26 Jan 2020  

KBH: Overskyet, dis, 4 °C

Penge til velfærd bruges ikke

Kommunalt underforbrug

Penge til velfærd bruges ikke

Af frygt for skrappe økonomiske sanktioner har kommunerne igen i 2017 ladet være med at bruge alle de penge, der er sat af til service.

FOTO: Nationalbanken
1 af 1

Landets kommuner brugte sidste år 860 millioner kroner mindre på service, end hvad de havde budgetteret med. Det viser beregninger fra FTF på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Kommunerne sparer af frygt for benhård økonomisk straf.

I 2011 blev der indført skrappe sanktioner, hvis kommunerne ikke overholder de økonomiske rammer. Årets efter vedtog et flertal i Folketinget budgetloven, der strammer endnu mere op overfor kommunerne.

Konsekvensen er, at kommunerne siden 2011 samlet set brugt 23 milliarder kroner mindre, end de havde afsat i budgetterne. Penge der ellers kunne være brugt til velfærd.

Underforbruget i 2017 er mindre end tidligere år. Men det er stadig stort problem, fordi underforbruget underminerer velfærden til borgerne, understreger FTF's formand Bente Sorgenfrey.

– Det er positivt, at kommunernes underforbrug er mindre end i de senere år. Det kan måske skyldes, at der i 2017 var kommunalvalg og dermed blev sat ekstra turbo på serviceudgifterne. Men det ændrer ikke ved, at kommunerne nu gennem syv år har haft et samlet underforbrug på cirka 23 milliarder kroner. Det er meget uheldigt, at man har et system, som gør at kommunerne ikke bruger hele deres økonomiske ramme, siger hun.

Kommunerne sparer ikke af lyst, men af frygt for benhård økonomisk straf, pointerer Bente Sorgenfrey. Hun peger på sanktionssystem overfor kommunerne som hovedårsagen til, at kommunerne er overforsigtige i forhold til deres budgetter.

FTF har i flere år har anbefalet at justere sanktionssystemet, samt indføre flerårige budgetter for kommunerne, så de får mulighed for at overføre ubrugte midler fra ét år til det næste uden, at pengene går tabt.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


04. maj. 2018 - 11:22   04. maj. 2018 - 11:30

Budget

ur@arbejderen.dk
Budgetloven
  • Folketinget vedtog i 2012 budgetloven, som betyder, at det strukturelle offentlige underskud årligt højst må udgøre 0,5 procent af BNP, og at der fire år frem skal fastlægges et loft over serviceudgifterne i kommuner og regioner.

  • For budgetloven stemte Socialdemokratiet, SF, Radikale, Venstre og Konservative. Imod stemte Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

  • Budgetloven blev vedtaget, efter at Thorning-regeringen tidligere i 2012 besluttede, at Danmark skulle tilslutte sig EU's finanspagt. Budgetloven implementerer finanspagtens krav om balance på de offentlige finanser.

  • EU anbefaler, at de lande som er med i finanspagten, skal indføre en budgetlov med automatiske sanktioner overfor kommuner og regioner, som ikke overholder de aftalte økonomiske rammer. 

  • Den danske budgetlov betyder, at hvis kommunerne eller regionerne samlet set overskrider deres udgiftslofter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 procent af nedsættelsen fordeles på alle kommuner/regioner, mens 60 procent fordeles mellem de kommuner/regioner, der har overskredet den økonomiske ramme.