03 Dec 2020  

KBH: Overskyet, 2 °C

Naturfredningsforening: Aftale løser ikke problemer med klimaskadelig biomasse

CO2 går op i røg

Naturfredningsforening: Aftale løser ikke problemer med klimaskadelig biomasse

Aftale om træbiomasse løser ikke noget for hverken klimaet eller naturen, kritiserer Danmarks Naturfredningsforening. Der er ingen garanti for, at Danmark ikke med den nye aftale fortsat kan gå på rov i skovene i eksempelvis Brasilien, lyder bekymringen.

Levende træer er vigtige for at nedbringe CO2-udslippet, men dem fælder man og laver til piller og flis. Træbiomasse bliver brugt til at producere el og varme, og hermed udledes igen den CO2, som træerne har lagret gennem tiden.
FOTO: Bas Beentjes/Greenpeace
1 af 1

Danmarks Naturfredningsforening kritiserer i skarpe vendninger den aftale om træbiomasse, som regeringen tidligere på måneden indgik med et stort flertal i Folketinget.

Aftalen løser ikke noget for hverken klimaet eller naturen, og vi undgår heller ikke dårlige sager i fremtiden med afbrænding af ikke-bæredygtig og klimaskadelig biomasse.
Maria Reumert Gjerding, Danmarks Naturfredningsforening

– Den her aftale løser ikke noget for hverken klimaet eller naturen, og med aftalen undgår vi heller ikke dårlige sager i fremtiden med afbrænding af ikke-bæredygtig og klimaskadelig biomasse, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Den nye aftale stiller krav om, at biomassen skal komme fra lovligt fældede træer, og at der skal genplantes efter de fældede træer. Herudover må der fremover ikke bruges biomasse fra lande, hvis skove er i tilbagegang – medmindre det kommer fra bæredygtigt forvaltede skove, eller der er tale om restprodukter.

Aftale beskytter ikke naturen

Men de nye krav til træbiomasse er helt utilstrækkelige, lyder kritikken fra Danmarks Naturfredningsforening.

– Det er dybt bekymrende, at de nye lovkrav ligger tæt op ad de certificeringsordninger, som vi kender, men som ikke har formået at beskytte naturen eller klimaet, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding til Arbejderen.

Hun uddyber:

– I bedste fald vil de nye krav være uden reelle konsekvenser, fordi stort set alt det træ, der brændes af i dag, allerede passer ind under den nye aftale. I værste fald risikerer lovkravene at tilskynde til at forbruge træbiomasse, der er mindre bæredygtigt end det, der bruges i dag, fordi de på mange måder faktisk er lempeligere end den nuværende frivillige brancheaftale.

De nye bæredygtighedskrav skal i "videst mulig omfang mindske risikoen for, at der anvendes ikke-bæredygtig produceret biomasse i Danmark. Kravene er samtidig formuleret fleksibelt af hensyn til forsyningssikkerheden og forbrugernes varmepriser", hedder det blandt andet i aftalen.

Skal producere varme og el

Biomassen bliver især brugt på mere end 100 danske kraftvarmeværker, der brænder træpiller og træflis for at producere varme og el.

Biomasse er organisk materiale som eksempelvis planter og træer. Træer optager CO2, men når kraftvarmeværkerne brænder træet af, udleder de igen den CO2, som træet har lagret gennem tiden.

Alligevel forsøger regeringen at give indtryk af, at biomasse er bæredygtig, hvis bare man planter nye træer i skoven, som kan vokse op og overtage det fældede træs plads. Men der går mange år, før det nye træ kan optage lige så meget CO2 som et stort gammelt træ, advarer Danmarks Naturfredningsforening.

Ifølge FN’s Klimapanel er træer og skove helt centrale, hvis vi skal holde den globale opvarmning under to grader. Derfor skal der mere – ikke mindre – skov til for at optage CO2.

Men op mod halvdelen af den CO2, der er lagret i de europæiske skove, vil blive ledt ud igen inden 2050, viser tal fra EU-kommissionen. Blandt andet fordi mange lande efterspørger træ til at blive brændt af og omdannet til energi.

De seneste år er danske kraftværker blevet afsløret i at hente store mængder tvivlsom biomasse til Danmark fra den anden side af Jorden under påskud af at producere klimavenlig varme.

Senest er det blevet afsløret, at Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) har brændt træflis fra afskovede områder i Amazonas under påskud af at ville hjælpe klimaet.

– Der er ingen garanti for, at Danmark ikke med den nye aftale fortsat kan gå på rov i skovene i Brasilien, Estland eller det sydøstlige USA, siger Maria Reumert Gjerding.

Ingen plan for udfasning

I stedet for at forsøge at grønvaske biomasse bør Folketinget arbejde for at udfase biomasse i Danmark – for uanset hvor miljøvenlig biomassen er, vil det altid udlede CO2 at afbrænde det, påpeger Danmarks Naturfredningsforening.

– Vi skal hurtigt have udfaset biomasse fra det danske energisystem, hvis vi skal håndtere klimakrisen. Vi har de alternative teknologier, så det er politisk vilje, det handler om, mener Maria Reumert Gjerding.

Men aftalen indeholder ingen plan for, hvordan og hvornår afbrænding af biomasse skal afvikles i den danske kraftvarmeproduktion. Aftalen indeholder ikke engang et krav om stop for nye investeringer i nye anlæg, der kan brænde biomasse af.

CO2-udledningerne fra den importerede biomasse tæller ikke med i det danske CO2-regnskab, men derimod i det land, hvor træerne er fældet. Måske derfor står biomasse for hovedparten af den såkaldt vedvarende energi, som bruges i Danmark.

Arbejderen har forgæves forsøgt at få klimaordførerne fra Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Enhedslisten til at forholde sig til kritikken fra Danmarks Naturfredningsforening.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


21. okt. 2020 - 06:47   21. okt. 2020 - 06:48

Biomasse

ml@arbejderen.dk
Aftale om biomasse

Regeringen og en række partier indgik i oktober 2020 en aftale om Danmarks brug af biomasse, der blandt andet betydet at:

 • Biomassen skal komme fra lovligt fældede træer, og at fældede træer skal genplantes.
 • Der ikke må bruges biomasse fra lande, hvis skove er i tilbagegang – medmindre det kommer fra bæredygtigt forvaltede skove, eller der er tale om restprodukter.
 • Danmarks Naturfredningsforening kritiserer aftalen, fordi Danmarks masseforbrug af biomasse kan fortsætte.
 • Danmarks Naturfredningsforening kritiserer også aftalen, fordi det meste af den biomasse, der brændes i Danmark i dag, fortsat vil kunne importeres og brændes af.
 • Ifølge Danmarks Naturfredningsforening forhindrer aftalen ikke, at man kan tage samme mængde biomasse ud af de danske skove eller importere biomasse fra stort set hele verden.
Træbiomasse
 • Afbrænding af træ i kraftvarmeproduktion er ikke belagt med afgifter som eksempelvis strøm. Dermed bliver træ oftest den billigste løsning at benytte sig af ude i kommunerne.
 • Derfor fravælger kommunerne ofte grønne, vedvarende løsninger som eksempelvis varmepumper, der kan producere varme fra vindmøllestrøm.
 • I Danmark fyrer over hundrede kraftvarmeværker med biomasse i form af blandt andet træflis og træpiller. 
 • Med energiaftalen fra 2012 blev der satset massivt på omlægning fra kul til biomasse i den danske energiforsyning.
 • Den omlægning har betydet milliardstore investeringer i biomasse i energisektoren. Der er tale om anlæg, der først bliver afskrevet over de næste 30-40 år.
 • FN’s Klimapanel, IPCC, påpeger, at bevarelsen af eksisterende skove og etableringen af nye skove er en af de mest effektive måder at lagre CO2 på.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening