18 Jul 2018  

KBH: Spredte skyer, lette byger, 18 °C

Reformramte lægger an til oprør

Protester i København

Reformramte lægger an til oprør

Der er demonstration i dag og på mandag i protest mod Københavns Kommunes behandling af syge kontanthjælpsmodtagere. I løbet af sommeren har der været flere andre aktiviteter.

Fra tidligere protest på Lærkevej.
FOTO: Niels Gether Nielsen
1 af 1

I eftermiddag indkalder flere sociale bevægelser i København til demonstration for bedre forhold for syge kontanthjælpsmodtagere.

Flere fagforeninger bakker op om demonstrationen i dag.

Demonstrationen er klokken 15.30 på Københavns Rådhusplads. Den er et led i en række forskellige protester og arrangementer, der hen over sommeren har sat fokus på problemet med de mange syge kontanthjælpsmodtagere i København, der er strandet i systemet og ikke kan få en førtidspension, selvom de er for syge til at arbejde.

Jobcentrets Ofre og Næstehjælperne, der står bag demonstrationen, henviser til, at København er den danske kommune der tildeler færrest førtidspensioner og fleksjob per indbygger. 

– Det er stort set umuligt at få en førtidspension i København, også selv om man er i terminalfasen af en kræftsygdom. I stedet plantes meget syge mennesker på kontanthjælp og sendes ud i arbejdsprøvning, siger Kim Madsen fra Jobcentrets Ofre.

Pres på politikerne

Samtidig med demonstrationen er der møde i kommunens beskæftigelsesudvalg. 

– Med vores protest vil vi lægge pres på politikerne og sende et signal om, at de skal gøre det ordentligt nu, forklarer Kim Madsen.

Flere fagforeninger bakker op om demonstrationen i dag. Det gælder blandt andet 3F BJMF, FOA 1 og LFS.

– Vi støtter de svageste i samfundet. Solidaritet skal jo række videre end bare til os, der har arbejde. Vi ønsker et solidarisk samfund, der støtter de svageste. Men vi ved, at de bliver svigtet af samfundet, og det er derfor vigtigt, at fagbevægelsen viser sin solidaritet, siger Claus Westergreen, formand for BJMF. 

Presset virker

Der har allerede været en række demonstrationer foran Jobcentret på Lærkevej, hvor de syge kontanthjælpsmodtagere er tilknyttet. Den seneste demonstration var den 17. juli, samme dag hvor 63-årige Vladimira Kristensen skulle til møde på jobcentret. Hun lider af en lang række sygdomme og har i omkring 20 år kæmpet for at få tilkendt en førtidspension. 

Vladimira Kristensen har blandt andet af leddegigt, problemer efter en brækket ryg, en tarmsygdom og lungekræft. Hun deltog i mødet med jobcentret liggende i en seng opstillet til lejligheden, fordi hun er for syg til at sidde op i så lang tid. Mødet endte med, at Vladimira Kristensen blev indstillet til en førtidspension. Endnu er den endelige tilkendelse ikke gået igennem.

Kim Madsen fra Jobcentrets Ofre er ikke i tvivl om at de mange protester og det pres, det lægger på politikerne, er en medvirkende årsag til at Vladimira endelig blev indstillet til førtidspension. 

– Det nytter noget, at vi presser politikerne og får skabt noget medieomtale af konkrete mennesker, der er i klemme i systemet, understreger han.

Debatmøde i sidste uge

Jobcentrets Ofre stod også sammen med Næstehjælperne bag et debatmøde i sidste uge, hvor beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev fra de Radikale blev konfronteret med den virkelighed, som de reformramte oplever.

Borgmesteren afviste på mødet, at København er specielt restriktiv i forhold til at tildele førtidspensioner. Hun mente, at der nok er sket fejl i nogle af de sager, der blev omtalt på mødet, men henviste ellers til, at problemet er en lovgivning, der stiller meget skrappe krav i forhold til at få førtidspension. 

– Det handler ikke om politik, men om jura, erklærede borgmesteren, der blev mødt af vrede tilråb fra de mange mødedeltagere.

Demonstration om en uge

Allerede nu på mandag er der igen indkaldt til demonstration foran jobcentret på Lærkevej. Den dag skal Charlotte Pedersen til møde på jobcentret. 

– Charlotte Pedersen er dybt invalideret efter et trafikuheld for 14 år siden. Hun sidder i kørestol, kan kun gå få meter, er dybt traumatiseret og afhængig af hjemmehjælp. Alligevel bliver jobcentret ved med at presse hende og nægter at indstille til førtidspension, forklarer Kim Madsen. 

Demonstrationen er mandag den 14. august klokken 14.30 foran jobcentret på Lærkevej.

Kim Madsen ser de mange protester hen over sommeren som starten på et egentligt oprør fra de reformramte. 

– Jeg er stensikker på, at der er et massivt oprør på vej, erklærer han og henviser til, at der ikke er tale om et særligt københavnsk problem. Den samme umenneskelige behandling af syge på kontanthjælp sker mange andre steder i landet.

De seneste måneders aktiviteter har betydet tilstrømning af mange nye medlemmer til Facebookgruppen Jobcentrets Ofre.

07. aug. 2017 - 11:59   10. aug. 2017 - 09:40

Velfærd

ur@arbejderen.dk
Reform af førtidspension
  • Reformen af førtidspension og fleksjob blev vedtaget i Folketinget 19. december 2012 af Socialdemokraterne, SF, Radikale, Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Den trådte i kraft 1. janaur 2013. 

  • Reformen gør det langt sværere at få førtidspension. Ingen under 40 år skal som udgangspunkt have førtidspension. I stedet skal de ind i de såkaldte ressourceforløb, som skal bringe dem nærmere på arbejdsmarkedet. Forløbene kan vare op til fem år ad gangen, og den enkelte person kan få flere ressourceforløb.

  • Deltagerne i ressourceforløb har en indtægt på niveau med kontanthjælpen, som er væsentligt lavere end en førtidspension.

  • Reformen skal give en besparelse på 1,9 milliarder kroner årligt fra 2020.

  • Evaluering af reformen skal være afsluttet i starten af 2018.