16 Apr 2021  

KBH: Let skyet, 9 °C

Nye aktivister engagerer sig i kampen for Amager Fælled

Succesfyldt borgermøde

Nye aktivister engagerer sig i kampen for Amager Fælled

Omkring 60 deltog i lørdagens borgermøde på Amager Fælled, hvor der blev planlagt en række nye protester mod byggerierne på naturområder.

Borgermødet blev gennemført i regn, kulde og blæst oppe på Bjerget på Amager Fælled.
FOTO: Klaus-Henrik Andreasen
1 af 1

Omkring 60 dukkede op, da Amager Fælleds Venner og Extinction Rebellion Danmark i lørdags inviterede til borgermøde for at planlægge nye protester mod byggeriet på Amager Fælled. 

Det siger noget om den folkelige modstand, når så mange mennesker møder op i sådan et vejr.
Ida Dalsgaard Nicolaisen, Extinction Rebellion

Mødet blev afholdt på Bjerget på Amager Fælled i regn, kulde og blæst.

– Borgermødet var en stor succes. Det siger noget om den folkelige modstand, når så mange mennesker møder op i sådan et vejr. Dem, der mødte frem, ville gerne være med til at tage ansvar for kommende protester og være med til at gennemføre dem. Mange var nye aktivister, som ikke allerede er aktive, siger Ida Dalsgaard Nicolaisen, der både er med i Extinction Rebellion og Amager Fælleds Venner.

Hun glæder sig over, at de to bevægelser, der har hver deres måde at arbejde på, kunne stå sammen om at gennemføre borgermødet.

Fem arbejdsgrupper

Efter indledende oplæg fra Extinction Rebellion og Amager Fælleds Venner fordelte deltagerne i borgermødet sig på fem forskellige arbejdsgrupper, der diskuterede og planlagde konkrete aktiviteter mod byggeplanerne. 

Ida Dalsgaard Nicolaisen stod selv for en gruppe, der planlagde en aktion på linje med sidste uges lærkeaktion i Miljøministeriet.

>> LÆS OGSÅ: Naturaktivister klædt ud som lærker indtog Miljøministeriet

– Denne gang kommer det til at handle om den fredede stor vandsalamander. Der kom masser af kreative ideer til aktionen frem på borgermødet, fortæller Ida Dalsgaard Nicolaisen.

Klaus-Henrik Andreasen

Alle, der har lyst til at være med i denne eller kommende aktioner mod byggeriet, kan skrive til Ida Dalsgaard Nicolaisen på idalsnico@gmail.com.

Demonstration og underskrifter

En anden gruppe diskuterede planen om at lave en stor demonstration i maj på Rådhuspladsen mod byggeplanerne på både Amager Fælled og Stejlepladsen. Også her var der mange gode ideer til at skabe øget synlighed og offentlig debat.

Konkret meldte 13 aktivister sig til at være med i arbejdet omkring demonstrationen. Andre, der godt vil være med omkring denne opgave, kan skrive til ullarosenvold@gmail.com.

Ida Dalsgaard Nicolaisen fra Extinction Rebellion holder oplæg på borgermødet. Yderst til venstre står Knud Erik Hansen fra Amager Fælled Venner, der også holdt oplæg.
Klaus-Henrik Andreasen

Et par stykker flere, nemlig 15 i alt, meldte sig på borgermødet til at være aktive i den igangværende underskriftsindsamling for at få en folkeafstemning om byggerierne på Amager Fælled og Stejlepladsen. 

Der er ved at blive produceret underskriftslister, flyers og plakater til underskriftsindsamlingen, så lige om lidt er der behov for aktivister over hele byen til at samle underskrifter ind på gaderne og sprede de forskellige materialer. Vil du give en hånd med, så skriv til gittehesselmann@yahoo.dk.

Klagekor og klagehegn

Der blev også dannet et klagekor på borgermødet. Klagekoret Naturens Stemmer vil hver tirsdag klokken 16 mødes ved porten til byggepladsen ved Vejlands Allé 200 og synge imod realiseringen af den planlagte Fælledby og for bevarelse af den fælles natur. Alle er velkomne til at møde op.

Klagekoret har oprettet denne facebookside, der allerede har 110 medlemmer.

Klaus-Henrik Andreasen

Den femte og sidste arbejdsgruppe vil arbejde med at lave bannere og andre ting, der kan pynte det såkaldte klagehegn. Det er hegnet tæt ved indgangen til byggepladsen, Vejlands Allé 200, hvor der løbende er blevet hængt bannere, skilte og andre ting op.

I forbindelse af rydningen af blokaden sidste uge, blev klagehegnet også ryddet.

>> LÆS OGSÅ: Politiet har natten til tirsdag ryddet blokaden på Amager Fælled

Dem, der vil være med til at pynte klagehegnet, kan melde sig ind i denne facebookgruppe.

Der er altså lagt op til, at protesterne mod byggerierne fortsætter på mange forskellige måder, selvom den fysiske blokade er blevet brudt af politiet. 

Sideløbende med de udadvendte protester har Amager Fælleds Venner, Fiskerhavnens Venner og Danmarks Naturfredningsforening rejst en række klagesager mod byggeplanerne.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


23. mar. 2021 - 06:11   24. mar. 2021 - 22:08

Natur

ur@arbejderen.dk
Byggeplaner på Amager Fælled og Stejlepladsen
  • I 1990'erne beslutter de københavnske politikere, at der skal bygges på Strandengen på Amager Fælled. Men beslutningen ligger i dvale frem til 2016, hvor kommunen vil realisere planerne fra 1990'erne. De vil bygge på den 5-6000 år gamle Strandeng, der som et af de få områder i Danmark aldrig har været opdyrket. Området har en unik biodiversitet. Salget af byggegrunden skal finansiere en del af kommunens gæld til Metroselskabet.
  • Der rejser sig en stor protestbevægelse mod byggeplanerne. Amager Fælleds Venner dannes og sætter sig i spidsen for modstanden, som også Danmarks Naturfredningsforening København er meget aktiv i. Der bliver gennemført et væld af folkeringe, demonstrationer og andre protester.
  • Op til kommunevalget i 2017 går fire partier – Enhedslisten, Alternativet, Radikale og SF – til valg på, at der slet ikke vil blive bygget på Amager Fælled, hvis de får flertal efter valget.
  • Godt to måneder før kommunevalget giver den socialdemokratiske overborgmester Frank Jensen efter for presset og meddeler, at der alligevel ikke vil blive bygget på Strandengen på Amager Fælled.
  • Enhedslisten, Alternativet, Radikale og SF får ikke flertal ved valget i 2017. Frank Jensen fastholder, at der skal sælges byggegrunde, der kan finansiere en del af metrogælden. I september 2018 stiller overborgmesteren som betingelse for at være med i budgetforliget for 2019, at partierne accepterer, at der nu skal bygges på tre grønne områder: Lærkesletten på Amager Fælled, Stejlepladsen i Sydhavnen og Selinevej. Med i budgetaftalen er Socialdemokratiet, SF, Radikale, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.
  • Alle tre områder er fredede, men fredningerne bliver helt usædvanligt ophævet af et flertal i Folketinget ved lov i marts 2019 – uden om Fredningsnævnet.
  • Der har siden været massive protester mod byggeplanerne og affredningerne. Der har været underskriftsindsamlinger, demonstrationer, aktioner, klager, rekordmange kritiske høringssvar og meget andet. 
  • Trods protesterne vælger et flertal i Borgerrepræsentationen den 4. februar 2021 at godkende de lokalplaner, der åbner for byggerierne. For byggeplanerne stemmer Socialdemokratiet, SF, Radikale, Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti samt de to løsgængere Kasandra Behrndt-Eriksen og Kåre Traberg Smidt.
  • Den 24. februar 2021 går byggeforberedelserne i gang på Lærkesletten på Amager Fælled, men protesterne fortsætter.