08 Aug 2020  

KBH: Let skyet, 26 °C

Pres for at lempe regler for førtidspension

Signal fra høring

Pres for at lempe regler for førtidspension

Det skal være lettere at få førtidspension, understregede en række oplægsholdere på onsdagens høring i Folketinget.

Majbrit Berlau, formand for socialrådgiverne, var en af de oplægsholdere, der talte for at lette adgangen til førtidspension.
FOTO: Aage Christensen
Jan Petersen, borgmester i Norddjurs Kommune, der har arbejdet med en humanisering af sagsbehandlingen.
FOTO: Aage Christensen
Mange reformramte var blandt tilhørerne. 200 blev afvist, fordi pladserne var fyldt op.
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
En gruppe reformramte protesterede foran Folketinget inden høringen.
FOTO: Aage Christensen

Der lød en kraftig opfordring til politikerne om at lette adgangen til førtidspension fra en lang række af oplægsholderne på onsdagens høring i Folketinget.

Vi satser på en individuel og human tilgang til folk, hvor vi opbygger en positiv relation.
Jan Petersen, borgmester Norddjurs

Det var beskæftigelsesudvalget, der havde indkaldt til høring om reformen af førtidspension og fleksjob i anledning af den igangværende evaluering af reformen.

– Let dokumentationskravene i forbindelse med tildeling af førtidspension og giv adgang til en faglig vurdering af, at det her kan føre ikke til andet end førtidspension, sagde blandt andet Jan Petersen, borgmester i Norddjurs Kommune.

– Adgangen til at få førtidspension skal lempes. Det skal være lettere for nogle grupper at få pension. Nogle har brug for et forsørgelsesgrundlag, men det betyder ikke, at de står udenfor samfundet, sagde Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, med klar adresse til politikernes omtale af førtidspension som en passiv parkering udenfor det virkelige liv på arbejdsmarkedet.

>> LÆS OGSÅ: Socialrådgivere har 13 krav til reform

Reformen betød, at det som udgangspunkt skal være umuligt for syge og handicappede under 40 år at få førtidspension.

Stramme krav

Loven præciserer, at der kun kan gives førtidspension, hvis der ikke er en rest arbejdsevne tilbage, som det er muligt at udvikle gennem et ressourceforløb. Det er op til kommunerne at dokumentere, at det er tilfældet.

Dokumentationskravet fører i mange tilfælde til årelange arbejdsprøvninger.

– Vi ser mange afslag på førtidspension ud fra begrundelsen om, at det ikke er udelukket at udvikle arbejdsevnen gennem et ressourceforløb. Men man kunne i stedet fokusere på sandsynligheden for, om arbejdsevnen kan udvikles, sagde John Klausen, ph.d. i socialret fra Aalborg Universitet.

Partierne bag reformen forhandler i øjeblikket om eventuelle ændringer. I første omgang ses der på behovet for at ændre rammerne for tildeling af førtidspension, oplyste beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Han lagde op til, at der inden sommerferien vil blive vedtaget lovforslag omkring denne del af reformen, men ville ikke afsløre, hvad regeringen konkret lægger op til.

>> LÆS OGSÅ: Reform skal stadig spare penge

Den samlede evaluering af alle elementer i reformen, herunder også fleksjob, kommer til at foregå senere i februar og marts.

Kommunale forskelle

Mange oplægsholdere kom ind på problemet med de meget store forskelle kommuner imellem. På høringen deltog repræsentanter fra Vordingborg og Norddjurs Kommuner. Her blev en meget forskellig tilgang tydeligt illustreret.

I Norddjurs var der tidligere store problemer med langsommelig og mangelfuld sagsbehandling. Efter massive protester blev det i 2014 besluttet at give en ekstra bevilling til beskæftigelsesområdet og gennemføre radikale ændringer af arbejdsmetoderne. I processen skete der også en udskiftning af ledelsen i jobcentret.

– Vi har handlet på en række ting. Der er tale om en helt ny kultur. Vi satser på en individuel og human tilgang til folk, hvor vi opbygger en positiv relation, som er helt afgørende i forhold til sårbare mennesker, sagde Jan Petersen, borgmester i Norddjurs Kommune.

– Et andet afgørende punkt er, at forandringen er skabt sammen med vores medarbejdere, de har været med i processen. Ejerskabet hos medarbejderne er grundlaget for succes.

Norddjurs Kommune har fået nedbragt sagsbehandlingstiden og antallet af klagesager og bliver i dag fremhævet for sin indsats.

>> LÆS OGSÅ: Kommunens sagsbehandling har gjort Charlotte mere syg

Vordingborg er blandt de kommuner, der tildeler færrest førtidspensioner i forhold til antal indbyggere.

– I 2011 før reformen var 26,7 procent af alle mellem 18 og 65 år i kommunen udenfor arbejdsmarkedet. I dag er det 23,2 procent, fortalte Helle Linnet, arbejdsmarkedsdirektør i Vordingborg Kommune. Hun er også formand for Socialchefforeningen.

I sit indlæg fremhævede hun de udfordringer, kommunen har med borgere, der ikke har lyst til en aktiv indsats, men alene ønsker sig en førtidspension. Hun kom også ind på den voldsomme kritik, der har været af kommunens sagsbehandling.

– Der er en meget rå tone med en anklagende debat, hvor medarbejdere udstilles på Facebook, selvom de efter bedste evne forsøger at leve op til lovens intentioner.

Helle Linnet huskede også deltagerne på, at der ikke fulgte penge med til den ekstra indsats, kommunerne skulle gøre i forhold til reformen.

Arbejderen bringer i næste uge flere artikler om høringen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


01. feb. 2018 - 07:56   01. feb. 2018 - 11:13

Førtidspension

ur@arbejderen.dk
Reform af førtidspension og fleksjob
  • Reformen af førtidspension og fleksjob blev vedtaget i Folketinget 19. december 2012 af Socialdemokraterne, SF, Radikale, Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Den trådte i kraft 1. janaur 2013. 
  • Reformen gør det langt sværere at få førtidspension. Ingen under 40 år skal som udgangspunkt have førtidspension. I stedet skal de ind i de såkaldte ressourceforløb, som skal bringe dem nærmere på arbejdsmarkedet. Forløbene kan vare op til fem år ad gangen, og den enkelte person kan få flere ressourceforløb.
  • Deltagerne i ressourceforløb har en indtægt på niveau med kontanthjælpen, som er væsentligt lavere end en førtidspension.
  • Mens fleksjobbere tidligere fik en fuldtidsløn på i hvert fald mindstelønsniveau af deres arbejdsgiver, som så fik et tilskud fra det offentlige, får fleksjobberen nu kun løn for sin effektive arbejdsindsats. Dertil kommer et tilskud for det offentlige. For de fleste betød de nye regler en stor lønnedgang i forhold til tidligere.
  • Fleksjob blev tidsbegrænsede til fem år ad gangen. Og man kan ikke umiddelbart blive ansat i fleksjob på sin hidtidige arbejdsplads.
  • Reformen skal give en besparelse på 1,9 milliarder kroner årligt fra 2020.