17 Sep 2019  

KBH: Spredte skyer, regn, 8 °C

Nu er det kontanthjælpens tur

Generalangreb på velfærden

Nu er det kontanthjælpens tur

Kontanthjælpen skal sættes ned for nogle grupper, og mange skal tvinges til at arbejde for deres kontanthjælp. Det er en del af indholdet af den kontanthjælpsreform, som regeringen fremlægger i dag.

Kontanthjælpsmodtagere, som ikke kan finde et job i løbet af et halvt år, skal ud og arbejde for deres kontanthjælp i såkaldte nytttejob.
FOTO: Linda Kastrup/Scanpix
1 af 1

Regeringen fremlægger i dag den tredje store velfærdsreform i løbet af tre uger.

For godt to uger siden kom reformen af sygedagpenge, i sidste uge var det reformen af uddannelsesstøtten og i dag kommer så udspillet til en reform af kontanthjælpen. 

Som ved regeringens øvrige reformer af grundlæggende velfærdsydelser bliver der også i dette tilfælde lagt op til, at nogle af de mest udsatte og fattige grupper skal betale for, at der kan gives skattelettelser til bedre stillede og lettelser til erhvervslivet. I morgen offentliggør regeringen forslaget til konkurrenceevnepakke, som betyder sænkning af selskabsskatten fra 25 til 22 procent.

Men kontanthjælpsreformen handler det endnu en gang om at få endnu flere mennesker med begrænset arbejdsevne ud på det arbejdsmarked, som i forvejen kan vælge og vrage mellem over 160.000 arbejdsløse, som ikke har andre problemer, end at de mangler et arbejde.

Reformen skal spare penge

Der er i dag 140.000 på kontanthjælp. Langt hovedparten, nemlig over 100.000 af dem, er ikke arbejdsmarkedsparate. De har måske et misbrug, er handicappede i en eller anden grad, eller har psykiske eller sociale problemer.

Igennem mere end et år er jordbunden blevet godt gødet for at få en reform af kontanthjælpen gennemført. Blandt andet historierne om Fattig-Carina og Dovne-Robert har tjent dette formål.

8000 vil miste deres kontanthjælp, fordi kæresten har arbejde.

Regeringen vil spare omkring en milliard kroner på kontanthjælpen. 

Det skal blandt andet ske ved, at kontanthjælpsmodtagere, som lever i et papirløst forhold, vil miste hele kontanthjælpen, hvis kæresten har arbejde og tjener omkring 30.000 om måneden. Den ændring vil ramme omkring 8000 mennesker og give en besparelse på cirke 360 millioner kroner om året.

Det er et grundlæggende sundt princip, at familien forsørger en, hvis den er i stand til det, siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

Dansk Socialrådgiverforening slår alarm. Den her ændring vil give en masse bøvl med at dokumentere, hvem som er samlevende og hvem, som ikke er, siger formand Majbrit Berlau.

Alle unge under 30 år, som er parat til at tage en uddannelse, vil fremover ikke kunne få kontanthjælp. De vil blive pålagt at starte på en uddannelse, og vil kun kunne få en såkaldt uddannelsesydelse, som svarer til SU. 

Unge under 30 år, som allerede har en uddannelse og er klar til at tage et arbejde, vil fremover kun kunne få kontanthjælp på den såkaldte ungesats, som svarer til SU. 

Unge under 30 år, som ikke umiddelbart er i stand til at starte i uddannelse eller arbejde, vil få den samme ydelse som i dag.

Gratis arbejdskraft

Derudover vil beskæftigelsesministeren kræve af kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som er klar til at tage et job, at de arbejder for deres kontanthjælp, hvis det ikke er lykkedes for dem at finde et arbejde efter et halvt år på kontanthjælp. 

Også for kontanthjælpsmodtagere, som ikke umiddelbart er i stand til at komme ud på arbejdsmarkedet på grund af andre problemer, er der lagt op til flere krav om en aktiv indsats og udsigt til økonomiske sanktioner, hvis man ikke deltager i de krævede aktiviteter.

Samtidig lægger regeringen ligesom med reformen af førtidspension- og fleksjob op til, at jobcentrene skal give den enkelte borger en mere individuel hjælp og støtte, hvor det skal være slut med, at den enkelte har mange forskellige sagsbehandlere. Støtten skal gives gennem de nye rehabiliteringsteams i kommunerne. 

Den seneste uges tid er en række partier og organisationer kommet med forslag til kontanthjælpsreformen.

Dansk Arbejdsgiverforening mener for eksempel, at alle kontanthjælpssatser skal sænkes med 20 procent efter et halvt år på kontanthjælp, og at unge under 30 år ikke må kunne få mere på kontanthjælp end på SU. 

Venstre vil have den særligt lave kontanthjælp til unge under 25 år udvidet til at omfatte alle under 30 år, og så skal kontanthjælpsmodtagere være parat til at rejse til den anden ende af landet for at få et arbejde. 

Forslag fra Enhedslisten

Meget tyder på, at det bliver med Venstre, at regeringen ender med at gennemføre reformen. Indtil videre har Enhedslistens ideer til en kontanthjælpsreform ikke fået andet end en kold skulder fra regeringen. 

Enhedslisten fremlagde tidligere på måneden 10 forslag til en reform af kontanthjælpen. Partiet er enig med regeringen i, at der er brug for en mere helhedsorienteret, tværfaglig indsats, hvor kontanthjælpsmodtageren har én fast sagsbehandler. Man støtter også, at flere kontanthjælpsmodtagere hjælpes i arbejde. 

Men Enhedslisten understreger, at det skal være job på overenskomstmæssige vilkår. 

Derudover foreslår Enhedslisten blandt andet afskaffelse af den lave ungeydelse, et opgør med useriøse private aktører i kontanthjælpssystemet og en mulighed for at kontanthjælpsmodtagere kan tjene 2000 kroner om måneden uden at blive modregnet i kontanthjælpen.

Og så vil partiet gøre op med, at kontanthjælpen er afhængig af ægtefællens indkomst. Her går regeringen i den stik modsatte retning.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


25. feb. 2013 - 06:21   25. feb. 2013 - 10:44

Kontanthjælp

ur@arbejderen.dk
Satser for kontanthjælp i dag
  • Over 25 år:  10.335 kr.
  • Forsørgere:  13.732 kr.
  • Hjemmeboende under 25 år:  3214 kr.
  • Udeboende under 25 år:  6660 kr.

Efter et halvt år på kontanthjælp nedsættes beløbet til:

  • Hjemmeboende under 25 år:  2815 kr.
  • Udeboende under 25 år:  5662 kr.

Alle beløb er månedlige udbetalinger før skat. Psykisk syge unge kan med visse diagnoser slippe for den særligt lave ungeydelse, selvom de er under 25 år. 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet