12 Aug 2020  

KBH: Spredte skyer, 17 °C

Politiet tilbageholder børn ulovligt

Kritik fra Rigsadvokaten

Politiet tilbageholder børn ulovligt

Børn under 15 år bliver tilbageholdt og sat i enerum i strid med loven. Det konkluderer Rigsadvokaten i en gennemgang, der nu ligger på justitsministerens bord.

Politiet tilbageholder ulovligt børn under 15 år. Nu er en kritisk redegørelse fra Rigsadvokaten landet på justitsministerens bord.
FOTO: Kim Matthäi Leland
1 af 1

Politiet tilbageholder ulovligt børn under 15 år.

I 2018 foretog politiet 13 tilbageholdelser af mistænkte børn under 15 år i strid med reglerne.

Flere af de tilbageholdte børn bliver – også ulovligt – sat i enerum.

Det viser en redegørelse, som Rigsadvokaten netop har sendt til justitsminister Nick Hækkerup.

I 2018 foretog politiet 13 tilbageholdelser af mistænkte børn under 15 år i strid med reglerne – enten fordi der slet ikke var tilstrækkeligt grundlag for tilbageholdelsen, eller fordi tilbageholdelsen skete i længere tid end nødvendigt.

Samme år har politiet tilbageholdt syv børn under 15 år i enerum i strid med reglerne, konstaterer Rigsadvokaten. Hertil kommer to tilbageholdelser i enerum, hvor det er uklart, om reglerne har været overholdt.

Det møder kritik fra Rigsadvokaten:

"Det er samlet set ikke tilfredsstillende, at ni af enerumsanbringelserne ikke har været i overensstemmelse med retsplejelovens regler eller behæftet med usikkerhed herom", skriver Rigsadvokaten til justitsministeren.

De ulovlige tilbageholdelser er i de fleste tilfælde sket i sager om indbrud og tyveri.

Hver gang politiet tilbageholder et barn under 15 år, skal det indberettes til Statsadvokaten. Det er disse indberetninger, der har dannet grundlag for undersøgelsen.

Retsplejeloven slår fast, at politiet kun må tilbageholde børn under 15, hvis der ikke findes mindre indgribende foranstaltninger. Loven slår også fast, at børnene kun rent undtagelsesvis må sættes alene i detentionen og aldrig i mere end seks timer.

Rigsadvokaten konkluderer, at det fortsat er nødvendigt med et "særligt tilsyn" med politiets tilbageholdelser af børn under 15 år.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


09. dec. 2019 - 10:51   09. dec. 2019 - 12:37

Børn

ml@arbejderen.dk