28 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 16 °C

Politikere er uenige om børnene på Sjælsmark

Ny dokumentation for mistrivsel

Politikere er uenige om børnene på Sjælsmark

Mere end halvdelen af børnene på Sjælsmark har pådraget sig psykiatriske lidelser, mens de har ventet i asylsystemet, viser undersøgelse fra Røde Kors. Politikerne er uenige.

61 procent af børnene på udrejsecentret Sjælsmark risikerer at få livslange psykistriske lidelser på grund af det danske asyl-system.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

61 procent af børnene på udrejsecentret Sjælsmark kan sandsynligvis opfylde kriterierne for en livsvarig, psykiatrisk lidelse, som for manges vedkommende er påført dem her i landet. 

Der er absolut ingen dokumentation for, at det får forældrene til at rejse ud.
Johanne Schmidt-Nielsen, Enhedslisten

Sådan lyder konklusionen i en ny undersøgelse fra Dansk Røde Kors udarbejdet af to psykologer med omfattende erfaring med flygtninge.

Politikerne er uenige om, hvorvidt det er en problemstilling, de bør have medansvar for.

– Det er i sidste ende ikke regeringens fejl, siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til DR og tilføjer:

– Det er jo trist, når børn mistrives. Også på Sjælsmark. Derfor gør vi jo alt for, at rammerne er i orden. Men vi kan ikke løfte det åg af deres skuldre, at deres forældre i virkeligheden tager dem som gidsler, ved at nægte at flytte ud af landet.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen er helt enig med Inger Støjberg.

Ustabilitet skader børn og voksne

De betingelser, som børnene på udrejsecentret Sjælsmark lever under, har længe været kendt og kritiseret af mange. Den nye i Røde Kors undersøgelse leverer en omfattende dokumentation af, hvordan børn og forældre i asylsystemet bliver skadet af de vilkår, som de lever under her i landet.

Psykologerne Solveig Gunnarsdottir og Rie Bornfeld, som har lavet undersøgelsen, sammenfatter, at man fra tidligere undersøgelser kan se, at børns trivsel falder i takt med opholdstid i asylsystemet, antal flytninger og graden af forudgående traumatisering. 

>>LÆS OGSÅ: Familie i fastlåst situation på Sjælsmark

Alligevel, fortæller undersøgelsen, har 54 procent af børnene på Sjælsmark haft fem til seks flytninger mellem asylcentre. Hovedparten af skolebørnene har dertil haft mere end to skoleskift.

Undersøgelsen dokumenterer, hvordan også forældreevnen hos voksne asylansøgere lider skade, mens de venter i asylsystemet. Mere end 80 procent af de undersøgte forældrenene på Sjælsmark lider f.eks. af angst eller depression, hedder det.

Flere vil have børnefamilierne ud af Sjælsmark

Flere partier har igennem længere tid krævet, at børnefamilierne skulle væk fra udrejsecentret Sjælsmark. Sofie Carsten Nielsen fra de Radikale har følgende kommentar til DR:

– Der kommer et valg om lidt, og hvis der kommer et nyt flertal, så er vores krav til en statsminister, at de børn og familier skal bo væk fra Sjælsmark.

Hun medgiver, at det bedste ville være, hvis familierne rejste ud af Danmark:

– Men nogen kan ikke, fordi deres hjemland ikke vil tage imod dem, og nogle vil ikke. Vi kan ikke bruge børn i sådan et politisk spil.

Enhedslistens udlændingeordfører Johanne Schmidt-Nielsen er enig:

– Det kan ikke være rigtigt, at der er børn i Danmark, der lever på den her måde. Og der er absolut ingen dokumentation for, at det får forældrene til at rejse ud, som jo ellers er Inger Støjberg og Dansk Folkepartis formål med at placere børnefamilierne i den her situation, siger hun til DR.

Socialdemokratiet og borgerlige kan rykkes

Også SF's formand Pia Olsen Dyhr, mener, at børnefamilierne burde tages ud af udrejsecenteret.

–Jeg tror, at man kan rykke både Socialdemokratiet og borgerlige vælgere på dette her. For jeg tror ikke, at det kun er en venstreorienteret sag at tage sig af børn, og det er jo deres tarv, det handler om, siger hun til DR.

Socialdemokratiets udlændingeordfører Mattias Tesfaye er ikke klar til at love børnefamilierne på Sjælsmark, at de kommer ud af centret. Han skriver i en sms til Kristeligt Dagblad:   

"Vi har ikke fri indvandring til Danmark, og derfor skal familierne rejse hjem. Det er forældrenes ansvar. Indtil det sker, vil børnene komme i klemme. Her har vi et politisk ansvar for at skærme børnene bedre end i dag."

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


16. apr. 2019 - 11:47   16. apr. 2019 - 13:56

Flygtninge

bs@arbejderen.dk
Børn på udrejsecenter Sjælsmark
 • Fra december til januar 2018-19 har to psykologer screenet ca. halvdelen af børnene og deres familier, som boede på Sjælsmark på daværende tidspunkt

 • 26 familier med i alt 56 børn har deltaget i screeningen

 • De undersøgte familier er arabisk- eller farsi-talende

 • Ca. en tredjedel af børnene havde på undersøgelsestidspunktet boet på Sjælsmark i mere end et år

 • De undersøgte børn vurderes at være rimeligt repræsentative for gruppen af børn på Sjælsmark

 • Antallet af beboere på Sjælsmark er steget drastisk inden for de seneste måneder, og der bor i april 2019 153 børn på centret

Kilde: Trivsel hos børn på udrejsecentret Sjælsmark

Danmarks to udrejsecentre
 • Danmark har lige nu to udrejsecentre, som er målrettet enlige og familier, som ikke kan få opholdstilladelse i Danmark og "nægter" at medvirke til egen udrejse.

 • Centrene rummer også beboere på tålt ophold eller personer, som hjemlandet ikke vil samarbejde om modtagelse af.

 • Centrene hedder Kærshovedgård, som udelukkende huser voksne, og Sjælsmark, hvor der både bor enlige voksne og børnefamilier.

 • Opholdet på centrene tilstræbes bevidst at være ugunstige, så beboerne tilskyndes til at rejse ud af Danmark og opholdet samtidig virker afskrækkende på andre.

 • Beboerne modtager under opholdet ingen penge fra offentlige myndigheder, de må ikke selv lave mad og skal leve af den mad, der tre gange dagligt serveres i den stedlige kantine.

Kilde: Røde Kors hjemmeside