18 Dec 2018  

KBH: Overskyet, dis, 3 °C

Politikere nedlægger 500 arbejdspladser hos DSB

Nye tog skal repareres i udlandet

Politikere nedlægger 500 arbejdspladser hos DSB

Op mod 500 stillinger i DSB bliver nedlagt, når politikerne lukker ned for store dele af DSB's vedligeholdelse, og sender opgaven til et privat firma i udlandet.

I dag er det faglært arbejdskraft, der passer og plejer togene i Danmark. Den opgave vil et stort flertal i Folketinget nu sende til udlandet.
FOTO: René Strandbygaard/DSB
1 af 1

Samtlige partier i Folketinget - minus Enhedslisten - vil købe 153 nye eltog for 22 milliarder kroner. Og leverandøren af eltogene skal stå for at vedligeholde togene.

Det er helt sort, at et stort flertal flertal i Folketinget - stik imod anbefalingerne fra DSB - udliciterer vedligeholdelsen af togene.
Jens Christian Kjeldsen, brancheklubben FO Jernbanedrift

Det betyder, at DSB, som i dag selv står for vedligeholdelsen, mister op mod 500 faglærte arbejdspladser.

– Det er godt, at vi skal have nye tog. Men det er helt sort, at et stort flertal flertal i Folketinget - stik imod anbefalingerne fra DSB - udliciterer vedligeholdelsen af togene, siger Jens Christian Kjeldsen til Arbejderen.

Han er formand for brancheklubben FO Jernbanedrift, der organiserer 1400 håndværkere på DSB's værksteder.

Ryger til udlandet

Der findes ingen virksomheder i Danmark, der producerer tog. Derfor står det klart, at ansvaret for vedligeholdelsen af de nye tog ryger til udlandet.

– Opgaven går sandsynligvis til Bombardier eller Siemens. Men også Skoda og kinesiske virksomheder ventes at byde på opgaven. 

Jens Christian Kjeldsen har besøgt en del fabrikker i de tyve år, han har beskæftiget sig med togdrift.

– Jeg har aldrig oplevet så grundig en vedligeholdelse som i Danmark, hvor det er faglærte arbejdere, der står for vedligeholdelsen. Vi kan ikke konkurrere med ufaglært arbejdskraft i Midt- og Sydeuropa, der arbejder for ti euro i timen. Og hvem har så ansvaret, når noget går galt?

– I dag er ansvaret for vedligeholdelsen samlet hos DSB, der også kører togene. På den måde undgår vi, at en masse firmaer og underleverandører begynder at skyde skylden på hinanden og ingen har ansvaret. Flere lande, som eksempelvis Storbritannien, har rigtige dårlige erfaringer med den model, og begynder nu at gå den modsatte vej. 

Også DSB's administrerende direktør, Flemming Jensen, advarer om, at der ikke er de store erfaringer med den vedligeholdsmodel andre steder i Europa og at  vil udgøre "... en betydelig risiko for togdriften, hvis producenten ikke gør det godt på vedligeholdsområdet".

Prisen kan blive høj

Formanden for vedligeholdelsesarbejderne påpeger, at hvis først ekspertisen i Danmark forsvinder, så kan det udenlandske firma sætte prisen for vedligeholdelsen, som de vil.

– Samtidig er det firma, der står for vedligeholdelsen, også det firma, der producerer delene til togene. Så de har interesse i, at få udskiftet så mange dele som muligt. Det kan hurtigt ende med at blive en dyr forretning for Danmark, forudser Jens Christian Kjeldsen.

Enhedslisten står som eneste parti på Christiansborg udenfor aftalen.

– Dette er blot seneste eksempel på politikernes iver efter at amputere vores fælles togselskab. Med denne model tager man fuldstændig arbejdet med vedligehold ud af hænderne på de mange dygtige DSB-ansatte og fjerner kompetencen fra selskabet, siger transportordfører Henning Hyllested.

– DSB kommer til at stå meget svagt tilbage efter denne manøvre. Det kan blive meget dyrt, hvis et privat selskab på den måde står med alle kort på hånden, når kontrakten en dag skal genforhandles. Det betyder jo, at når man skal forhandle en ny aftale om 10-15 år, så kan de næsten tage lige den pris, de vil.

– Vi har set utallige eksempler på, at det går galt, når man tager opgaverne ud af hænderne på det offentlige. Det bliver kun dyrere, når alt vedligeholdelse skal foregå på kontrakt med et privat selskab, som kan udskrive regninger, hver eneste gang en fejl skal udbedres.

De nye eltog skal afløse de nuværende IC3, IC4 og IR4-toge. De første tog forventes at blive leveret fra årskiftet 2023/2024 og skal sættes ind på DSB's elektrificerede strækninger over hele landet. 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


07. feb. 2018 - 07:00   07. feb. 2018 - 07:10

Togdrift

ml@arbejderen.dk