11 Apr 2021  

KBH: Overskyet, let regn, 4 °C

Naturvenner har meldt By & Havn til politiet to gange den sidste uge

Strid om Amager Fælled

Naturvenner har meldt By & Havn til politiet to gange den sidste uge

Forberedelserne til byggeriet på Amager Fælled betyder jagt på lærker og overtrædelse af reglerne for behandling af fredet padde, mener Amager Fælleds Venner. Det har indtil videre ført til to politianmeldelser af bygherrer og entreprenør.

Mand med hund i gang med at jage lærker på Lærkesletten.
FOTO: Rikke Jespersen
1 af 1

Den folkelige bevægelse Amager Fælleds Venner sendte 1. marts den anden politianmeldelse afsted på mindre end en uge. Begge anmeldelser er rettet mod udviklingsselskabet By & Havn, partnerselskabet Vejlands Kvarter og entreprenørfirmaet Tscherning. 

Det er et klart signal om, hvordan By & Havn betragter vores fælles natur. De tilsidesætter de regler, der skal beskytte naturen.
Steffen Rasmussen, Amager Fælleds Venner

By & Havn står sammen med Vejlands Kvarter P/S for byggeriet på Lærkesletten på Amager Fælled, og Tscherning er hyret til at lave de byggeforberedelser, der startede op i sidste uge.

Amager Fælleds Venner mener, at der lige nu sker en række lovovertrædelser i forbindelse med forberedelserne til byggeriet på Lærkesletten. 

Det drejer sig blandt andet om overtrædelse af jagtloven ved at forstyrrer lærkerne i området.

Amager Fælleds Venner har set opslag på Facebook, hvor der er blevet annonceret efter jægere med hunde, der kan jage lærker væk på Amager Fælled, så de ikke når at bygge reder og dermed forsinker det planlagte byggeri.

– I øjeblikket går der konstant mænd med hunde rundt og forstyrrer lærkerne. Vi mener, at det er meget problematisk og i strid med jagtloven. Det er et klart signal om, hvordan By & Havn betragter vores fælles natur. De tilsidesætter de regler, der skal beskytte naturen. Det er et sørgeligt syn, siger Steffen Rasmussen, formand for Amager Fælleds Venner.

Overtrædelse af jagtloven

Foreningens advokat Johan Løje understreger i politianmeldelsen, at jagtloven fortolker begrebet jagt meget bredt. 

I jagtlovens paragraf 2 stk. 2 står der:

"Lovens regler om jagt gælder for alle handlinger, der med egnet middel har til formål at efterstræbe vildt, uanset om der i forbindelse med jagten fanges eller nedlægges vildt."

Advokaten er ikke i tvivl om, at den bevidste jagt på lærkerne kommer ind under jagtloven.

"Da de strafbare handlinger pågår, skal jeg anmode Politiet om straks at skride ind og bringe de strafbare handlinger til ophør", skriver han til slut i politianmeldelsen.

Det har politiet ikke gjort endnu, men de har oplyst til advokaten, at anmeldelsen nu er blevet journaliseret, og at de er ved at undersøge den.

Naturstyrelsen er nu også gået ind i sagen om forstyrrelse af lærkerne, oplyser Steffen Rasmussen.

– Styrelsen vurderer, at der kan være tale om forsætlig overtræden af loven, og ser nu på sagen. De har mulighed for at lave et straksforbud, forklarer han.

Passer ikke på fredede dyr

Den 25. februar sendte Amager Fælleds Venner den første politianmeldelse afsted. Her lyder anklagen på overtrædelse af bekendtgørelsen om fredning af visse dyre- og plantearter. 

Den 24. februar startede Tscherning med at gøre Lærkesletten klar til byggeriet. Det indebar blandt andet, at der blev lagt store tunge køreplader af jern ud på området. Det var til fare for den fredede stor vandsalamander, der lever i området og er beskyttet af EU's habitatsdirektiv, mener Amager Fælleds Venner. 

På et møde onsdag eftermiddag med By & Havn kritiserede Amager Fælleds Venner udlægningen af jernpladerne i området, hvor stor vandsalamander lever. 

"Resultatet af dette møde har været, at de store jernplader nu er fjernet, men til gengæld køres der nu med store entreprenørmaskiner i området, hvilket må anses for reelt at være en endnu mere graverende handling. Disse handlinger øger risikoen for, at artsfredede dyr aflives i stort tal", skriver advokat Johan Løje i politianmeldelsen fra 25. februar.

"Byggefeltet er ubestridt hjemsted for stor vandsalamander, som er fredet i Danmark og internationalt beskyttet", fastslår han videre.

By & Havn har en plan om at etablere nye levesteder for stor vandsalamander som erstatning for de levesteder, der bliver ødelagt ved byggeriet, og derefter samle alle eksemplarer af stor vandsalamander ind på hele byggeområdet og flytte dem til de nye levesteder. Men det sidste kan først ske til april, når vandsalamanderne kommer ud af deres vinterhi.

"De igangsatte byggeaktiviteter overholder ikke VVM-tilladelsens vilkår, der skal sikre overholdelse af forbuddet mod drab på stor vandsalamander og bevarelse af bestanden uden forringelse af dens levesteder", skriver Johan Løje.

Han understreger, at det har det været en forudsætning for VVM-tilladelsen, at der blev bygget nye levesteder, og at byggefeltet blev tømt for stor vandsalamander inden byggeriet blev påbegyndt.

Heller ikke på denne politianmeldelse har Amager Fælleds Venner fået en tilbagemelding. 

Venter ikke på udløb af klagefrist

Steffen Rasmussen undrer sig over hele forløbet, hvor byggeforberedelserne går i gang inden klagefristen over lokalplanen udløber den 11. marts.

– På den her måde tilsidesætter By & Havn jo hele klageprocessen og viser tydeligt, at det ingen betydning har. Det bærer præg af, at de har meget travlt. Min personlige vurdering er, at de ønsker at nå så langt som muligt inden kommunalvalget i efteråret, siger Steffen Rasmussen.

Blandt de aktivister, der den seneste uge har lavet blokader af byggeforberedelserne på Lærkesletten, har det vakt stor harme og livlig debat på Facebook, at politiet er hurtige til at udskrive bøder for at overtræde færdselsloven og anholder folk, der ikke frivilligt vil flytte sig, mens de er langt mere træge, når det gælder anmeldelserne for at overtræde lovgivningen omkring naturbeskyttelse.

Amager Fælleds Venner arrangerer demonstration mod byggeriet torsdag den 4. marts klokken 16 på Bjerget på Amager Fælled.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


03. mar. 2021 - 08:51   16. mar. 2021 - 15:19

Natur

ur@arbejderen.dk
Byggeplaner på Amager Fælled og Stejlepladsen
  • I 1990'erne beslutter de københavnske politikere, at der skal bygges på Strandengen på Amager Fælled. Men beslutningen ligger i dvale frem til 2016, hvor kommunen vil realisere planerne fra 1990'erne. De vil bygge på den 5-6000 år gamle Strandeng, der som et af de få områder i Danmark aldrig har været opdyrket. Området har en unik biodiversitet. Salget af byggegrunden skal finansiere en del af kommunens gæld til Metroselskabet.
  • Der rejser sig en stor protestbevægelse mod byggeplanerne. Amager Fælleds Venner dannes og sætter sig i spidsen for modstanden, som også Danmarks Naturfredningsforening København er meget aktiv i. Der bliver gennemført et væld af folkeringe, demonstrationer og andre protester.
  • Op til kommunevalget i 2017 går fire partier – Enhedslisten, Alternativet, Radikale og SF – til valg på, at der slet ikke vil blive bygget på Amager Fælled, hvis de får flertal efter valget.
  • Godt to måneder før kommunevalget giver den socialdemokratiske overborgmester Frank Jensen efter for presset og meddeler, at der alligevel ikke vil blive bygget på Strandengen på Amager Fælled.
  • Enhedslisten, Alternativet, Radikale og SF får ikke flertal ved valget i 2017. Frank Jensen fastholder, at der skal sælges byggegrunde, der kan finansiere en del af metrogælden. I september 2018 stiller overborgmesteren som betingelse for at være med i budgetforliget for 2019, at partierne accepterer, at der nu skal bygges på tre grønne områder: Lærkesletten på Amager Fælled, Stejlepladsen i Sydhavnen og Selinevej. Med i budgetaftalen er Socialdemokratiet, SF, Radikale, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.
  • Alle tre områder er fredede, men fredningerne bliver helt usædvanligt ophævet af et flertal i Folketinget ved lov i marts 2019 – uden om Fredningsnævnet.
  • Der har siden været massive protester mod byggeplanerne og affredningerne. Der har været underskriftsindsamlinger, demonstrationer, aktioner, klager, rekordmange kritiske høringssvar og meget andet. 
  • Trods protesterne vælger et flertal i Borgerrepræsentationen den 4. februar 2021 at godkende de lokalplaner, der åbner for byggerierne. For byggeplanerne stemmer Socialdemokratiet, SF, Radikale, Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti samt de to løsgængere Kasandra Behrndt-Eriksen og Kåre Traberg Smidt.
  • Den 24. februar 2021 går byggeforberedelserne i gang på Lærkesletten på Amager Fælled, men protesterne fortsætter.