02 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 15 °C

Offentligt ansattes ytringsfrihed stækkes igen

Fejl på fejl i sager om ytringsfrihed

Offentligt ansattes ytringsfrihed stækkes igen

I Holbæk Kommune har en sag ført til, at Enhedslisten vil undersøge, hvor stort problemet med begrænsning af de offentligt ansattes ytringsfrihed er. Og i Esbjerg Kommune har flere hundrede ansatte fået vejledning, som stækker deres ytringsfrihed.

Nye sager, hvor offentligt ansatte straffes for at sige deres mening eller bliver bedt om at holde igen med den, bliver ved med at dukke op. Senest i Holbæk Kommune og Esbjerg Kommune.
FOTO: Kat Jayne/Pexels
1 af 1

Karen Thestrup Clausen havde arbejdet som lærer på Skovvejens Skole i Holbæk Kommune på Sjælland i 20 år, da hun pludseligt blev indkaldt til samtale om forflyttelse til en anden skole i kommunen. 

Hvordan sikrer vi arbejdsglæde og medarbejder-indflydelse, hvis ingen tør sige kommunens ledelse imod.
Lasse Bertelsen, Enhedslisten

Kommunens skolechef skulle lede mødet, og forflyttelsen skulle angiveligt ske, fordi den erfarne lærer havde samarbejdsproblemer med skolelederen på Skovvejens Skole, som ikke skulle deltage i mødet.

Karen Thestrup Clausen havde ikke tidligere hørt, at hun skulle have problemer i forhold til sin ledelse, og hendes personalemappe var helt uden anmærkninger.

Det viste sig imidlertid, at skoleledelsen på Skovvejens Skole igennem et par år havde samlet notater om, hvordan hun havde haft "negativt kropssprog", når hun var uenig i ledelsens beslutninger.

Enhedslisten tager sagen op

Arbejderen har talt med Lasse Bertelsen, som bor i Holbæk Kommune og er medlem af Fagligt Landsudvalg i Enhedslisten:

– Vi er ret sikre på, at sagen om Karen Thestrup Clausens hænger sammen med, at der er et generelt problem med ytringsfrihed i kommunen.

Lasse Bertelsen tilføjer, at der i kommunen inden for de sidste halvandet år har været 31 sager om fratrædelse, som har kostet kommunen mere end fire millioner skattekroner. Han regner med, at flere af disse sager handler om, at kommunen vil af med besværlige medarbejdere, og han har hørt flere historier fra blandt andre pædagoger og lærere i kommunen om manglende ytringsfrihed.

– Enhedslisten vil derfor lave en undersøgelse af problemer med ytringsfrihed for ansatte i kommunen, fortæller han og fortsætter:

– Vi vil på baggrund af sagen om Karen Thestrup Clausen invitere faglige organisationer i Holbæk Kommune til en snak om offentligt ansattes ytringsfrihed. Vi finder sagen helt principiel og meget alvorlig. Hvordan sikrer vi arbejdsglæde og medarbejderindflydelse, hvis ingen tør sige kommunens ledelse imod, spørger han retorisk og tilføjer:

– Det er et stort demokratisk problem, hvis ansatte nægtes deres ret til at have en mening.

Forflytning kræver gode grunde

Julie Becker er chef for afdelingen Læring og Trivsel, som skolerne i Holbæk Kommune hører under. Hun har følgende kommentar til Arbejderen om sagen:

– Jeg kan på grund af min tavshedspligt ikke udtale mig om personalesager, og derfor kan jeg heller ikke kommentere på indholdet af den konkrete sag.

– Jeg kan dog overordnet sige, at forflytninger ikke er hverdagskost. Vi forflytter heller ikke medarbejdere uden forudgående varsel, og der skal være gode grunde til at gennemføre en forflytning. Jeg vil gerne understrege, at man som offentligt ansat naturligvis har ytringsfrihed.

Flere konsekvenser af sagen

Karen Thestrup Clausens sag vil ifølge lærernes fagblad Folkeskolen.dk blive fulgt til dørs på flere måder.

Den har skabt stor utryghed blandt personalet på Skovvejens Skole, og lærernes faglige klub har sendt et bekymringsbrev om sagen til Holbæk Kommune. På Skovvejens Skole er der derfor inddraget en ekstern konsulent, der skal forbedre samarbejdet mellem lærere og ledelse. 

Ifølge Folkeskolen.dk er sagen desuden indklaget til Folketingets Ombudsmand.

En kritisabel powerpoint-slide

Det er ikke kun i Holbæk Kommune, at ledelsen forsøger at stække de ansattes ytringsfrihed.

I Esbjerg Kommune holdt en kommunalchef den 29. august et oplæg for flere hundrede ansatte i forvaltningen Borger & Arbejdsmarked. Hun viste ifølge Ugeavisen Esbjerg deltagerne en powerpoint-slide med følgende anbefaling til de ansatte:

"Hold dig fra pressen", "gå ikke den politiske vej", og "vær ikke bange for at tilkendegive uenighed, men kend også din plads."

Det er i strid med de retsprincipper, der gælder for offentlig ansattes ytringsfrihed. Så det ser ikke godt ud.
Oluf Jørgensen, mediejurist

Byrådspolitikeren Anne Marie Geisler Andersen (R) fik et billede af powerpointen sendt fra en ukendt kilde og henvendte sig derfor til direktøren for Borger & Arbejdsmarked for at udtrykke bekymring over sagen. Ifølge politikeren uden held.

– Jeg fik at vide, at jeg ikke skulle køre det op, men for mig er det principielt, og det er ikke en bagatel, sagde Anne Marie Geisler Andersen senere til Ugeavisen Esbjerg.

Ugeavisen Esbjerg henvendte sig efterfølgende til Oluf Jørgensen, der er jurist og offentlighedsrådgiver på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, om sagen. Han sagde:

– Kommunens fremgangsmåde er i direkte strid med loven. Det er jo en leder, der henvender sig til medarbejdere i kommunen, og det er i strid med de retsprincipper, der gælder for offentligt ansattes ytringsfrihed. Så det ser ikke godt ud.

>>LÆS OGSÅ: Retten til at ytre sig står over loyalitetspligt

Borgmesterens reaktioner

Esbjerg Kommunes borgmester Jesper Frost Rasmussen har flere gange ytret sig om sagen i medierne. Han har blandt andet kritiseret, at powerpoint-sliden fik en så hård medfart, fordi man ikke hørte, hvilken sammenhæng den indgik i. Borgmesteren har også ærgret sig over, at diskussionen foregik i medierne og ikke blev holdt internt i kommunen. Samtidigt har han dog hver gang forklaret, at kommunen vil handle for at sikre, at medarbejderne ved, at de har ret til at ytre sig i medierne.

Anne Marie Geisler (R) har på baggrund af blandt andet borgmesterens udtalelser valgt at klage til Folketingets Ombudsmand.

Nyhedsbrev med nye problemer

En direktør i Borger & Arbejdsmarked sendte for et par uger siden et nyhedsbrev ud til de ansatte, som skulle rette op på miseren om den fejlfyldte powerpoint:

"Du må selvfølgelig gerne tale med pressen, men vi har en strategi, som indebærer, at du skal orientere din leder, hvis du er blevet kontaktet af pressen, så din leder er orienteret, hvis der kommer opfølgende spørgsmål," stod der blandt andet i brevet.

Dette førte til ny kritik, blandt andre fra eksperter som mener, at det nye brev gentager overtrædelsen af de ansattes ytringsfrihed:

– For mig er det klokkeklart, at man omgår loven – altså grundloven omkring ytringsfrihed – for en kommunal intern retningslinje kan aldrig gå forud for den grundlovssikrede ret til at ytre sig, siger Maj Thorsen, som er socialrådgiver og oplægsholder om emnet ytringsfrihed, til Ugeavisen Esbjerg.

Mediejurist Oluf Jørgensen er helt på linje med Maj Thorsen.

– Den afgørende fejl er, at nyhedsbrevet ikke skelner mellem medarbejdernes udtalelser på kommunens vegne og deres udtalelser på egne vegne, siger han til Ugeavisen Esbjerg og fortsætter:

– Offentligt ansatte har ret til at ytre sig offentligt og kontakte politikere på egne vegne, men tonen i ledelsens egne ord i nyhedsbrevet er, at medarbejderne skal passe på med at bruge ytringsfriheden.

Rikke Vestergaard er kommunaldirektør i Esbjerg Kommune, og hun fortalte i sidste uge om kommunens initiativer efter kritikken til TV SYD:

– Blandt andet skal lederne klædes bedre på til at formidle budskabet om, at ytringsfriheden er urokkelig, og den viden skal de dele med hele organisationen. Derudover kigger vi alle interne dokumenter vedrørende ytringsfrihed igennem, og emnet tydeliggøres, hvor der måtte være et behov.

Arbejderen har via kommunens kommunikationschef Thomas Reil bedt om en kommentar til sagen fra Jesper Frost Rasmussen, Rikke Vestergaard og chefen for Borger & Arbejdsmarked. Ingen af dem har ifølge Thomas Reil mere at sige i sagen.

Ikke et nyt problem

Folketingets Ombudsmand har ad flere omgange offentliggjort notater, som skulle sikre de offentligt ansattes ytringsfrihed, blandt andet i kommunerne.

>>LÆS OGSÅ: Ytringsfrihed halter

I 2018 udfærdigede han en eksempelsamling, som skulle hjælpe offentlige ledelser til at undgå fejl. Daværende justitsminister Søren Pape Poulsen udfærdigede i februar i år på baggrund af mange uheldige sager en ny vejledning om sagen. Denne vejledning blev dog mødt af hård kritik fra ikke mindst de ansattes faglige organisationer, der mener, at vejledningen gør de offentligt ansatte mere usikre på deres rettigheder, end de var i forvejen.

>>LÆS OGSÅ: "Kend din plads"

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. okt. 2019 - 10:05   14. okt. 2019 - 16:50

ytringsfrihed

bs@arbejderen.dk