21 Jul 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 22 °C

Reformramte fortsætter kampen

Efter indrømmelse

Reformramte fortsætter kampen

Aktiv kamp har presset københavnske politikere til mindre forbedringer af indsatsen overfor syge kontanthjælpsmodtagere. Aktivistgrupper kræver flere penge på bordet og fortsætter protesterne.

Fra demonstrationen i mandags der samlede omkring 200 på Københavns Rådhusplads.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Syge københavnske kontanthjælpsmodtagere forsætter kampen for en bedre og hurtigere sagsbehandling og tilkendelse af førtidspension til mennesker, der er for syge til at arbejde.

Det her er bare et lille bitte skridt i den rigtige retning.
Anne Mette Omø Carlsen, Enhedslisten

På mandag indkalder de til endnu en demonstration foran Jobcentret på Lærkevej, der er under skarp kritik for at trække sager i langdrag og behandle kontanthjælpsmodtagerne dårligt.

Henover sommeren har aktivistgrupperne Jobcentrets Ofre og Næstehjælperne gennemført flere demonstrationer og et debatmøde i København – samt været meget aktive på de sociale medier. Alt sammen for at lægge pres på beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev og andre ansvarlige politikere.

Den seneste demonstration var i mandags på Københavns Rådhusplads. 

Effekt af pres

Protesterne har fået sat problemstillingen på dagsordenen i kommunens beskæftigelsesudvalg. Anna Mee Allerslev har funder 16 millioner kroner, som hun vil bruge til en øget indsats overfor syge kontanthjælpsmodtagere.

At borgmesteren har taget det initiativ skyldes ene og alene det pres, som reformramte har lagt på hende, mener Anne Mette Ømø Carlsen, der er medlem af beskæftigelsesudvalget i Københavns Kommune som repræsentant for Enhedslisten.

– Når der er politiske forhandlinger nu, skyldes det en gruppe af superseje og hårdt pressede borgere, der er gået direkte til den ansvarlige borgmester, siger Anne Mette Omø Carlsen.

Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet har stillet et ændringsforslag til borgmesterens forslag til aftale omkring nye initiativer. De vil have præciseret, at de 16 millioner kroner først og fremmest skal bruges til at ansætte flere sagsbehandlere, så den enkelte får ansvar for færre sager. I dag er der sagsbehandlere i Jobcentret på Lærkevej, der har op til 220 sager.

Udover lavere sagstal per sagsbehandler vil S, SF og Enhedslisten have nedsat en task force af eksperter, der ikke er ansat i Københavns Kommune. Task forcen skal se på, hvad København gør anderledes end andre kommuner, siden kommunen ligger helt i bund i forhold til tilkendelse af førtidspensioner, og komme med forslag til en bedre praksis.

Der var forhandlinger om ændringsforslaget på rådhuset i mandags samtidig med, at der blev demonstreret udenfor. Forhandlingerne fortsætter på beskæftigelsesudvalgets møde på mandag.

Et lille skridt

Selv hvis ændringsforslaget bliver endeligt vedtaget der, har Anne Mette Omø Carlsen ikke hænderne oppe af begejstring. 

– 16 millioner kroner er ikke ret mange penge. Det her er bare et lille bitte skridt i den rigtige retning, siger hun og understreger, at der ved budgetforhandlingerne til efteråret skal kæmpes for langt flere penge til området. 

De 16 millioner kroner stammer fra penge, der var afsat til aktivering af udsatte kontanthjælpsmodtagere, men som ikke er blevet brugt.

Demonstration mandag

Kim Madsen, talsmand for Jobcentrets Ofre, mener også, at de 16 millioner er helt utilstrækkelige.

– Det rækker ikke ret langt. Der er sparet omkring 100 millioner kroner på området gennem de seneste år. Det er et beløb i den størrelsesorden, der skal findes, hvis der skal styr på sagsbehandlingen, siger Kim Madsen. 

Han glæder sig over, at de mange protester har fået sat problemstillingen på politikernes dagsorden, men lover samtidig, at kampen fortsætter, indtil der er gennemført reelle forbedringer og bliver tilkendt flere førtidspensioner i København.

Jobcentrets Ofre og Næstehjælperne, der indkalder til demonstration på mandag den 14. august klokken 14.30 foran Jobcentret på Lærkevej 18 i Københavns Nordvestkvarter. De opfordrer alle, der støtter kampen for social retfærdighed til at møde op.

Samme dag skal Charlotte Pedersen til møde på jobcentret. Hun er én af de mange københavnske kontanthjælpsmodtagere, der trods alvorlig sygdom har fået afslag på ansøgning om førtidspension.

– Charlotte Pedersen er dybt invalideret efter et trafikuheld for 14 år siden. Hun sidder i kørestol, kan kun gå få meter, er dybt traumatiseret og afhængig af hjemmehjælp. Alligevel bliver jobcentret ved med at presse hende og nægter at indstille til førtidspension, forklarer Kim Madsen. 

Helt ny forvaltningskultur

Jobcentrets Ofre og Næstehjælperne mener, at der er brug for en helt ny forvaltningskultur på beskæftigelsesområdet i Københavns Kommune. De har lavet 18 konkrete forslag, som er sendt til kommunen.

De foreslår, at repræsentanter for kontanthjælpsmodtagerne bliver inddraget i at lave en plan for en ny forvaltningskultur, der blandt andet garanterer syge kontanthjælpsmodtagere fuld udredning i løbet af højest to år. I dag er der eksempler på syge, der har været i kontanthjælpssystemet i både 10 og 20 år.

>> LÆS ALLE DE 18 FORSLAG HER.

08. aug. 2017 - 14:32   10. aug. 2017 - 10:55

Kontanthjælp

ur@arbejderen.dk
Reform af førtidspension
  • Reformen af førtidspension og fleksjob blev vedtaget i Folketinget 19. december 2012 af Socialdemokraterne, SF, Radikale, Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Den trådte i kraft 1. janaur 2013. 

  • Reformen gør det langt sværere at få førtidspension. Ingen under 40 år skal som udgangspunkt have førtidspension. I stedet skal de ind i de såkaldte ressourceforløb, som skal bringe dem nærmere på arbejdsmarkedet. Forløbene kan vare op til fem år ad gangen, og den enkelte person kan få flere ressourceforløb.

  • Deltagerne i ressourceforløb har en indtægt på niveau med kontanthjælpen, som er væsentligt lavere end en førtidspension.

  • Reformen skal give en besparelse på 1,9 milliarder kroner årligt fra 2020.

  • Evaluering af reformen skal være afsluttet i starten af 2018.