25 Sep 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

Plejefirma nummer 50 er ved at gå konkurs

FOA har sendt konkursbegæring

Plejefirma nummer 50 er ved at gå konkurs

Den 3. januar skal skifteretten tage stilling til, om det private plejefirma Hjemmeplejen Limfjorden skal erklæres konkurs.

Her offentligt ansat hjemmehjælper. Arkivfoto.
FOTO: PN
1 af 1

Konkurs nummer 50 blandt private plejefirmaer er på vej. 

Firmaet skylder de ansatte mindst 800.000 kroner.

Det er firmaet Hjemmeplejen Limfjord, der er begæret konkurs af FOA, fordi mindst 25 tidligere ansatte i firmaet ikke har fået deres feriepenge. Det drejer sig om mindst 800.000 kroner, som firmaet skylder de tidligere ansatte.

Hvis ikke, ejeren af Hjemmeplejen Limfjord har fundet en løsning inden den 3. januar, skal skifteretten tage stilling til, om firmaet skal erklæres konkurs. 

Langvarige problemer

Når FOA indgiver en konkursbegæring hænger det sammen med, at det er en betingelse for, at medlemmerne kan få dækket deres tab i Lønmodtagernes Garantifond.

– Vi gør det for at sikre vores medlemmers retsstilling, siger Patrick Olesen, formand for FOA Skive til Skive Folkeblad. 

FOA begærede også Hjemmeplejen Limfjorden konkurs i november sidste år, fordi de ansatte manglede at få udbetalt samlet set 900.000 kroner i løn.  Dengang fandt ejeren i sidste øjeblik pengene gennem nogle privatøkonomiske dispositioner, skriver Skive Folkeblad.

Skive Kommune har efter flere advarsler opsagt aftalen med Hjemmeplejen Limfjorden efter en række problemer blandt andet med fejl i fakturaer. Samarbejdet mellem firmaet og kommunen ophørte den 1. september i år. 

Krav om frit valg

Siden 2006 har FOA lavet statistik over antallet af konkurser i private plejefirmaer. Indtil nu er 49 firmaer gået konkurs. Hver gang skal kommunen med kort varsel ind og sikre pleje og pasning af de ældre borgere, der har valgt firmaet.

>> LÆS OGSÅ: 1000 ældre ramt af konkurser på en måned

Tidligere på året blev et flertal i Folketinget enige om en række krav til private plejefirmaer for at mindske problemerne i forhold til konkurser. Blandt andet skal virksomheder, der leverer hjemmehjælp, stille en bankgaranti, som kan dække kommunens ekstra udgifter ved en konkurs.

I 2003 blev kommunerne pålagt at give de ældre frit valg mellem privat eller offentlig hjælp. I 2013 blev det lettere for kommunerne at sende større dele af ældreplejen i udbud.

25. dec. 2017 - 07:42   12. feb. 2018 - 11:07

Indland

ur@arbejderen.dk