13 Apr 2021  

KBH: Spredte skyer, 3 °C

Omsorg sættes på skema

Ændret kurs for velfærd

Omsorg sættes på skema

Der sker i disse år nogle helt grundlæggende ændringer af velfærdssamfundet. Omsorg sættes på formel, samtidig med at flere opgaver skubbes tilbage til familierne, fastslår professor.

FOTO: Ali Nabulsi
1 af 1

Nedskæringerne på velfærden i de nordiske lande rammer kvinderne særlig hårdt.

Der sker i disse år nogle strukturelle ændringer i velfærdssamfundene, siger Hanne Marlene Dahl, der er professor på Roskilde Universitet.

Omsorgen skubbes i stigende omfang tilbage til familierne, først og fremmest kvinderne.
Hanne Marlene Dahl, professor

Hun var en af oplægsholderne på en debat om omsorgsarbejde og velfærdssamfund på kvindekonferencen Nordisk Forum, som fandt sted i slutningen af sidste uge. Velfærden var et af hovedtemaerne på konferencen.

- Vi oplever i disse år, at omsorgen bliver sat på skemaer, standardiseret og bureaukratiseret. Der sættes tid på hver enkelt opgave. Omsorgen kommer på formel og arbejdet med de menneskelige og følelsesmæssige dimensioner bliver trængt, forklarer Hanne Marlene Dahl.

Hun konstaterer også, at den stigende udlicitering af omsorgsarbejdet betyder, at kvalifikationsniveauet blandt de ansatte generelt set falder.

Presset på velfærden rammer kvinderne særlig hårdt. Dels er det typisk kvinder, som arbejder med pasning af ældre, børn og syge. De oplever et pres på deres arbejdsforhold og et stadigt hårdere arbejdsmiljø.

- Samtidig ser vi hvordan omsorgen i stigende omfang skubbes tilbage til familierne, her først og fremmest kvinderne, siger Hanne Marlene Dahl.

Hun ser udviklingen som et alvorligt tilbageslag for kvindebevægelsen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


17. jun. 2014 - 11:38   17. jun. 2014 - 11:42

Velfærd

ur@arbejderen.dk