25 Jun 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 19 °C

Partier støtter tvungen opsparing

Politisk aftale om satspulje

Partier støtter tvungen opsparing

Regeringen og Dansk Folkeparti har fået støtte til ny regulering af folkepensionen og tvungen opsparing for de fleste andre på overførselsindkomst.

Finansminister Kristian Jensen under Folketingets debat om finansloven.
FOTO: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix
1 af 1

Alle partierne bag satspuljen støtter regeringens og Dansk Folkepartis aftale om indførelse af en tvungen pensionsopsparing for dagpengemodtagere, førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og de fleste andre på overførselsindkomst. Samtidig bakker de også op om en ny regulering af folkepensionen.

Fra 2020 vil satspuljen blive nedlagt i sin nuværende form.

Kort før jul tilsluttede S, SF, Radikale og Alternativet sig aftalen, der er en del af regeringens og Dansk Folkepartis finanslovsaftale.

– Det er lykkedes at samle alle satspuljepartier bag det nye forslag om at ændre satspuljen, så folkepensionen fra 2020 skal følge lønudviklingen. Der er også enighed om, at de fleste andre modtagere af overførselsindkomster ikke længere skal bidrage til satspuljen, men i stedet vil få pengene indbetalt på en obligatorisk pensionsopsparing, siger finansinister Kristian Jensen i en pressemeddelelse.

Enhedslisten står som det eneste af Folketingets partier udenfor satspuljeaftalen, da partiet ikke vil være med til udhuling af overførselsindkomsterne.

Indtil nu har alle på overførselsindkomst betalt til satspuljen ved, at deres indtægt hvert år er blevet reguleret med 0,3 procent mindre end lønudviklingen. Men fra 2020 vil satspuljen blive nedlagt i sin nuværende form. Folkepensionen vil derefter blive reguleret fuldt ud i takt med lønudviklingen.

For de fleste andre på overførselsindkomst vil de 0,3 procent gå til en tvungen penionsopsparing. Oven i de 0,3 procent vil staten løbende øge sine indbetalinger til disse pensionsopsparinger, så staten i 2030 indbetaler 3,3 procent af overførselsydelsen til pension. 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


02. jan. 2019 - 11:23   02. jan. 2019 - 12:08

Satspulje

ur@arbejderen.dk