21 Jul 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 26 °C

Psykisk syge udskrives til gaden

Nødråb fra herberger

Psykisk syge udskrives til gaden

Kirkens Korshær oplever stadig flere mennesker med psykisk sygdom, der ikke er færdigbehandlede, blive udskrevet til gaden.

Arkivfoto fra herberg.
FOTO: Mette Kramer Kristensen
1 af 1

Presset på de psykiatriske afdelinger på landets sygehuse mærkes rundt omkring på landets herberger, forsorgshjem, varmestuer og natcaféer. 

Det er desværre dagligdag, at mennesker med psykisk sygdom udskrives til gaden.
Knud Kristensen, SIND 

Kirkens Korshær oplever, hvordan mange hjemløse med psykisk sygdom udskrives til gaden og er henvist til, at overnatte på organisationens herberger eller natcaféer. I en rundspørge, som Kirkens Korshær har lavet, peger næsten tre ud af fire af organisationens ledere på, at brugerne har det sværere og sværere psykisk set.

– Der er mennesker, der går rundt med tunge sygdomme, der ikke bliver behandlet. De bliver udskrevet for tidligt og er ganske enkelt for syge til det hårde liv på gaden, hvor misbrug og mistrivsel er en del af hverdagen, siger Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær.

Død efter udskrivning

Knud Kristensen, der er formand for SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed, kender problemet alt for godt.

– Det er desværre dagligdag og helt almindeligt, at enlige og yngre med psykisk sygdom udskrives til gaden. Sygehusene henviser dem til herberger eller håber, at pårørende vil tage sig af dem, selvom de faktisk ikke magter det, siger Knud Kristensen.

Han mener, at der er to årsager til den nuværende praksis; Der er kommet flere mennesker med psykisk sygdom samtidig med, at der er blevet færre sengepladser. Derfor udskriver sygehusene patienterne for tidligt. Samtidig er der mangel på psykiatriske bosteder i kommunerne. Konsekvensen er, at mange udskrives direkte til gaden.

>> LÆS OGSÅ: Psykiatriens forkæmper er ny debattør i Arbejderen

Overlæge Peter Møller Andersen, der arbejder på det psykiatriske hospital i Risskov, har for nylig udtalt til TV2, at omkring hver tredje patient på Risskov udskrives direkte til gaden.

>> LÆS OGSÅ: Ansatte kræver nye penge til mere personale

Det skete efter presseomtale af 25-årige Jonathan Heide Becker, der blev fundet druknet to døgn efter, at han var udskrevet fra Risskov Hospital i august måned i år. 

Problem på landsplan

I Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse kender man godt til praksis med at udskrive psykiatriske patienter til gaden.

– Det er stensikkert, at den trafik finder sted, hvor patienter udskrives fra psykiatrisk hospital fredag eftermiddag med henvisning til, at de kan henvende sig på et forsorgshjem. Men vi kender ikke til omfanget af det, siger Jakob May, der er formand for Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse.

– Der er ingen tvivl om, at vi har masser af borgere med seriøse psykiske vanskeligheder på boformerne. Det kan vi dokumentere. Men vi har ikke dokumentation, som viser, at der er tale om et stigende antal, eller hvad årsagen er, tilføjer han.

Jakob May understreger, at der er tale om en kompleks problemstilling, som der ikke er nogen quickfix løsninger på.

10. nov. 2017 - 08:41   10. nov. 2017 - 09:02

Velfærd

ur@arbejderen.dk