11 Apr 2021  

KBH: Overskyet, let regn, 3 °C

Politiet opløser blokade på Amager Fælled

Reportage

Politiet opløser blokade på Amager Fælled

På tredjedagen af blokaden mod byggeforberedelserne på Amager Fælled satte politiet massivt ind. Aktivisterne var fredelige fra start til slut. De fleste flyttede sig efter gentagne advarsler. Fem blev anholdt.

FOTO: Klaus-Henrik Andreasen
1 af 1

Det er mandag den 1. marts, en bidende kold og tåget vintermorgen, klokken nærmer sig 6.30. På Lærkesletten på Amager Fælled bliver freden brudt af seks af politiets indsatsvogne, der kører ind på pladsen foran vandrerhjemmet.

Vi har en alvorlig biodiversitetskrise, og det her er et område med stor biodiversitet. 
Linh Le, aktivist

Det er her på Lærkesletten, der efter planerne skal bygges en helt ny bydel på et område, der er over 18 hektar stort.

Modstanden mod byggeriet er massiv. Der er indsendt over 2300 høringssvar til lokalplanen, langt de fleste kritiske, og der har været et utal af protester. En meningsmåling, som Epinion har lavet for Danmarks Naturfredningsforening, viser, at 76 procent af københavnerne er helt eller delvist imod, at der bliver bygget på det tidligere fredede område.

Onsdag i sidste uge gik forberedelserne til byggeriet uventet i gang, endnu inden klagefristen over lokalplanen udløber den 11. marts.

Arbejdere fra entreprenørfirmaet Tscherning begyndte at lægge store køreplader af jern ud på området og gik i gang med at opsætte hegn rundt om byggepladsen.

I protest mod byggeriet gennemførte aktivister en vellykket blokade torsdag og fredag i sidste uge. Blokaden betød, at arbejdet lå stille.

Politiet er mødt talstærkt frem

Nu er det mandag, og fra klokken 8 er der planlagt endnu en blokade af byggeforberedelserne. Det er Extinction Rebellion, der står bag protesten. Bevægelsen er kendt for at gennemføre fredelige civil ulydighedsaktioner i kampen for at sikre klimaet og naturen.

By & Havn, der står bag byggeriet, har på forhånd meldt ud, at arbejdet skal fortsætte i denne uge, om nødvendigt med politiets hjælp. Og politiet er klar. Der er mødt en lille gruppe såkaldte dialogbetjente fra ordenspolitiet frem, derudover er der en større gruppe betjente fra indsatsstyrken. Samlet set 25-30 betjente. De starter dagen med en briefing inde i vandrerhjemmets lokaler. 

Klaus-Henrik Andreasen

Udenfor vandrerhjemmet begynder enkelte aktivister at dukke op. En af dem er Kaj, der har taget klarinetten med og giver sig til at spille "Jeg ved en lærkerede".

Som navnet siger, er Lærkesletten hjemsted for sanglærken, der for nylig er ankommet til Amager Fælled. Hvert år er der ynglende lærker i området. By & Havn satser på, at byggeriet skal i gang, inden lærkerne har nået at bygge reder; sker det, kan byggeriet ikke fortsættes ifølge vildtforvaltningsloven, der beskytter ynglende lærker.

Antallet af lærker i Danmark er faldet med 65 procent siden 1976. Amager Fælled er et de få steder i København, måske det eneste, hvor lærken yngler.

Aktivisterne ankommer

20 minutter over 8 ankommer en større gruppe aktivister til pladsen foran vandrerhjemmet. Den forreste bærer et skilt med budskabet "Natur er ikke en handelsvare". Gruppen bliver modtaget af dialogbetjentene, der forklarer, at de ifølge færdselsloven ikke må opholde sig på vejen, men skal trække sig tilbage til en indhegning, som politiet har indrettet, omkring 50 meter væk.

Kaj spiller klarinet.
Klaus-Henrik Andreasen

Ingen følger den opfordring. 20-25 aktivister sætter sig stille og roligt på vejen foran den indkørsel, hvor arbejdskøretøjerne skal køre ind og ud. En traktor er allerede kørt ud på området med en stak hegn.

Andre aktivister bliver stående ved siden af vejen. I alt er der omkring 40 med i den fredelige protest.

Politiet kommer hen og taler med Ida Dalsgaard Nicolaisen fra Extinction Rebellion, der efterfølgende viderebringer deres besked til aktivisterne.

– Politiet vil ikke have, at vi sidder her. Hvis vi bliver siddende, vil de fjerne os ret hurtigt og sigte os efter færdselsloven, forklarer hun i en megafon.

Aktivisterne svarer ved at blive siddende og synge, "Jeg ved en lærkerede". Musiker Kim Jezus er kommet til med sin harmonika. Han spiller sammen med Kaj på klarinetten en række numre, blandt andre "Langt ude i skoven" og "Nu går våren gennem Nyhavn".

Politiet tager navne på alle siddende aktivister.
Klaus-Henrik Andreasen

Nu griber en dialogbetjent en megafon.

– Jeg hedder Nikolaj og kommer fra politiet. I må ikke tage ophold på kørebanen ifølge færdselsloven. Vi ønsker en fredelig dialog. Det her er en advarsel. Vi har henvist jer til området nede bagved, siger han.

– Vi er her for at beskytte Lærkesletten, så den kan blive bevaret til os, vores børn og børnebørn. Vi er fredelige, men ønsker at bevare dette unikke område, svarer en af aktivisterne. 

Fem bliver anholdt

Demonstranterne bliver siddende, og nu kommer betjentene talstærkt ud fra indhegningen foran vandrerhjemmet, hvor arbejdsbiler, politibiler og udstyr er parkeret. Musikerne spiller meget passende "Midt om natten".

Betjentene går fra aktivist til aktivist og får navn og fødselsdato. De tager fotos af alle både med og uden mundbind. Mens stort set alle aktivister bærer mundbind, gælder det ikke for en eneste af betjentene, selvom de kommer tæt på demonstranterne. Et faktum som flere aktivister kritiserer.

De fem anholdte får bundet hænderne med strips på ryggen.
Klaus-Henrik Andreasen

– Det er ikke et krav at bære mundbind udenfor. I øvrigt er vi testede, og I har fået besked om at gå ned bag indhegningen, svarer en betjent.

En anden betjent går rundt og filmer alle demonstranterne. Nogle vælger at rejse sig og gå ud til kanten af vejen efter politiets gentagne opfordringer. Andre bliver siddende, men der fortsat bliver sunget.

Dem, der ikke vil flytte sig, bliver båret væk af politiet og anholdt. Ingen yder på noget tidspunkt modstand. Alligevel vælger politiet at bagbinde de fem anholdtes hænder på ryggen med strips. En for en bliver de sat ind i en politibil, mens alle andre aktivister klapper af dem.

Klokken 9.33 kører politibilen med de fem anholdte afsted mod Bellahøj Politistation. Efter godt en time er blokaden brudt. Politiet oplyser, at 30 har fået en bøde.

Vil forsinke byggeplaner

De resterende aktivister trækker ned mod den indhegning, politiet har lavet.

En af dem er Linh Le fra Extinction Rebellion. Hun synes, det er voldsomt med det store politiopbud, og at de anholdte bliver bundet med strips, men ser ingen anden mulighed end at blokere og dermed forsinke byggeforberedelserne.

Klaus-Henrik Andreasen

– Vi ønsker at forsinke processen og forhindre, at byggeriet starter. Hvis de begynder at bygge nu, ødelægger de lærkernes ynglesteder og levestederne for den fredede stor vandsalamander, siger Linh Le.

– Vi har en alvorlig biodiversitetskrise, og det her er et område med stor biodiversitet. Hvis der kommer en bydel med 5000 mennesker her på en lille del af Amager Fælled, vil det påvirke hele Fælleden. Det er sådan, naturen fungerer, tilføjer hun. 

Aktivisterne vil forsøge at fortsætte protesterne de kommende dage.

Rundt om på det planlagte byggeområde er arbejdere i fuld gang med at rydde krat og sætte hegn op. Planen er at sætte 2,5 kilometer hegn op, oplyser en af arbejderne. 

Demonstration for Lærken på torsdag

Bevægelsen Amager Fælleds Venner, hvis facebookgruppe har over 19.000 medlemmer, har valgt en anden aktionsform end de civile ulydighedsaktioner. Fælledvennerne inviterer sammen med de lokale afdelinger af Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening til folkelig protest mod byggeplanerne nu på torsdag den 4. marts. Her er der demonstration for lærken og dens levesteder.

"Hvis du vil være med til at sætte fokus på den pressede lærke på Amager Fælled, så meld dig som Lærke-redder. Det gør du ved at dukke op til vores event torsdag den 4. marts klokken 16 på Bjerget på Amager Fælled", skriver arrangørerne i indkaldelsen til demonstrationen.

Torsdag i sidste uge politianmeldte Amager Fælleds Venner udviklingsselskabet By & Havn, partnerselskabet Vejlands Kvarter og entreprenøren G. Tscherning for at have overtrådt bekendtgørelsen om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt.

Konkret er det den fredede stor vandsalamander, hvis levesteder er beskyttet af internationale konventioner, som politianmeldelsen gælder.

Amager Fælleds Venner har også sammen med Fiskerhavnens Venner og Danmarks Naturfredningsforening København igangsat en underskriftsindsamling for at få en folkeafstemning om byggerierne på Amager Fælled og Stejlepladsen i Sydhavnen. Indtil videre er der samlet næsten 15.000 underskrifter ind.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


01. mar. 2021 - 10:32   16. mar. 2021 - 15:20

Natur

ur@arbejderen.dk
Byggeplaner på Amager Fælled og Stejlepladsen
  • I 1990'erne beslutter de københavnske politikere, at der skal bygges på Strandengen på Amager Fælled. Men beslutningen ligger i dvale frem til 2016, hvor kommunen vil realisere planerne fra 1990'erne. De vil bygge på den 5-6000 år gamle Strandeng, der som et af de få områder i Danmark aldrig har været opdyrket. Området har en unik biodiversitet. Salget af byggegrunden skal finansiere en del af kommunens gæld til Metroselskabet.
  • Der rejser sig en stor protestbevægelse mod byggeplanerne. Amager Fælleds Venner dannes og sætter sig i spidsen for modstanden, som også Danmarks Naturfredningsforening København er meget aktiv i. Der bliver gennemført et væld af folkeringe, demonstrationer og andre protester.
  • Op til kommunevalget i 2017 går fire partier – Enhedslisten, Alternativet, Radikale og SF – til valg på, at der slet ikke vil blive bygget på Amager Fælled, hvis de får flertal efter valget.
  • Godt to måneder før kommunevalget giver den socialdemokratiske overborgmester Frank Jensen efter for presset og meddeler, at der alligevel ikke vil blive bygget på Strandengen på Amager Fælled.
  • Enhedslisten, Alternativet, Radikale og SF får ikke flertal ved valget i 2017. Frank Jensen fastholder, at der skal sælges byggegrunde, der kan finansiere en del af metrogælden. I september 2018 stiller overborgmesteren som betingelse for at være med i budgetforliget for 2019, at partierne accepterer, at der nu skal bygges på tre grønne områder: Lærkesletten på Amager Fælled, Stejlepladsen i Sydhavnen og Selinevej. Med i budgetaftalen er Socialdemokratiet, SF, Radikale, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.
  • Alle tre områder er fredede, men fredningerne bliver helt usædvanligt ophævet af et flertal i Folketinget ved lov i marts 2019 – uden om Fredningsnævnet.
  • Der har siden været massive protester mod byggeplanerne og affredningerne. Der har været underskriftsindsamlinger, demonstrationer, aktioner, klager, rekordmange kritiske høringssvar og meget andet. 
  • Trods protesterne vælger et flertal i Borgerrepræsentationen den 4. februar 2021 at godkende de lokalplaner, der åbner for byggerierne. For byggeplanerne stemmer Socialdemokratiet, SF, Radikale, Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti samt de to løsgængere Kasandra Behrndt-Eriksen og Kåre Traberg Smidt.
  • Den 24. februar 2021 går byggeforberedelserne i gang på Lærkesletten på Amager Fælled, men protesterne fortsætter.