21 Nov 2018  

KBH: Spredte skyer, 5 °C

Regering vil stoppe offentligt "opgavetyveri"

Nyt udspil

Regering vil stoppe offentligt "opgavetyveri"

Nu skal det være slut med, at kommuner og regioner udfører opgaver, som private virksomheder kan tjene penge på, mener regeringen. Det er et angreb på den offentlige sektor, mener Enhedslisten.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll understreger, at regeringen har lyttet til erhvervslivet, som skal have de bedst mulige vilkår for vækst.
FOTO: Mads Claus Rasmussen/Scanpix
1 af 1

Kommuner og regioner må ikke længere udføre opgaver, som private virksomheder kan tjene penge på. Det er kernen i et nyt udspil fra regeringen, som blev fremlagt i dag.

Regeringens udspil er først og sidst endnu et ideologisk angreb på den offentlige sektor. 
Stine Brix, Enhedslisten

– Kommuner og andre offentlige myndigheder skal ikke i unfair konkurrence med private virksomheder udføre opgaver, der hører hjemme i den private sektor, siger innovationsminister Sophie Løhde.

>>LÆS OGSÅ: Regeringen vil flytte opgaver fra offentligt til privat

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll understreger, at med dette udspil har regeringen lyttet til erhvervslivet.

– Private virksomheder skal have de bedst mulige vilkår for vækst, siger han.

Det kvitterer erhvervslivet da også for. Både Dansk Byggeri og Dansk Erhverv roser, at der bliver sat en stopper for offentligt "opgavetyveri".

Angreb på den offentlige sektor

Enhedslistens velfærdsordfører, Stine Brix, mener, at det er bizart at tale om, at kommunerne stjæler opgaver fra det private, når den selv samme regering står i spidsen for en massiv offensiv for mere privatisering og udlicitering.

– Regeringen ønsker, at private virksomheder skal ind og overtage opgaver, som kommunerne tidligere selv har løst, og tjene penge på at drive børnehaver og plejehjem.

– Det er jo helt absurd, når regeringen fremhæver det som et problem, når det offentlige udvikler læremidler eller digitalt undervisningsmateriale, som kan sælges til andre, eller når det offentlige – i kraft af de opgaver man løser – opbygger viden og kompetencer, som andre kan bruge. Nogle gange er det offentlige jo både bedre og billigere end det private, siger Stine Brix.

Hun fremhæver også, at der ikke er noget naturgivent i, hvad der løses offentligt og hvad der løses privat.

>> LÆS OGSÅ: Et liberalt korstog for øget privatisering

– Er de offentlige hospitaler så også "unfair konkurrence" over for de private hospitaler? Regeringens udspil er først og sidst endnu et ideologisk angreb på den offentlige sektor. 

Kritik fra FOA

Også fagforbundet FOA er stærkt kritisk overfor udspillet.

– Regeringen er på vej til at drukne al sund fornuft i forbud og bureaukrati, og det sker åbenbart ene og alene fordi regeringen er så ivrig efter at give private virksomheder monopol på alt andet end lige præcis det, Folketinget ved lov har sat vores daginstitutioner, skoler, plejehjem og sygehuse til. Det duer ikke, mener forbundsformand Dennis Kristensen. 

Hvis udspillet vedtages, taber samfundet muligheden for innovative løsninger, som ikke er attraktive for det private erhvervsliv, frygter han.

– Hvis kommunalpolitikere synes, at det vil være både sund fornuft og godt for de ældre, at plejehjemmets café åbnes for familie, pårørende og lokale borgere, skal de skræmmes fra at gøre det af frygt for at overtræde regeringens love om begrænsning af offentlige erhvervsaktiviteter. For tænk, hvis der gik kunder og forretning fra en nærliggende privatejet café.

Dennis Kristensen påpeger, at samtidig med at det offentliges konkurrenceevne svækkes, indfører regeringen med sit udspil mere bureaukrati, som man ellers gentagne gange har sagt, at man vil undgå.

– Regeringen åbner op for, at enhver forsmået erhvervsdrivende kan klage over gunstige forhold for det offentlige. Hvis det her bliver til virkelighed, kommer vi til at se sagsbunkerne hobe sig op i kommunerne.

KL er positiv, men...

Thomas Kastrup-Larsen (S), borgmester i Aalborg og formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i KL, bakker op om regeringens intentioner om at sikre fair og lige konkurrence, men advarer mod at indføre tiltag, som er ude af proportion med problemets omfang.

– Der er allerede i dag meget smalle rammer for, hvornår og hvordan kommuner kan agere på et marked, hvor vi kan komme i konkurrence med private virksomheder. Og de hidtidige eksempler tyder ikke på, at kommunal erhvervsvirksomhed – slet ikke i sammenligning med staten – fylder væsentligt i hverken omfang eller økonomi. Derfor er der heller ingen grund til at indføre nye regler, som kan blive unødige benspænd for kommunerne på andre vigtige områder, siger Thomas Kastrup-Larsen til kl.dk.

Ifølge udspillet vil regeringen blandt andet have lovfæstet og strammet kommunalfuldmagtsreglerne om erhvervsaktivitet. 

Kommunalfuldmagten en betegnelse for de ulovbestemte regler, som blandt andet regulerer, hvilke opgaver kommunen må løse. Som reglerne er nu, er det ikke tilladt for en kommune at drive decideret erhvervsvirksomhed, dog må kommunen gerne løse opgaver for sig selv, eksempelvis et vaskeri, der betjener de kommunale institutioner.

07. sep. 2017 - 13:39   07. sep. 2017 - 17:01

Privatsering

bi@arbejderen.dk
Udspil om konkurrence

Regeringen udspil, Fair og lige konkurrence, indeholder tre overordnede temaer:

  1. Kommunalfuldmagtsreglerne om erhvervsaktivitet skal lovfæstes og strammes. Desuden vil regeringen begrænse den adgang til offentlig erhvervsaktivitet, der i dag følger med anden lovgivning, f.eks. finansloven og biblioteksloven.
  2. Regeringen vil med afsæt i anbefalinger fra OECD sikre, at priser fra offentlige aktører ikke er konkurrenceforvridende.
  3. Regeringen vil etablere en ny klagemyndighed, der på baggrund af klager kan tage stilling til, om erhvervsaktiviteter i stat, regioner og kommuner er lovlige, og om prissætningen er rigtig.