16 Apr 2021  

KBH: Let skyet, 9 °C

Naturaktivister klædt ud som lærker indtog Miljøministeriet

Pres på Lea Wermelin

Naturaktivister klædt ud som lærker indtog Miljøministeriet

Når lærkerne bliver jaget væk fra Amager Fælled, fordi der skal bygges på Lærkesletten, skal de jo finde et nyt tilholdssted, konstaterer Extinction Rebellion, der tirsdag morgen gennemførte en effektfuld aktion i Miljøministeriet.

FOTO: Unwisemonkeys
1 af 1

Bevægelsen Extinction Rebellion har bebudet en aktion mod byggeriet på Amager Fælled tirsdag den 16. marts om morgenen. Deltagerne er blevet sat stævne på Christiansborg Slotsplads, hvor omkring 50 personer dukker op lidt i ni. 

Lærkerne er blevet jaget væk fra Lærkesletten på Amager Fælled. Derfor er de nu flygtet ind i Miljøministeriet.
Rikke Jespersen aktivist

Politiet er også mødt frem og holder øje med, hvad der foregår.

Hvad, politiet ikke ved, er, at en gruppe aktivister fra Extinction Rebellion på samme tid uhindret går ind i Miljøministeriet, der ligger tæt på Christiansborg. De er udklædt som lærker og medbringer en masse hø, der bliver spredt ud i forhallen.

Derefter sætter de sig i "rederne" og limer nogle af deres hænder fast til gulvet. Mellem sig holder de et banner med teksten: "Naturen er nøglen. Sæt Lærkesletten fri".

Hurtigt dukker en meget utilfreds vagt op og sørger for at tilkalde politiet.

Lærker i voldsom tilbagegang

Da demonstranterne fra Christiansborg Slotsplads møder frem kort tid efter, er der allerede talstærkt politi tilstede. 

Demonstranterne mødes på Christiansborg Slotsplads.
Klaus-Henrik Andreasen

En enkelt "lærke" har sat sig udenfor indgangen til Miljøministeriet og tager imod demonstranterne med baskende vinger. Bag lærkeantrækket gemmer Rikke Jespersen sig.

Klaus-Henrik Andreasen

– Lærkerne er blevet jaget væk fra Lærkesletten på Amager Fælled. Det er det eneste sted i København, hvor de kan bygge reder og yngle, men nu er deres hjem ødelagt. Derfor er de nu flygtet ind i Miljøministeriet, fordi de ikke har noget sted at være, forklarer Rikke Jespersen.

Hun henviser her til, at lige siden byggeforberedelserne gik i gang på Amager Fælled den 24. februar, er lærkerne blevet jaget væk med hunde og fugleskræmsler for at forhindre dem i at bygge reder. 

Lærken er stadig en af de mest almindelige fugle i Danmark, men har været i kraftig tilbagegang gennem de sidste 45 år. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er omkring 70 procent af sanglærkerne i Danmark forsvundet siden 1976. Det skyldes, at deres leve- og ynglesteder er blevet kraftigt beskåret.

Sanglærken vurderes nu som "næsten truet" på rødlisten over truede arter.

Kræver handling af Lea Wermelin

– Vi er nødt til at sende et tydeligt signal til politikerne om, at vi ikke vil acceptere, at der bygges på Lærkesletten. Politikerne lytter ikke til borgerne. De lytter ikke til de 76 procent, der er imod byggeriet på Lærkesletten. Vi er her for at få politikerne til at lytte. Vi taler på vegne af et flertal af københavnerne, erklærer Rikke Jespersen.

Den måling, hun henviser til, er lavet af Epinion for Danmarks Naturfredningsforening og viser, at 76 procent af københavnerne er helt eller delvist imod, at der bygges på Lærkesletten.

Klaus-Henrik Andreasen

De omkring 50 demonstranter foran Miljøministeriet synger, "Jeg ved en lærkerede", mens politi og vagter forhindrer, at nogle af dem kommer ind til de fastlimede aktivister i forhallen. 

– Mennesker invaderer alle vegne lærkernes hjemsteder. Nu invaderer lærkerne menneskernes rum, siger Ida Dalsgaard Nicolaisen fra Extinction Rebellion til demonstranterne. 

– Vi har siddet i otte dage nu ude på Lærkesletten lænket til et hegn. Nøglerne til vores låse har vi for over en uge siden afleveret til miljøminister Lea Wermelin. Vi mener, at hun har ansvaret for at beskytte vores natur, vores lærker og vores vandsalamandrer. Hun kunne udnævne hele Amager Fælled til Natura 2000 område, men det har hun afvist. Hun kunne også genfrede Lærkesletten, der er blevet affredet af Folketinget helt udenom fredningsmyndighederne, tilføjer hun.

Protester fortsætter

Få timer inden aktionen startede har politiet ryddet blokaden ved byggepladsen på Amager Fælled. I otte dage har aktivister på skift lænket sig fast til hegnet omkring byggeområdet og forhindret lastbiler i at køre ind.

>> LÆS OGSÅ: Politiet har natten til tirsdag ryddet blokaden på Amager Fælled

– De har fjernet os, men vi giver ikke op. Vi fortsætter protesterne. Politikerne lytter ikke til befolkningen. Vi kræver, at de lytter til vores og til naturens stemme, erklærer Ida Dalsgaard Nicolaisen. 

Demonstranterne samlet foran Miljøministeriet.
Klaus-Henrik Andreasen

Den melding bliver mødt med klapsalver fra forsamlingen. 

– Intet tyder på, at den nuværende regering har tænkt sig at sikre en fremtid for vores arter, jord og kommende generationers fremtid. Derfor har vi fået nok. Vi har fået nok af at blive ignoreret. Vi har fået nok af at se vores demokrati blive ædt op af økonomiske særinteresser. Vi har fået nok af at se den hårdtarbejdende arbejderklasse blive kommanderet rundt for at bygge aristokratiets prestigeprojekter herunder Fælledby på Lærkesletten, Lynetteholmen og resten af det dyre vanvidsbyggeri i København, siger Lucas Oliver Bigandt i en tale til forsamlingen.

Aktivister rives løs

Han stopper brat, da politiet nu begynder at fjerne aktivisterne inde i forhallen, mens demonstranterne råber buh for fuld styrke. En for en bliver aktivisterne løftet op og deres fastlimede hænder revet løs. Politiet giver sig ikke tid til at bruge den acetone, aktivisterne har medbragt til at opløse limen med, inden de fjerner dem.

"Lærkerne" er blevet fjernet fra forhallen af politiet.
Klaus-Henrik Andreasen

Aktivisterne bliver ført ud af bagdøren, så politiet undgår kontakt med demonstranterne.

De bliver allesammen registreret, men får derefter lov til at gå. En af lærkeaktivisterne fra forhallen er Camilla Pedersen.

– Med den her aktion vil vi gøre opmærksom på et problem, som politikerne ikke har lyttet til, selvom der er skrevet over 2300 høringssvar, klaget og demonstreret. Det er en kreativ, humoristisk og fredelig aktion, der skal få politikerne til at lytte, siger hun. 

Den store politistyrke forlader nu stedet, mens vagter giver sig til at rydde op inde i ministeriets forhal.

Udenfor læser forfatter Kristina Stoltz, der har været meget aktiv i blokaden, sit digt om lærken op, inden dagens protest slutter. 

– Følg med på Extinction Rebellions facebookside i hvad der videre sker, lyder opfordringen fra Ida Dalsgaard Nicolaisen til slut.

Godt en time efter, at den startede, er aktionen slut.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


16. mar. 2021 - 12:24   18. mar. 2021 - 13:08

Natur

ur@arbejderen.dk
Byggeplaner på Amager Fælled og Stejlepladsen
  • I 1990'erne beslutter de københavnske politikere, at der skal bygges på Strandengen på Amager Fælled. Men beslutningen ligger i dvale frem til 2016, hvor kommunen vil realisere planerne fra 1990'erne. De vil bygge på den 5-6000 år gamle Strandeng, der som et af de få områder i Danmark aldrig har været opdyrket. Området har en unik biodiversitet. Salget af byggegrunden skal finansiere en del af kommunens gæld til Metroselskabet.
  • Der rejser sig en stor protestbevægelse mod byggeplanerne. Amager Fælleds Venner dannes og sætter sig i spidsen for modstanden, som også Danmarks Naturfredningsforening København er meget aktiv i. Der bliver gennemført et væld af folkeringe, demonstrationer og andre protester.
  • Op til kommunevalget i 2017 går fire partier – Enhedslisten, Alternativet, Radikale og SF – til valg på, at der slet ikke vil blive bygget på Amager Fælled, hvis de får flertal efter valget.
  • Godt to måneder før kommunevalget giver den socialdemokratiske overborgmester Frank Jensen efter for presset og meddeler, at der alligevel ikke vil blive bygget på Strandengen på Amager Fælled.
  • Enhedslisten, Alternativet, Radikale og SF får ikke flertal ved valget i 2017. Frank Jensen fastholder, at der skal sælges byggegrunde, der kan finansiere en del af metrogælden. I september 2018 stiller overborgmesteren som betingelse for at være med i budgetforliget for 2019, at partierne accepterer, at der nu skal bygges på tre grønne områder: Lærkesletten på Amager Fælled, Stejlepladsen i Sydhavnen og Selinevej. Med i budgetaftalen er Socialdemokratiet, SF, Radikale, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.
  • Alle tre områder er fredede, men fredningerne bliver helt usædvanligt ophævet af et flertal i Folketinget ved lov i marts 2019 – uden om Fredningsnævnet.
  • Der har siden været massive protester mod byggeplanerne og affredningerne. Der har været underskriftsindsamlinger, demonstrationer, aktioner, klager, rekordmange kritiske høringssvar og meget andet. 
  • Trods protesterne vælger et flertal i Borgerrepræsentationen den 4. februar 2021 at godkende de lokalplaner, der åbner for byggerierne. For byggeplanerne stemmer Socialdemokratiet, SF, Radikale, Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti samt de to løsgængere Kasandra Behrndt-Eriksen og Kåre Traberg Smidt.
  • Den 24. februar 2021 går byggeforberedelserne i gang på Lærkesletten på Amager Fælled, men protesterne fortsætter.