28 Feb 2021  

KBH: Ingen skyer af betydning, dis, 1 °C

Organisationer og forskere kræver dansk nej til Mercosur-handelsaftale

Klimaskadelig EU-aftale

Organisationer og forskere kræver dansk nej til Mercosur-handelsaftale

Hvis EU's handelaftale med Brasilien, Argentina, Paraguay og Uruguay bliver en realitet, vil det betyde mere produktion af klimaskadelig oksekød, soja og ethanol – varer der rydder skov til fordel for landbrugsjord. Sådan lyder advarslen fra 20 organisationer og 17 forskere.

Handelsaftale vil øge den voldsomme skovrydning i Sydamerika, hvor skovområder omlægges til landbrugsjord, advarer forskere.
FOTO: Tom Fisk/Pexels
1 af 1

20 organisationer og 17 forskere forsøger i et fælles brev at råbe danske politikere op og få dem til at afvise handels- og investeringsaftalen mellem EU og de fire Mercosur-lande: Brasilien, Argentina, Paraguay og Uruguay.

Aftalen mangler konkrete krav til beskyttelse af miljø og natur og mangler sanktioner i tilfælde af fortsat afskovning.
Aske Skovmand Bosselmann, Københavns Universitet

De mange organisationer og forskere er enige om, at aftalen vil forstærke klimakrisen, føre til tab af biodiversitet og eskalere skovrydningen.

Ifølge miljø- og klimabevægelserne vil handels- og investeringsaftalen føre til øget EU-import af blandt andet oksekød, soja og ethanol.

Skader klimaet

Netop disse varer driver den voldsomme skovrydning i Sydamerika, hvor skovområder omlægges til landbrugsjord. Det betyder, at oprindelige folk bliver fordrevet fra deres jord, menneskerettigheder trædes under fode, og presset på biodiversiteten samt klimaet forøges, advarer de danske organisationer og forskere.

En ekspertkommission nedsat af den franske regering forudser, at handels- og investeringsaftalen mellem EU og Mercosur-landene vil føre til, at afskovningen i Amazonas vil blive øget med 25 procent hvert eneste år de næste seks år på grund af øget import af oksekød fra Brasilien.

Enhedslistens Søren Søndergaard har bedt Jeppe Kofod kommentere undersøgelsen.

EU-kommissionen og Mercosur-landene indgik i juni sidste år en overordnet principaftale om en fælles handels- og investeringsaftale. Siden da har de to handelsblokke i hemmelighed forhandlet om selve indholdet af en endelig aftale.

Forhandlingerne om aftalen sker, mens rydningen af Amazonas presser verdens største skovområde nærmere et muligt kollaps. Under præsident Bolsonaro har Brasilien i 2019 og 2020 oplevet de mest voldsomme skovbrande i Amazonas i 12 år.

Aftale beskytter ikke miljø og natur

Ifølge udenrigsministeren forpligter aftalen EU og Mercosurlandene i forhold Parisaftalen. Men det passer ikke, mener de mange danske miljøorganisationer.

– Det er dybt kritisk, at EU og Danmark vil indgå en handelsaftale med Brasilien på et tidspunkt, hvor de sætter rekorder i at fælde og brænde deres skove og signalerer, at de vil fortsætte denne kurs næste år. Det er ovenikøbet en handelsaftale, der vil skabe mere skovrydning og ikke giver mulighed for at sanktionere mod dette, siger politisk koordinator hos Verdens Skove, Gry Bossen.

Aftalen indeholder ganske vist et kapitel om bæredygtighed, hvor Parisaftalen nævnes, men der er ingen muligheder for at sanktionere og skride ind, når de sydamerikanske lande – især Brasilien – fortsætter rydningen af Amazonas. Aftalen vil derfor ikke kunne beskytte skovene, naturen og klimaet, men vil tværtimod forværre de kritiske ødelæggelser af økosystemer.

Flere forskere har tilsluttet sig appellen.

– Udenrigsministeren tog i efteråret initiativ til, at Danmark skal have en værdibaseret udenrigspolitisk strategi, men det er meget vanskeligt at se, hvordan det flugter med den foreslåede handelsaftale. Som den ligger nu, vil aftalen ikke forpligte landene til at leve op til internationale forpligtelser som Biodiversitetskonventionen og andre miljøkonventioner og respekt for menneskerettigheder, mener seniorforsker i bæredygtig udvikling og regeringsførelse, DIIS, Helle Munk Ravnborg.

På Københavns Universitet advarer en forsker på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi mod aftalen.

– Undersøgelser viser klart, at hvis den nuværende handelsaftale vedtages, vil det føre til mere skovrydning i Sydamerika. Aftalen mangler konkrete krav til beskyttelse af miljø og natur og mangler sanktioner i tilfælde af, eksempelvis, fortsat afskovning. Man lader det være op til industrien selv at komme med løsninger i stedet for at stille tydelige og konkrete krav på højeste politiske niveau gennem aftalen. Det er ikke godt nok, når det drejer sig om handelsaftaler, der blandt andet omhandler varer, som vi ved fører til afskovning, siger Aske Skovmand Bosselmann, lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

Bindende beslutninger udenom folkevalgte

Sidste år kunne Greenpeace offentliggøre et læk fra den hidtil dybt hemmeligholdte forhandlingstekst. Lækket afslørede, at handels- og investeringsaftalen mellem EU og Mercosur-landene skal have sit eget råd og egne komitéer, der skal kunne træffe bindende beslutninger udenom de nationale, folkevalgte parlamenter.

>> LÆS OGSÅ: EU-handelsaftale møder kritik: Underminerer demokrati og klima

Med den nye handelsaftale i hånden får EU og Mercosur-landene sine egne organer, der løbende skal fortolke og ændre i reglerne for eksempelvis sprøjtegifte, advarer Greenpeace.

20 år gammelt mandat

Aftalen er nu færdigforhandlet og er i gang med at blive oversat for herefter at blive vedtaget i hvert enkelt EU-land.

Forhandlingerne mellem EU og Mercosur-landene om den fælles handels- og investeringsaftale har været i gang i mere end 20 år.

Den danske udenrigsminister har forhandlet på vegne af Danmark på et 20 år gammelt mandat. Mandatet blev indhentet i Folketingets Europaudvalg i 1999 og indeholder – ifølge Enhedslistens Søren Søndergaard – ikke ét eneste ord om klima, natur, biodiversitet eller beskyttelse af skovområder.

Enhedslistens Søren Søndergaard har kaldt udenrigsminister Jeppe Kofod i samråd om aftalen og det mandat, Folketingets Europaudvalg gav for 20 år siden.

Bred modstand

Også danske og europæiske landmænd advarer mod Mercosur-aftalen.

>> LÆS OGSÅ: Landmænd går imod EU-Mercosur-handelsaftale

I Brasilien har mere end 100 ngo'er skrevet under på et fælles opråb mod aftalen. De mange organisationer kræver aftalen stoppet, fordi den er med til at sikre multinationale selskabers profit på bekostning af almindelige menneskers livsgrundlag og miljøet.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


15. feb. 2021 - 12:27   16. feb. 2021 - 09:34

Mercosur-aftalen

ml@arbejderen.dk
Lyt til artiklen