28 Feb 2021  

KBH: Ingen skyer af betydning, 2 °C

Over 30.000 på gaden

Massiv støtte til lærerne

Over 30.000 på gaden

Kulde og sne forhindrede ikke massiv deltagelse i onsdagens fem demonstrationer rundt omkring i landet til støtte for lærernes kamp mod regeringens og KL's koordinerede angreb.

1. Demonstrationen På Christiansborg Slotsplads samlede omkring 20.000 deltagere. 2. Op mod 5000 demonstrerede i Aarhus. 3. I København var der fordemonstration fra Rådhuspladsen. Her gennemførte Frederiksberg Lærerforening en begravelse af den danske model.
FOTO: Aage Christensen
1. Demonstrationen På Christiansborg Slotsplads samlede omkring 20.000 deltagere. 2. Op mod 5000 demonstrerede i Aarhus. 3. I København var der fordemonstration fra Rådhuspladsen. Her gennemførte Frederiksberg Lærerforening en begravelse af den danske model.
FOTO: PN
1. Demonstrationen På Christiansborg Slotsplads samlede omkring 20.000 deltagere. 2. Op mod 5000 demonstrerede i Aarhus. 3. I København var der fordemonstration fra Rådhuspladsen. Her gennemførte Frederiksberg Lærerforening en begravelse af den danske model.
FOTO: Aage Christensen

Christiansborg Slotsplads var fyldt godt op, da lærernes organisationer onsdag arrangerede demonstration i protest mod regeringens og Kommunernes Landsforenings angreb på deres løn- og arbejdsforhold.

Det er utroligt at det er en socialdemokratisk ledet regering, som fører den her politik.

Anders Bondo Christensen

Arrangørerne vurderer, at der var mødt 20.000 op på Christiansborg Slotsplads. 

- Og så siger de, at lærerne står alene. Det her viser, at hele fagbevægelsen bakker op. Det er enormt stærkt. De kan bare komme an, sagde Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, til Arbejderen.

Han blev modtaget med voldsomme klapsalver, da han gik på talerstolen. 

- Det er utroligt, at det er en socialdemokratisk ledet regering, som fører den her politik, De spiller hasard med hele den offentlige sektor med den dagsorden, de rejser, erklærede Anders Bondo Christensen.

Buh-råb til regeringen

Der lød massive buh-råb fra den fyldte plads, da regeringen blev nævnt.

Her stod masser af lærere fra både folkeskoler og de andre skoler, som bliver ramt af lockoutvarslerne fra Finansministeriet og Kommunernes Landsforening (KL). Men også forældre, elever og andre faggrupper havde trodset kulde og sne og var mødt frem.

Blandt de mange kreative plakater, skilte og bannere var et billede af finansminister Bjarne Corydon i røveriantræk med teksten "Efterlyst for mordforsøg på den danske model". Og en plakat med KL's forhandlingsleder Michael Ziegler med fingrene stukket godt ind i ørerne.

Lærerne er vrede over, at regeringen vil finansiere en stor del af sin folkeskolereform ved, at de skal undervise i flere timer på bekostning af forberedelsestiden. Dermed stiller regeringen sig helt på arbejdsgivernes side, og bakker op om KL's hovedkrav om helt at afskaffe arbejdstidsaftalen.

Det er kommet frem, at der har været et tæt parløb mellem regeringen og KL op til overenskomstforhandlingerne, og at regeringen er parat til at lave et regeringsindgreb til KL's fordel, hvis det kommer til en konflikt.

Lærerne ønsker ikke konflikt, men KL har varslet lockout af alle overenskomstansatte folkeskolelærere. Finansminister Bjarne Corydon har samtidig varslet lockout af en række statsansatte lærere på blandt andet erhvervsskoler, SOSU-skoler, efterskoler og ungdomsskoler.

Væk med tillæg for overarbejde

Arbejdsgiverne vil helt af med arbejdstidsaftalerne på undervisningsområdet. Det vil betyde mindre tid til forberedelse, at ledelserne får eneret på at bestemme over lærernes arbejdstid og mindre i lønningsposen for mange, fordi tillæg forsvinder.

- For os vil det blandt andet betyde, at vi ikke længere vil få et overarbejdstillæg på 50 procent, når vi arbejder ud over vores årsnorm. Vi vil bare få normal timeløn, sagde Marianne Dithmer.

Hun er tillidsrepræsentant for 43 sygeplejersker, der underviser på SOSU-skolerne i Brøndby, Herlev og Gladsaxe. Sammen med en gruppe kollegaer var Marianne Dithmer med på demonstrationen.

Det er Finansministeriet, der er arbejdsgiver for SOSU-skolerne. Herfra er der et ultimativt krav om at afskaffe arbejdstidsaftalerne for underviserne.

- De vil af med både de overordnede rammeaftaler for arbejdstiden og eventuelle lokalaftaler på skolerne. I dag har vi en bestemt forberedelsestid per time, fremover skal det være helt op til ledelsen at bestemme over tilrettelæggelsen af vores arbejde. Der har ikke været egentlige forhandlinger, arbejdsgiverne siger bare, at sådan her vil de ha' det, siger Marianne Dithmer.  

- Den indflydelse, vi har på vores arbejde i dag, giver jo arbejdsglæde. Nu bliver det hele bare ledelsesret, dialogen forsvinder. Det er det værste, tilføjer hun.

Lærerne på SOSU-skolerne er bekymrede for deres elever ved udsigten til en lockout fra 2. april. Mange skal op til afsluttende eksamen fra 2. april til 5. april.

Protester over hele landet

Der var demonstrationer i fire andre byer samtidig med protesten foran Christiansborg.

I Aarhus deltog op mod 5000, mens 3-4000 var mødt frem i Aalborg, hvor Rasmus Nøhr fik hele pladsen til at synge med på sine sange.

I Odense var Flakhaven fyldt op af demonstranter, og også i Rønne var der demonstration.

Alle steder blev der meldt om fantastisk stemning og stor kampgejst.

Protesterne var arrangeret af Danmarks Lærerforening, Uddannelsesforbundet, Frie Skolers Lærerforening, Gymnasieskolernes Lærerforening, Handelsskolernes Lærerforening og Dansk Magisterforening. 

En lang række andre fagforbund støttede demonstrationerne i en klar erkendelse af, at det som rammer lærerne nu, vil ramme andre faggrupper ved næste overenskomst.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. mar. 2013 - 18:53   21. mar. 2013 - 11:34

OK 2013

ur@arbejderen.dk
Lockout af lærere
  • Kommunernes Landsforening varslede den 28. februar lockout af cirka 50.000 folkeskolelærere og andre kommunalt ansatte lærere, mens finansministeren varslede lockout af omkring 7000 lærere på statens område for eksempel på friskoler, efterskoler, SOSU-skoler, VUC og AMU-centre.
  • Ved en lockout vil lærerne blive udelukket fra deres arbejdsplads og ikke få løn. I stedet får de konfliktstøtte fra deres fagforening. 
  • Lockouten kan tidligst træde i kraft den 1. april. Forligsinstitutionen kan udsætte lockouten i to gange 14 dage og derefter i yderligere fem hverdage, hvis der er udsigt til, at der kan laves en aftale.
  • Der er forhandlinger i Forligsinstitutionen for det kommunale område igen fredag 22. marts. Der er ingen tegn på, at en aftale er på vej.
  • DR har fået oplyst fra centrale kilder, at regeringen direkte har lovet KL et regeringsindgreb, hvis det kommer til en lockout. Regeringen har baseret sin folkeskolereform på en afskaffelse af lærernes arbejdstidsaftale.