21 Apr 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 3 °C

Penge til presset socialområde

Budgetforlig i København

Penge til presset socialområde

Der er penge til socialområdet, grønne tiltag, flere pædagoger og sagsbehandlere i Københavns Kommunes budgetaftale for 2019. Samtidig effektiviseres der for 371 millioner kroner.

Der er tre millioner ekstra til hjemløse på budgettet for 2019.
FOTO: Mette Kramer Kristensen / Hus Forbi
1 af 1

Det hårdt pressede socialområde i Københavns Kommune får et økonomisk løft med budgettet for 2019.

Man fristes til at kalde det historisk store afgiftslettelser.
Alex Vanopslagh, Liberal Alliance

Der er godt 20 millioner ekstra til handicapområdet, som blandt andet skal gå til flere sagsbehandlere. Godt 15 millioner til flere pladser i botilbud til psykisk sårbare og tre millioner kroner til hjemløse.

– Selvom vi ikke er i mål, har vi sikret flere midler til området end i mange år, siger socialborgmester Mia Nyegaard.

Socialdemokratiet, SF, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance blev enige om en budgetaftale fredag. 

En række forbedringer

Udover socialområdet fremhæver forligspartierne bedre normeringer i vuggestuerne, flere grønne områder, en øget indsats mod luftforurening, tre nye folkeskoler og nye daginstitutioner samt flere nye sportsfaciliteter som gode tiltag i aftalen.

På det meget udskældte beskæftigelsesområde lover politikerne 75 millioner kroner over de næste fire år til flere sagsbehandlere, så der kan ske en hurtigere afklaring i forhold til fleksjob eller førtidspension.

Væk med byggesagsgebyr

Liberal Alliance glæder sig mest over, at byggesagsgebyret bliver afskaffet.

– Virksomheder og borgere får over de næste fire år en gebyrlettelse på over 182 millioner kroner i alt. Man fristes til at kalde det historisk store afgiftslettelser, men den slags skal man vist passe på med, siger partiets gruppeformand Alex Vanopslagh.

Skatteprocent, grundskyld og dækningsafgift forbliver uændrede.

Kritik fra Enhedslisten

Enhedslisten, der ikke er med i budgetaftalen, peger på, at den indeholder besparelser på kommunens arbejde med at løfte byens udsatte byområder. Forligspartierne vil halvere kommunens støtte til grønne gårde til trods for, at København fortsat har op imod 400 karréer, der lever op til Byfornyelseslovens krav til etablering af grønne gårde.

Også arbejdet med boligsociale helhedsplaner har flertallet valgt at nedprioritere. I 2019 betyder det, at blandt andet byens mest udsatte boligområder Tingbjerg og Husum må vinke farvel til nye boligsociale helhedsplaner.

– Tidligere har Socialdemokraterne og SF på Christiansborg været med til at skære dybt i støtten til byfornyelsen og arbejdet med at løfte vores udsatte byområder. Nu har denne uheldige højredrejning desværre også ramt de to partier i København. Det er stærkt beklageligt, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Store effektiviseringer

Mens forligspartierne har fokus på forbedringerne, er der stilhed omkring de effektiviseringer på 371 millioner kroner, der er en grundlaget for budgetaftalen. En del af de penge, politikerne nu deler ud, er sparet andre steder i kommunen.

51 millioner af de 371 millioner skyldes regeringens effektiviseringskrav, mens resten skyldes krav fra de københavnske politikere.

Hvert år effektiviseres der i alle forvaltninger for at skaffe penge til de områder, forligspartierne vælger at prioritere samt kompensere ældreplejen og børneområdet for det stigende antal børn og ældre.

De 371 millioner kroner findes gennem en lang række forskellige tiltag. Blandt andet skal der spares på fritidshjem på specialområdet og ungdomsskolen, mens administrationen og rengøringsområdet bliver udsat for omfattende effektiviseringer.

Andre penge spares ved at opsige overenskomsten med to selvejende døgninstitutioner for udsatte børn og unge samt ved at hjemtage den tidligere udliciterede drift af Amager Strandpark og Amager Fælled. Også energibesparelser og øget automatisering er på listen over de mange forslag til effektiviseringer.

– Der er selvfølgelig nogle udmærkede ting i budgetaftalen, men det overskygges af de voldsomme effektiviseringer, som mange steder rammer rigtig hårdt. Og der er tale om effektiviseringer, som gentager sig år efter år, siger Anders Sørensen, formand for Kommunistisk Parti København.

– Jeg hæfter mig også ved, at der bruges uforholdsmæssigt mange ressourcer på at lette livet for det private erhvervsliv og brande byen, tilføjer han.

Forligspartierne er enige om, at der skal effektiviseres for et tilsvarende beløb i 2020.

Byggeri på Amager Fælled

Enhedslisten og Alternativet blev smidt ud af budgetforhandlingerne tidligere på ugen, da de nægtede at acceptere et krav fra overborgmester Frank Jensen om, at en betingelse for at være med i budgetaftalen var at acceptere byggeri på Amager Fælled.

Oprindelig var planen at bygge på den såkaldte strandeng på Amager Fælled. Den plan blev droppe efter voldsomme protester. Men Frank Jensen og co. har fastholdt, at der skal bygges på en del af Fælleden. 

Forligspartierne er enige om, at der skal bygges 2000 boliger, heraf 500 almene boliger på det areal på Fælleden, hvor der i dag ligger et vandrehjem og området ved siden af, hvor der var planlagt en campingplads. 

De øvrige boliger og erhvervsbyggeri, der var planlagt på strandengen, forsøges placeret på et grønt område i Sydhavnen og andre steder i byen. 

I august demonstrerede 8000 på Københavns Rådhusplads mod byggeri på Amager Fælled. I bevægelsen "Bevar Amager Fælled" og blandt beboere i Sydhavnen er der stor skuffelse over budgetforliget.

I den første udgave af denne artikel fremgik det, at hovedrengøring til hjemmehjælpsmodtagere ville blive afskaffet og at madservice ville blive dyrere. Men de to nedskæringer er trukket tilbage i budgetaftalen. Vi beklager fejlen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


07. sep. 2018 - 14:30   11. sep. 2018 - 16:02

Budget 2019

ur@arbejderen.dk
Budgetaftale København
  • Bag aftalen står S, SF, V, K, DF og LA. 
  • Der skal effektiviseres for 371 millioner kroner i 2019 og for et lignende beløb i 2020.
  • Blandt forbedringerne er bedre normeringer i vuggestuerne, et løft af socialområdet, flere sagsbehandlere på jobcentret, byggeri af nye skoler og daginstitutioner samt indsats mod luftforureningen.
  • Fem daghøjskoler mister 10 millioner kroner i tilskud.
  • Der bygges 2000 boliger på Amager Fælled. Også på et grønt område i Sydhavnen skal der bygges.
  • Der skal på sigt skabes flere grønne områder i byen.
  • Skatteprocent, grundskyld og dækningsafgift ændres der ikke på.