05 Apr 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 6 °C

Professor Lene Tanggaard får ytringsfrihedspris

Årets Sveske

Professor Lene Tanggaard får ytringsfrihedspris

Lene Tanggaard bliver årets sveske på grund af sin indsats i debatten omkring målstyring og læringsideologi i folkeskolen.

Sebastian Dorset holder tale for Lene Tanggard.
FOTO: Klaus-Henrik Andreasen
1 af 1

Professor i pædagogisk psykologi Lene Tanggaard fik mandag overrakt skoleverdenens ytringsfrihedspris og blev kåret til Årets Sveske.

Lene har på flere forskellige områder kastet sin ind i en vigtig indsats for skolen. 
Jeanette Sjøberg, Sveskens Venner

Bag prisen står foreningen "Sveskens Venner", der har til formål at få svesken på disken i folkeskoledebatten – at erstatte løgne, fortielser, sammensværgelser, lukkede fora og skjulte dagsordenen med det modsatte.

Årets Sveske tilfalder hvert år en person eller gruppe, der på markant vis har markeret sig i debatten om folkeskolen – med åbenhed om sin dagsorden og med sine meningers mod. 

Målstyring og læringsideologi

Lene Tanggaard får prisen i år på grund af sin indsats i den offentlige debat om folkeskolen, hvor hun på baggrund af sin faglige viden har argumenteret imod den omsiggribende målstyring og læringsideologi.

– Siden 2014 har Lene på flere forskellige områder kastet sin ind i en vigtig indsats for skolen. Det startede med hvilke konsekvenser læringsmål har for skolens undervisning og elevernes kreativitet. Siden har hendes klare og tydelige stemme skåret sig igennem de mange positioneringer i skoledebatten, sagde Jeanette Sjøberg fra Sveskens Venner i forbindelse med overrækkelsen af prisen.

Klaus-Henrik Andreasen

– Først og fremmest har Lene sin egen stemme som professor i pædagogisk psykologi, både hvad gælder hele den pædagogisk-didaktiske debat, overstyring af lærerprofessionen, elevernes udbytte af undervisningen og ikke mindst i forhold til at gennemskue og argumentere for, hvorfor pædagogikken skal skilles fra politologien, tilføjede hun.

Lene Vanggard har udover at deltage flittigt i skole- og uddannelsesdebatten også skrevet flere bøger blandt andet "Læringsglemsel", der har haft stor betydning i forhold til hele den læringsideologi, som har domineret de senere år.

Årets Sveske var indtil 1. januar viceinstitutleder for Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet. I dag er hun rektor for Designskolen i Kolding.

Glæde over ny udvikling

Jeanette Sjøberg brugte også sin tale til at glæde sig over udviklingen i folkeskoledebatten det sidste års tid.

Fra venstre Carolina Magdalene Meier, der var gæstetaler, Lene Tanggaard samt Jeanette Sjøberg fra Sveskens Venner.
Klaus-Henrik Andreasen

– Målstyring og nationale test er ikke så ubetinget hotte mere, der er en begyndende politisk erkendelse og forståelse for, at al den testning og målstyring medvirker til at skabe et præstationspres på de unge. Der er opbakning til at gøre noget ved karakterræset og se på en ny karakterskala og uddannelsesloftet er netop afskaffet, sagde hun blandt andet.

– Alt dette er ikke sket af sig selv, men fordi nogen vedvarende har gjort opmærksom på problemerne, sat lys på, lagt pres på og sat handlinger i gang, understregede Jeanette Sjøberg.

Sveskens Venner blev dannet i 2013 af en gruppe tidligere og nuværende lærere. Det skete i protest mod det overgreb mod lærerne, som regeringen og de kommunale arbejdsgivere gennemførte i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

Tidligere har blandt andet sociolog Rasmus Willig, aktivist Peter Kofod, lærer Erik Schmidt og dommerfuldmægtig Nina Palesa Bonde fået sveskeprisen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


25. feb. 2020 - 09:59   25. feb. 2020 - 12:19

Folkeskolen

ur@arbejderen.dk