30 Oct 2020  

KBH: Spredte skyer, dis, 6 °C

Privat dagtilbud underbetalte det pædagogiske personale

Indsatsteam afslører:

Privat dagtilbud underbetalte det pædagogiske personale

På et halvt år blev personalet i det private dagtilbud Børnehuset Leo i Husum snydt for knap 300.000 kroner. Institutionen er som den første snuppet af Københavns Indsatsteam mod social dumping.

Arkivfoto. Billedet har intet med den private institution at gøre.
FOTO: Bille
1 af 1

Den private daginstitution Børnehuset Leo i Husum skal betale 288.410 kroner tilbage til nuværende og tidligere ansatte.

Det skriver den pædagogiske fagforening LFS på sin hjemmeside.

Vi er meget glade for, at arbejdsklausulerne i dag også dækker dagtilbudsområdet. 
Britt Petersen, formand LFS

Her kan man læse, at beløbet er betaling for forkert beregning af timer, ikke medregnede betalte frokostpauser, for lav løn, manglende tillæg og manglende pension – opgjort over en periode fra 1. maj til 1. november 2019. Beløbet udgør næsten en fjerdedel af institutionens samlede lønsum.

Kravet er rejst på baggrund af en afgørelse fra Indsatsteamet mod social dumping i Københavns Kommune, CSR. Enheden står for at varetage kontrollen af arbejde udført for Københavns Kommune, hvor der foreligger en arbejdsklausul i kontrakten. Arbejdsklausulen stiller krav om, at alle, der udfører arbejde for Københavns Kommune, skal have løn, arbejdstid og arbejdsvilkår som minimum på niveau med de gældende overenskomster for samme type arbejde.

Første afsløring i privat tilbud

Det er første gang, at et privat dagtilbud bliver afsløret i social dumping, og sagen viser, at byggebranchen ikke står alene med at tjene penge på underbetaling.

Det var LFS, der i første omgang gjorde CSR-enheden opmærksom på Børnehuset Leo, og Britt Petersen, formand for LFS, er meget tilfreds med udfaldet.

– Vi er meget glade for, at arbejdsklausulerne i dag også dækker dagtilbudsområdet. Det betyder, at vi kan videreformidle de sager, hvor ejere af private tilbud ikke vil i dialog med os, og hvor vi ved, at løn- og arbejdsvilkår er under al kritik, siger Britt Petersen.

>>LÆS OGSÅ: Faglige aktioner presser løndumper til forhandlingsbordet

Hun understreger, at det er i personalets interesse, men at der også er en stærk samfundsinteresse i at bekæmpe et gråt arbejdsmarked, hvor der spekuleres i at hente profit ud af børnepasning ved at underbetale personalet.

Øger fokus på private institutioner

Chef for CSR-enheden David Salomonsen siger, at overtrædelserne i Børnehuset Leo er overraskende store:

– Når man ser på beløbet i forhold til lønsummen, er det set i vores perspektiv grove overtrædelser af arbejdsklausulerne.

Sagen får CSR-enheden til at rette øget fokus mod det private børnepasningsområde, hvor der findes eksempler på vilkår, der adskiller sig markant fra de overenskomstfastsatte, siger David Salomonsen.

CSR-enheden kan ikke komme efter institutioner, der blev stiftet før 2018, fordi arbejdsklausulerne først da blev udvidet til også at dække daginstitutionsområdet.

Udvid klausulerne

Britt Petersen ser meget gerne, at arbejdsklausulerne bliver udvidet, så de kan indfange social dumping i institutioner, der er stiftet før 2018, samt de private børnepassere, der har oprettet institutionslignende storordninger.

Det vil imidlertid kræve en ændring af dagtilbudsloven, som skal ske i Folketinget.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


05. mar. 2020 - 07:59   05. mar. 2020 - 12:02

Social dumping

noc@arbejderen.dk