25 Oct 2020  

KBH: Spredte skyer

Privat affald er en bombe under fjernvarme og genbrug

Forsyningsstrategi gambler med miljøet

Privat affald er en bombe under fjernvarme og genbrug

Regeringen åbne op for at private kan tjene penge på den danske affaldshåndtering. Det kan få konsekvenser for fjernvarmeanlæggene, som ikke længere kan være sikre på at modtage affald fra deres kommuner.

I dag bliver det danske affald brugt til at opvarme tusindvis af danske hjem, eller affaldet bliver, som her, sorteret og genbrugt i nye materiale.
FOTO: Dansk Affaldsforening
1 af 1

Regeringens planer om at liberalisere det danske affald kan få store konsekvenser for hele fjernvarmeforsyningen og det unikke danske sorterings- og genbrugssystem.

Sådan lyder advarslen fra affaldsselskabernes brancheorganisation, Dansk Affaldsforening, efter at regeringen har fremlagt sin forsyningsstrategi.

Danmark er blandt verdens bedste til at håndtere affald på en god, billig og miljørigtig måde. 
Jacob Simonsen, Dansk Affaldsforening

Står det til regeringen skal de i alt 26 kommunale forbrændingsanlæg – plus et ukendt antal udenlandske anlæg – kæmpe indbyrdes om affaldet. Det vil betyde, at kommunerne ikke længere kan anvise, hvor deres lokale affald skal sendes hen.

– Vi sætter affaldet frit. Det skal kunne bevæge sig over Storebælt og på tværs af landegrænser, lød udmeldingen fra energi- og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt ved fremlæggelsen af regeringens planer.

Bombe under fjernvarme

I dag flyder affaldet ikke frit og bliver ikke dikteret af en markedspris. I dag ejer kommunerne både affaldsanlæggene og de lokale fjernvarme- og energianlæg. Det betyder, at de kommunale affaldsselskaber altid kan komme af med deres affald. Og de kommunale fjernvarmeanlæg er sikre på at altid at have en vis mængde affald, som de kan brænde af og bruge til varme.

– Hvis affaldet bliver liberaliseret, bliver det hele ét stort marked, hvor affald kan købes og sælges frit over grænserne. Fremover skal anlæggene kæmpe om affaldet. Affaldsselskaberne vil behandle affald fra de kommuner, der vil betale mest for det i ind- eller udland. Hvis der er rigelig af kapacitet, kan kommunerne forvente at få gode priser. Men hvis der er underskud af kapacitet, vil affaldsenergianlæggene kunne kræve en høj pris for behandling af affaldet, advarer direktør i affaldsselskabernes brancheorganisation, Dansk Affaldsforening, Jacob Hartvig Simonsen.

Frygter for miljøet

Han frygter for de miljømæssige konsekvenser, hvis private for alvor får fingre i affaldet.

– Risikoen er, at private selskaber kun tænker i cool cash. Det kan få voldsomme konsekvenser for miljøet, hvis affaldet kun bliver behandlet efter, hvad der er billigst.

Et skrækscenarie er, at affaldet ikke bliver genanvendt, men i stedet bliver kørt til eksempelvis Rumænien, hvor det ender i et stort hul.

I Danmark i dag bliver 58 procent af alt affald lavet om til nyt glas, træ og så videre. Cirka 40 procent bliver lavet om til varme og el på de kommunale fjernvarme- og energianlæg. Kun tre procent bliver kørt på deponi.

– Danmark er blandt verdens bedste til at håndtere affald på en god, billig og miljørigtig måde. De sidste par år har jeg vist mange affaldsdelegationer rundt fra Kina, Singapore, Indien, Afrika og Europa. Der er ikke mange, der tager på studieture til USA og Finland, hvor affaldet er blevet liberaliseret, lyder det fra Jacob Hartvig Simonsen.

Tvangsprivatisering

Mange kommuner investerer lige nu i nye skraldespande, så borgerne kan sortere plast, metal, pap og papir. Affaldsforeningernes direktør frygter, at hele dette system risikerer at blive undergravet.

– Når der skabes usikkerhed, om kommunerne fortsat skal have ansvaret for indsamlingen af affald eller ej, vil det være helt naturligt straks at sætte beslutning om fremtidige investeringer i genanvendelse i stå.

Jacob Hartvig Simonsen synes, at det er paradoksalt, at ministeren siger, at han ikke vil privatisere forsyningssektoren – men samtidig skriver i sin forsyningsstrategi, at kommunerne får pligt til at privatisere affaldshåndteringen af borgernes affald.

– I yderste konsekvens risikerer vi at få ti skraldebiler, som kører ned af den samme villavej, i stedet for én – samtidig med, at kommunerne skal opretholde et beredskab, hvis det frie marked ikke vil løse opgaven. Det siger sig selv, at det aldrig vil blive en samfundsøkonomisk effektiv løsning, siger han til Arbejderen.

Samtidig slår regeringen fast, at kommunerne ikke må eje eller drive de såkaldte sorteringsanlæg, der opsamler og sorterer papir og pap og balleanlæg, der presser aviser sammen, så de fylder mindre.

Den type anlæg er der penge i. Dansk Affaldsforening advarer om, at det er en økonomisk katastrofe, hvis regeringen tager alle godbidderne og giver det til private aktører, og samtidig efterlader borgerne med det værdiløse affald og en større regning. 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


23. sep. 2016 - 18:51   31. mar. 2017 - 11:09

Forsyning

ml@arbejderen.dk
Forsyningsstrategi

Energi- og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt offentligjorde i september 2016 regeringens strategi for forsyningsområdet. Regeringen lægger blandt andet op til at:

  • Effektivisere 5,9 milliarder kroner på hele den danske forsyningssektor (drikkevand, spildevand, varme, affald).

  • Liberalisere forsyningssektoren.

  • Det skal bedre kunne betale sig for kommunerne at sælge ud af de offentlige vand-, spildevand-, affalds- og fjernvarmeanlæg.

  • Det såkaldte hvile-i-sig-selv princip skal afskaffes.

  • Det skal være tilladt at oparbejde et overskud indenfor forsyningerne.

  • Kommunerne skal ikke længere kunne anvise det affald, som kommunerne håndterer.

  • >> Læs hele forsyningsstrategien