17 Feb 2019  

KBH: Overskyet, dis, 6 °C

Overlæger klager over it-system

Problemer med Sundhedsplatform

Overlæger klager over it-system

Overlægeforeningen advarer om, at Sundhedsplatformen ødelægger arbejdsmiljøet og forringer patientsikkerheden. Også andre faggrupper klager over det omstridte it-system.

Formand for Overlægeforeningen Lisbeth Lintz er bekymret for patienternes sikkerhed.
FOTO: Claus Boesen
1 af 1

Overlægerne i Region Sjælland melder om store problemer med it-systemet Sundhedsplatformen her godt syv måneder efter, at platformen blev indført på alle regionens sygehuse.

Det går ud over patienternes sikkerhed, at systemet ikke fungerer godt nok.
Lisbeth Lintz, Overlægerne

Næsten ni ud af ti overlæger i regionen oplever, at it-systemet giver problemer med at udføre det daglige arbejde, viser en undersøgelse, Overlægeforeningen har lavet blandt sine medlemmer i regionen. Før indførelsen af Sundhedsplatformen var det knap 50 procent af overlægerne, der oplevede, at it-systemerne gav problemer.

Undersøgelsen viser også et markant fald i arbejdsglæden siden indførelsen af Sundhedsplatformen. Mere end seks ud af ti overlæger i regionen siger, at deres arbejdsglæde i dag er ringere end for et år siden. I en undersøgelse fra før indførelsen af Sundhedsplatformen gjaldt det for fire ud af ti overlæger.

Stress og tidspres

Overlægerne melder også om øget stress og stort tidspres.

– Udfordringerne med store arbejdsmængder og stress blandt overlægerne på hospitalerne er desværre ikke nye. Men når vi sammenligner med, hvad overlægerne sagde for blot et år siden inden implementeringen af Sundhedsplatformen, er det tydeligt, at tallene har fået et nyk opad, siger Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen.

– Vi har store udfordringer med Sundhedsplatformen i det daglige. Det går i den grad ud over lægernes arbejdsmiljø og arbejdsglæde. Man er jo blevet læge for at gøre patienter raske og give dem den bedst tænkelige behandling. Ikke for at løse it-problemer, tilføjer hun.

Det er lægerne, der skal taste resultater ind i Sundhedsplatformen og dermed lave noget af det arbejde, som lægesekretærerne tidligere tog sig af.

>> LÆS OGSÅ: Pæne piger siger stop

En række læger har sagt deres arbejde i Region Sjælland op, fordi de ikke kan holde arbejdet med Sundhedsplatformen ud.

>> LÆS OGSÅ: "Jeg vil vise, at det nytter noget at råbe op."

I de første fire måneder med Sundhedsplatformen forlod 258 læger på sygehusene i regionen deres arbejde. Det er 71 flere end i samme periode sidste år. Det vides ikke præcist, hvor mange opsigelser der konkret er begrundet i utilfredshed med Sundhedsplatformen.

Grelle fejl

Lægerne rejser en særlig kritik af medicinmodulet i Sundhedsplatformen. De advarer om en øget risiko for at give forkert medicin eller forkerte doser. Overlæger på sygehuset i Roskilde har kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed om grelle medicineringsfejl i Sundhedsplatformen under behandlingen af kræftpatienter. 

– Det går ud over patientsikkerheden, at systemet ikke fungerer godt nok. Der sker alt for mange fejl, siger Lisbeth Lintz.

Hun mener, at politikerne bør trække en streg i sandet og tage ansvar for, hvor længe problemerne skal have lov til at fortsætte.

>> LÆS OGSÅ: Læger kræver ny kurs efter kritik fra Rigsrevision

Politikerne i Region Sjælland har ikke sat en deadline for, hvor længe de kan leve med de nuværende problemer, oplyser Tina Boel (SF), der er formand for regionens politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

– Men jeg deler bekymringen over patientsikkerheden. Nu afventer vi konklusionen fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Der skal handles øjeblikkeligt, hvis det er Sundhedsplatformen, der er årsag til fejlmedicineringen, siger hun.

Tina Boel understreger, at det ikke kun er lægerne, der er utilfredse med Sundhedsplatformen. Også sygeplejersker og lægesekretærer oplever systemet som tungt og besværligt at arbejde med.

Sundhedsplatformen var indført på sygehusene i Region Hovedstaden, før den i november sidste år blev en realitet i Region Sjælland. En undersøgelse blandt de ansatte i Region Hovedstaden viste i april i år, at kun 27 procent er tilfredse med det nye it-system, mens 40 procent er utilfredse.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


11. jul. 2018 - 08:28   11. jul. 2018 - 08:30

Sygehuse

ur@arbejderen.dk
Sundhedsplatformen
  • I 2013 indgik Region Hovedstaden og Region Sjælland aftale med det amerikanske firma Epic om at levere it-systemet Sundhedsplatformen.
  • I 2016 og 2017 blev Sundhedsplatformen ad flere omgange indført på alle hospitaler i Region Hovedstaden. Den 25. november 2017 blev systemet indført på alle hospitaler i Region Sjælland.
  • Der har været massiv kritik blandt ansatte over systemet, ikke mindst fordi lægerne nu skal bruge en stor del af deres arbejdstid på at taste ind i systemet, arbejde der før blev lavet af lægesekretærer.
  • Det koster 2,8 milliarder kroner at indføre systemet i de to regioner.
  • En beretning fra Rigsrevisionen fra 20. juni 2018 slår fast, at Region Hovedstadens forberedelse inden indførelsen af Sundhedsplatformen har været uprofessionel og kritisabel.