21 Oct 2020  

KBH: Overskyet, dis, 11 °C

Politisk aktive arbejdsløse bliver registreret

Jobcentrets Ofre overvåges

Politisk aktive arbejdsløse bliver registreret

Hvor meget tid bruger du på Jobcentrets Ofre? Det spørgsmål kræver Københavns Kommune nu svar på fra flere arbejdsløse, der er aktive i netværket, der kæmper for arbejdsløses rettigheder.

Kommunen kræver en forklaringer på hvor mange timer Kim Madsen bruger på Jobcentrets Ofre.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Er det lovligt, at jobcentre registrerer arbejdsløse, der er politisk aktive? Det spørgsmål skal beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen nu svare på.

Spørgsmålet kommer efter, at det er kommet frem, at det omstridte jobcenter på Lærkevej i København har bedt den 58-årige Kim Madsen oplyse, hvor meget tid han bruger som aktiv i Jobcentrets Ofre.

Jeg har ret til at ytre mig og være politisk aktiv. Jeg vil ikke finde mig i, at Jobcenteret overvåger mine politiske aktiviteter.
Kim Madsen, arbejdsløs

Kim Madsen har siden 2012 været langtidssyg med slidgigt i ryg og nakke. Jobcentret har erklæret ham for syg til fleksjob og for rask til førtidspension.

Da hans jobcenter ikke ville anerkende hans lægeerklæringer, blev han politisk aktiv. Han var med til at strarte Facebookgruppen Jobcentrets Ofre i 2014, der i dag har udviklet sig til et netværk på cirka 9000 medlemmer. Jobcentrets Ofre består blandt andet af syge og handicappede og andre arbejdsløse, der oplever at blive uretfærdigt behandlet rundt om i landets kommuner.

Det er min ret

Nu vil jobcenteret på Lærkevej i København have at vide, hvor lang tid Kim Madsen bruger på sine aktiviteter i Jobcentrets Ofre.

– Forrige fredag landede der et brev fra mit Jobcenter i min Eboks. De vil vide, hvor lang tid jeg bruger på Jobcentrets Ofre. Jeg blev gal. Mine politiske holdninger og aktiviteter rager ikke Jobcenteret. Jeg har ret til at være aktiv og kæmpe for arbejdsløses rettigheder, siger Kim Madsen til Arbejderen.

– Jeg har ret til at ytre mig og være politisk aktiv. Jeg vil ikke finde mig i, at Jobcenteret overvåger mine politiske aktiviteter på de sociale medier, tilføjer han.

Kim Madsen har nu søgt om aktindsigt i sin sag – blandt andet for at få et overblik over, hvordan kommunen har overvåget ham og hvor længe.

Hvad siger forvaltningen?

Enhedslistens medlem af Borgerrepræsentationens beskæftigelsessudvalg, Ulrik Kohl, har rejst Kim Madsens sag i kommunens beskæftigelsesforvaltning.

– Det undrer mig, at kommunen registrerer arbejdsløse borgeres lovlige politiske aktiviteter. Jobcentrets Ofre er en forening for syge, handicappede og pårørende til arbejdsløse, der oplever uretfærdig behandling i kommunen. Og nu vil kommunen så undersøge, hvor lang tid Kim bruger på sine politiske aktiviteter, siger Ulrik Kohl til Arbejderen, og uddyber:

– Jobcentret ikke skal udvikle sig til en politistat. Enhver har ret til frit at ytre sig. Enhver har ret til at kritisere kommunen, uden at skulle frygte et bagholdsangreb. Vi skal holde fast i, at kommunen er til for borgerne. Ikke omvendt.

Ulrik Kohl har netop svaret fået svar fra direktøren i Københavns Kommunes beskæftigelsesforvaltning på en række spørgsmål om kommunens overvågning af arbejdsløses politiske aktiviteter.

Beskæftigelsesdirektøren indrømmer, at kommunen som udgangspunkt ikke må behandle følsomme oplysninger, som eksempelvis politisk overbevisning. Kommunen føler sig dog alligevel berettiget til at registrere arbejdsløses aktiviteter, hvis de arbejdsløse selv har oplyst om deres politiske aktiviteter.

"I sager om fleksjob og førtidspension er det eksempelvis nødvendigt at foretage en helhedsvurdering af, hvilke muligheder og kompetencer, borgeren har, dvs. helbredsmæssige oplysninger og øvrige oplysninger om borgerens ressourcer, personlige og faglige kompetencer. En oplysning om, at borgeren udfører frivilligt arbejde i sin fritid, kan derfor være relevant at notere i borgerens sag. Det har ikke nogen betydning, om det frivillige arbejde er politisk eller en anden form for frivilligt arbejde", skriver beskæftigelsesdirketør Bjarne Winge til Ulrik Kohl.

Kommunen afviser at svare på, om andre arbejdsløse borgeres politiske aktiviteter er blevet registreret. Ulrik Kohl kender dog til foreløbig tre arbejdsløse, der er blevet registreret for politisk aktivitet.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


21. nov. 2017 - 10:33   04. jan. 2018 - 10:12

Overvågning

ml@arbejderen.dk