeringen står ved, at det ikke skal være rart at være frihedsberøvet i Udlændingecenter Ellebæk.

Regeringen har netop afleveret et 102 sider langt svar på kritikken til Europarådets Torturkomité.

Selvmordstruede behandles som kriminelle

I sin rapport fra januar kritiserer Torturkomitéen blandt andet, at selvmordstruede tilbageholdte i Ellebæk bliver efterladt nøgne i observationsceller. Der foregår ingen udredning af, om de frihedsberøvede har været udsat for tortur.

Kritikken retter sig også imod, at de frihedsberøvede kun har adgang til frisk luft 30 minutter om dagen. Samt at personalet behandler de tilbageholdte, som var de kriminelle fanger. Hver sjette person i Ellebæk er frihedsberøvet i over fire måneder.

>> LÆS OGSÅ: Sønderlemmende kritik af Danmark fra Torturkomité

I Ellebæk sidder mennesker frihedsberøvet, der har søgt asyl i Danmark og fået afslag eller, ifølge myndighederne, ikke "samarbejder" om deres asylsag.

Udlændingene sidder frihedsberøvet, på trods af at de ikke har begået noget kriminelt eller fået en dom. Alligevel gjorde justitsministeren på samrådet, hvad han kunne for at forsvare, at man administrativt fængsler asylansøgerne.

– Der er nogle udlændinge, der nægter at samarbejde med de danske myndigheder om behandlingen af deres asylsag eller hjemrejse. I den forbindelse kan det være nødvendigt administrativt at frihedsberøve de pågældende udlændinge. Udlændingene i Ellebæk vælger selv ikke at samarbejde med myndighederne.

– Vi har at gøre med mennesker, der har spurgt: "Kan vi få asyl i Danmark?" "Næ! Det kan I ikke, I har at rejse hjem!" Og så siger de: "Det vil vi ikke!" Det er ikke helt almindelige mennesker. Det er mennesker, der sætter sig lodret op imod den regulering, vi har i samfundet.

– Det er ikke meningen, at Ellebæk skal være et rart sted at være. Ellebæk skal gerne give dem lyst til at gøre det, de skal gøre – nemlig se at rejse hjem, forklarede ministeren på samrådet.

33.000 kræver bedre forhold

Enhedslistens ordfører Rosa Lund afleverede 33.000 underskrifter til justitsministeren fra mennesker, der kræver forholdene i Udlændingecenter Ellebæk forbedret.

– Det er godt, at vi har et internationalt system, der kan kigge Danmark efter i kortene og sørge for, at vi overholder konventioner og internationale aftaler og regler, mener Enhedslistens retsordfører Rosa Lund.

– Torturkomitéen rejser en række kritikpunkter af forholdene på Ellebæk, hvor mennesker, der slet ikke har begået noget kriminelt, bliver frihedsberøvet.

Advokater, læger og menneskeretsorganisationer som Amnesty og Retspolitisk Forening har forud for samrådet opfordret Folketingets Retsudvalg til at samarbejde med Torturkomitéen.

En række af Torturkomitéens kritikpunkter og anbefalinger hører under udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye. Men han er på barsel og deltog ikke i samrådet. Derfor kunne Folketingets Retsudvalg ikke spørge ind til Torturkomitéens anbefalinger på udlændingeområdet.

Dansk Institut Mod Tortur – Dignity – er skuffede over regeringens afvisning af Torturkomitéens anbefalinger:

– Det er meget trist, at justitsministeren ikke anerkender, at Danmark har en klar juridisk forpligtelse til at forebygge umenneskelig behandling og derfor bør reagere i forhold til Europarådets Torturkomités anbefaling om grundlæggende praksisændringer på Ellebæk, mener seniorjuridisk rådgiver hos Dignity og ekstern lektor på Juridisk Fakultet, Københavns Universitet, Elna Søndergaard.

Torturkomitéen kritiserer ikke kun forholdene for frihedsberøvede udlændinge. Også forholdene for indsatte i almindelige fængsler og for frihedsberøvede i psykiatrien bliver kritiseret i skarpe vendinger af komitéen. Det gælder eksempelvis den omfattende brug af bæltefiksering i psykiatrien.

– Torturkomitéen anbefaler, at læger får indflydelse på beslutninger om bæltefiksering. I Danmark har vi valgt, at lægerne kun skal forholde sig til patienternes helbred – og ikke beslutninger om fiksering. Beslutning om anvendelse af magt i form af fiksering træffes af fængselspersonalet, fastslog justitsministeren.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


07. sep. 2020 - 06:47   07. sep. 2020 - 09:35

Flygtninge

ml@arbejderen.dk
Europarådets Torturkomité

Europarådets Torturkomité har til formål at forebygge tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i de europæiske lande.

Torturkomitéen besøger blandt andet fængsler, politistationer, udlændingecentre, psykiatriske hospitaler og andre institutioner for frihedsberøvede.

Medlemmerne af Torturkomitéen er uafhængige og uvildige eksperter med forskellig baggrund, blandt andet jurister, læger, og specialister i fængsels- eller politiforhold.

I sin rapport om Danmark fra januar 2020 kritiserer komitéen blandt andet:

 • At der over de seneste par år er sket en eksplosiv stigning i brugen af langvarig strafcelle i danske fængsler. Det vil sige, at indsatte isoleres i en celle i mere end 14 dage som straf. Komitéen anbefaler, at dansk lovgivning ændres, så indsatte maksimalt kan isoleres 14 dage i strafcelle. 
 • At forholdene for frihedsberøvede afviste asylansøgere i Udlændingecenter Ellebæk er "uacceptable".
 • At der fortsat sker langvarig bæltefiksering af psykisk syge patienter indlagt på psykiatriske afdelinger. Det kan efter komitéens opfattelse være umenneskelig behandling. Komitéen finder det fuldstændigt uacceptabelt, at to patienter har været bæltefikserede i henholdsvis 10 og 13 måneder.
Torturkomitéens kritik af Ellebæk

Europarådets Torturkomité afleverede i januar 2020 en række kritikpunkter af Udlændingecenter Ellebæk:

 • Nedslidte bygninger, inventar og beskidte toilet- og badeforhold.
 • Kvindelige indsatte har kun 30 minutters adgang til det fri (indhegnet gård) om dagen.
 • Manglende helbredsscreening.
 • Forbud mod at anvende mobiltelefoner og ingen adgang til internet.
 • Mangel på professionel tolkning betyder, at indsatte tolker for hinanden.
 • Personalet er fængselsuddannede og er ikke uddannede til at tage sig af frihedsberøvede udlændinge, der ikke er kriminelle.
 • Personalemangel.
 • Indsatte i besiddelse af en mobiltelefon straffes med 15 dage i isolation.
 • Sundhedspersonale ser ikke straks til indsatte, der kommer i isolation.
 • Selvmordstruede indsatte sidder nøgne i isolation, fordi man ikke har "rip-proof-tøj".