23 Jul 2018  

KBH: Spredte skyer, 27 °C

Protest ved Folketingets åbning

Råb fra reformramte

Protest ved Folketingets åbning

Flere 3F-afdelinger, BUPL og Dansk Socialrådgiverforening bakker op om demonstration den 4. oktober ved Folketingets åbning. Det er på høje tid med handling, siger lokal 3F-formand.

Fra tidligere demonstration arrangeret af Bekæmp Fattigdom NU.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Når politikere samles den 4. oktober for at åbne Folketinget, vil der udenfor på Slotspladsen være højlydte protester mod den politik, der skaber ulighed og fattigdom.

Det er på høje tid, at vi markerer vores utilfredshed på andet end på Facebook.
Hans A. Sørensen, 3F Horsens

– Med finanslov og 2025-plan fortsætter den barske og brutale nedskæringspolitik overfor de mest udsatte grupper. Det eneste, der kan ændre den politiske kurs, er kollektiv modstand, siger Ulla Curdt, talsmand for Bekæmp Fattigdom NU, der står bag demonstrationen.

Over 60 organisationer og grupper anbefaler demonstrationen. De fleste er sociale Facebookgrupper, men en række fagforeninger og fagforbund er også med på listen.

Forslag på 3F-kongres

3F Horsens er en af de tre 3F-afdelinger, der bakker op. 

– Det er på tide, at vi sikrer flest mulige deltagere i aktiviteter, der kan være med til at ændre den førte politik. Det er på høje tid, at vi markerer vores utilfredshed på andet end på Facebook, siger Hans A. Sørensen, formand for 3F Horsens.

Han håber, at støtten til kontanthjælpsmodtagere og andre udsatte også bliver et emne på 3F's kongres, der starter lørdag. 

– Vores afdeling har stillet forslag til kongressen om, at 3F skal intensivere sin socialpolitiske indsats, og at vi skal indføre nedsat kontingent for kontanthjælpsmodtagere, fortæller Hans A. Sørensen.

BUPL støtter med 25.000

Fagforbundet BUPL anbefaler også demonstrationen og har bevilget 25.000 kroner i støtte.

– De allermest trængte i forhold til den førte politik mangler en stemme i samfundsdebatten. Vi vil godt støtte, at de kan blive hørt. Vi er jo nået til et punkt, hvor det nærmest bliver fremstillet som det enkelte menneskes egen skyld, hvis vedkommende bliver syg eller arbejdsløs, siger Elisa Bergmann, formand for BUPL.

– Fagbevægelsen har et stort ansvar ikke alene for lønmodtagerne, men også for alle dem, der bliver skubbet ud af arbejdsmarkedet, tilføjer hun.

Bevillingerne fra BUPL og andre fagforeninger er med til at betale for bustransport fra Jylland og Fyn. Dansk Socialrådgiverforening har støttet med 10.000 kroner, mens 3F København har givet 5000 kroner.

Ulla Curdt glæder sig over støtten fra de faglige organisationer, men efterlyser, at flere anbefaler demonstrationen og også arbejder aktivt med at få deres medlemmer til at møde frem på dagen.

– Vi skal være langt flere end de 1800, der lige nu er tilmeldt på Facebook, siger hun.

Blandt talerne den 4. oktober er socialrådgiverformand Majbrit Berlau og Lisbeth Zornig Andersen.Anne Marie Helger og Tanja Zabell er konferencierer.

>> LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

09. sep. 2016 - 08:42   09. sep. 2016 - 08:50

Fattigdom

ur@arbejderen.dk
Bekæmp Fattigdom NU
  • Bekæmp Fattigdom NU er en facebookgruppe beregnet på at planlægge og koordinere initiativer mod den fattigdomsskabende politik ført af skiftende regeringer.
  • Gruppen arbejder på at samle alle de ramte grupper: Kontanthjælpsmodtagere, arbejdsløse på dagpenge, hjemløse, flygtninge, psykisk syge, studerende og mange andre.
  • Læs mere på Facebook