26 May 2019  

KBH: Overskyet, let regn, 12 °C

NGO'er siger nej til oliejagt i Danmark

Topmøde om sort energi

NGO'er siger nej til oliejagt i Danmark

Regeringens planer om at give det hollandske firma, Nail Resoruces, ret til at udvinde olie og gas på Lolland og Falster møder modstand. Ikke kun på Lolland og Falster men over hele landet.

19 miljø- og klimaorganisationer mødtes i weekenden til "Nej til beskidt energi" topmøde. Her blev blandt andet præsenteret en lang liste over med alle de kemikalier, som energiselskaberne bruger, når de skal fracke efter olie og gas.
FOTO: Maria Ryberg Nielsen
1 af 1

Danmark skal ikke ligge undergrund til jagt på sorte, klimafjendtlige fossile brændsler som olie og gas.

Hvis ministeren giver tilladelse til at lede efter olie og gas på Lolland og Falster, går der ikke lang tid, før der er etableret en camp.
Frederik Schütt, Nul Huller

Det var budskabet fra 19 miljø- og klimabevægelser og over 50 enkeltpersoner, som i weekenden var samlet til NGO-topmøde i Odense. 

De fremmødte gav hinanden håndslag på at bakke op om kampen mod olie og gas. Grupperne har dannet alliancen "Nej til beskidt energi".

>>  Følg Nej til beskidt energi på Facebook

Forbereder sig på boring

I disse dage overvejer energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt at give den hollandske energigigant Nail Resources tilladelse til at udvinde olie i et stort område på Lolland og Falster de næste 30 år.

Men det var netop en gruppe borgere fra Lolland og Falster, som stod bag weekendens topmøde. Borgerne har dannet netværket Nul Huller, der er i fuld gang med at forberede sig på en eventuel boring.

>> Følg Nul Huller på Facebook

– Hvis ministeren giver tilladelse til at lede efter olie og gas på Lolland og Falster, går der ikke lang tid, før der er etableret en camp på Lolland-Falster. Det havde de gode erfaringer med i Nordjylland, fortæller Frederik Schütt fra Nul Huller til Arbejderen.

På NGO-topmødet blev der afholdt seks forskellige workshops - blandt andet om der skal laves camps på Lolland og Falster, om hvordan kampen mod olie og gas gøres landsdækkende og om alternativer til olie og gas, samt om ideer til aktioner.

– Vi satte fokus på en række emner. Vi blev især klogere på alternativerne til olie og gas. Vi skal vise folk, at det kan lade sig gøre at skabe energi uden olie og gas, fortæller Frederik Schütt til Arbejderen.

– Vi debatterede også, hvordan vi får mobiliseret resten af Danmark og lokalbefolkningen på Lolland og Falster. Vi har allerede været på gaden flere gange, og her oplever vi lokalt, at stort set alle støtter kampen mod olieboringer. Samtidig bakker vores to lokale byråd også op om kampen. Hvis der samtidig begynder at skyde boretårne, og bliver foretaget prøveboringer, er jeg sikker på, at modstanden vil vokse endnu mere. 

>> Følg Nul Huller og kampen mod olie og gas på Lolland og Falster

Vil støtte hinanden

På weekendens topmøde gav de mange fremmødte enkeltpersoner og NGO'er håndslag på at støtte hinanden i kampen mod olie og gas herhjemme.

– Vi er en lang række miljø- og klimaorganisationer, der er enige om, at vi har fået nok af fossile brændstoffer. Nu må det stoppe. Af hensyn til klimaet og miljøet – både det lokale og det globale. Det er katastrofalt, hvis Danmark ignorerer de internationale klimaaftaler, vi selv har indgået, blandt andet Paris-aftalen. Det er helt uacceptabelt at fortsætte eftersøgningen efter flere fossile ressourcer, siger Frederik Schütt.

Lige nu afventer energiministeren en indstilling fra Energistyrelsen, der skal vurdere, om Nail Resources skal have lov til at bruge fracking i sin olie- og gasjagt.

Den kontroversielle fracking-metode foregår ved at store mængder vand og kemikalier ned i undergrunden for at øge trykket på olie og gasreserverne. På den måde kan ellers utilgængelig olie og gas presses op til overfladen. Fracking er kontroversiel, fordi der er risiko at grundvandet bliver forurenet.

Men uanset om der bliver brugt fracking eller ej, så vil olieboringerne møde modstand.

– Vi er imod boringer efter olie og gas på Lolland og Falster og i resten af Danmark. Og det uanset, om der bliver brugt fracking eller ej til at bore efter olie. Erfaringerne fra Holland viser, at gasboringer på land har ført til flere jordskælv, siger Frederik Schütt.

De mange miljø- og klimabevægelser har aftalt, at mødes igen om tre måneder for at gøre status og lægge nye planer i kampen mod olie- og gasboringer på land. Men hvis energiministeren giver tilladelse til at prøvebore og udvinde olie og gas inden da, så er bevægelserne klar til at mødes og reagere med det samme.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


23. jan. 2018 - 15:29   23. jan. 2018 - 15:49

Olie og gas

ml@arbejderen.dk
Hollandsk firma vil fracke i Danmark
  • Energistyrelsen modtog den 17. maj 2016 en ansøgning fra det hollandske firma Nail Resources om en tilladelse til efterforskning og udvinding af olie og gas på Lolland og Falster.

  • Tilladelsen gives efter den såkaldte "åben dør-procedure", der giver olieselskaberne mulighed for løbende at søge om tilladelser til efterforskning og indvinding af olie og gas. Ordningen omfatter hele landområdet, de indre farvande og Nordsøen. Baggrunden for proceduren er et ønske om at tiltrække olieselskaber med nye efterforskningsidéer til områder, hvor efterforskningen ikke hidtil har ført til fund af olie og gas.

  • Udvindingen skal blandt andet ske ved at bruge den kontroversielle fracking-metode, hvor en blanding af vand, sand og kemikalier sprøjtes ned i borehullet under højt tryk. Det høje tryk får klippen til at sprække og gør det muligt at udvinde naturgas.

  • Der bruges 8-30 millioner liter vand til processen. Ved hvert hul kan processen gentages flere gange - hver gang med det samme vandforbrug. Kemikalieblandingen indeholder flere kemikalier, som er giftige, allergi- og kræftfremkaldende.

>> Læs mere om danmarkshistoriens første boring i Nordjylland og protesterne mod skifergas på Arbejderens temaside.