25 Oct 2020  

KBH: Spredte skyer, 14 °C

Reformramte vil have Danmark tilbage

Fattige åbnede Folketinget

Reformramte vil have Danmark tilbage

Kravene fra de fattige, der tirsdag åbnede Folketinget, var helt klare: Træk de asociale reformer tilbage og stop den ulighedsskabende politik. Fra demonstrationen lød der også forventninger til, at fagbevægelsen nu bliver mere synlig i velfærdskampen.

FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
Thomas og Heidi + Hearts of Gold
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
Annemarie Helger og konferencie Tanja Zabell synger med på Jobcentrets Ofres slagsang.
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
Flora Ghosh, direktør for LivaRehab, holder tale.
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
1 af 11

Samtidig med, at politikerne tirsdag formiddag var samlet til gudstjeneste og efterfølgende åbnede Folketinget, demonstrerede 3-400 reformramte udenfor Christiansborgs tykke mure.

Det kan ikke være rigtigt, at de fattigste skal betale for, at de rige kan få billigere biler.
Kim Andersen, kontanthjælpsmodtager

Demonstranternes krav til politikerne var klare: Trak de asociale reformer tilbage og stop den ulighedsskabende politik.

"Gi' os vores Danmark tilbage", hed det i en hilsen fra reformramte fra Jylland, der var forhindret i at nå frem til demonstrationen på grund af den tidligere start.

– Et flertal i Folketinget er i gang med en bevidst og fuld afvikling af den velfærd, som vores forældre, bedsteforældre og oldeforældre drømte om og kæmpede for, erklærede Mille Kram fra Jobcentrets Ofre i sin tale til demonstranterne.

Jobcentrets Ofre stod sammen med de sociale bevægelser Bekæmp Fattigdom NU, Næstehjælperne og Månestrålerne bag demonstrationen.

Ville møde politikere

Den oprindelige plan var, at demonstranterne skulle være synlige for politikerne, mens de var på vej til gudstjeneste, men det nedlagde politiet forbud mod med henvisning til sikkerhedsrisikoen. 

De reformramte ville ellers godt have konfronteret politikerne med deres vrede over, at de penge der spares på kontanthjælpsloft og 225-timers-regel nu skal bruges på lavere bilafgifter.

– Det kan ikke være rigtigt, at de fattigste skal betale for, at de rige kan få billigere biler, siger Kim Andersen, der er kontanthjælpsmodtager og med til demonstrationen.

Samme synspunkt gik igen i rækken af talere. 

Deltagerne i demonstrationen bestod i høj grad af den faste kerne af folk, der hen over sommeren gang på gang har demonstreret i København mod behandlingen af syge kontanthjælpsmodtagere.

>> LÆS OGSÅ: Reformramte går efter at vælte borgmester

Flere af talerne takkede for, at de gennem ihærdige aktiviteter har været med til at sætte kravet om ændring af førtidspensionsreformen og andre reformer på den politiske dagsorden.

– I har holdt gang i modstanden mod reformerne, erklærede blandt andet Finn Sørensen, folketingsmedlem fra Enhedslisten.

Solidaritet med reformramte

Med på demonstrationen var også grupper og enkeltpersoner, der støtter de reformramtes kamp.

– Vi er med her i dag, for at vise vores solidaritet og støtte. Vi synes jo heller ikke, at det er ordentlige forhold vores kommende kollegaer arbejder under for eksempel på jobcentrene. Nok er nok nu, siger Gry Danielsen, der er næstformand i Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende. Hun deltog sammen med en gruppe medstuderende.

Tine Eriksen er tidligere socialrådgiver, nu på efterløn.

– Jeg er med for at støtte Jobcentrets Ofre. De gør en fantastisk indsats i forhold til at sætte fokus på behandlingen af syge og den stigende ulighed, siger hun.

Fra demonstrationen blev der udtrykt håb om, at det store tillidsmandsmøde onsdag i initiativet Danmark for Velfærd bliver startskuddet på et langt større engagement i velfærdskampen fra fagbevægelsens side.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


03. okt. 2017 - 14:47   03. okt. 2017 - 19:16

Fattigdom

ur@arbejderen.dk
Fattigydelser
  • Integrationsydelse: Omfatter alle der ikke har opholdt sig i Danmark i syv ud af de sidste otte år. For en enlig er integrationsydelsen på 6010 kroner om måneden før skat.
  • Kontanthjælpsloft: Der er en øvre grænse for, hvor meget modtagere af kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp kan modtage i boligstøtte og særlig støtte til høj husleje. For eksempel får en enlig mor med to børn og en husleje på 6138 kroner på grund af loftet 2900 kroner mindre i rådighedsbeløb om måneden.
  • 225 timers regel: Modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse skal have mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde om året for at bevare retten til fuld hjælp. Opfyldes kravet ikke, beskæres hjælpen med 500 eller 1000 kroner om måneden. Et ægtepar over 30 år, hvor begge får kontanthjælp, vil miste den ene af de to indtægter. Personer med meget begrænset arbejdsevne kan undtages fra 225 timers kravet.

Kilder: L 111, L113 og Beskæftigelsesministeriet