18 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 7 °C

Nationalbank forventer langvarig krise

Prognose for dansk økonomi

Nationalbank forventer langvarig krise

Nationalbanken forventer i en ny prognose, at genopretningen af dansk økonomi bliver langvarig. De Økonomiske Vismænd er dog mere optimistiske, mens Dansk Industri er pessimister.

Direktør for Nationalbanken Lars Rohde fremlagde onsdag en prognose for dansk økonomi.
FOTO: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix
1 af 1

Dansk og international økonomi er ramt af et historisk hårdt tilbageslag som følge af udbruddet af coronavirus. Og der er stor risiko for, at genopretningen af økonomien vil tage lang tid.

Der er betydelig risiko for, at genopretningen af økonomien bliver langvarig.
Lars Rohde, nationalbankdirektør

Det er budskabet i en ny prognose for dansk økonomi, som Nationalbanken udsendte onsdag i denne uge.

– Nedlukningen af samfundene har på få måneder skabt høj arbejdsløshed. I nogle lande er den historisk høj. Der er betydelig risiko for, at genopretningen af økonomien bliver langvarig, siger nationalbankdirektør Lars Rohde.

Arbejdsløsheden i Danmark er frem til 10. juni steget med knap 45.000 personer i år, og 300.000 personer har modtaget kompensation for enten løn eller tabt fortjeneste. Samlet er 16 procent af den private beskæftigelse dermed berørt af krisen. 

>> LÆS OGSÅ: Dramatisk stigning i arbejdsløshed

Med genåbningen af økonomien og udfasningen af hjælpepakkerne går dansk økonomi over i en ny fase. 

– De finanspolitiske tiltag, der er aftalt på Christiansborg, bidrager til et mere jævnt konjunkturforløb, når hjælpepakkerne udfases. Hvis genopretningen bliver svagere end ventet, kan der være behov for yderligere lempelse næste år og året efter, siger Lars Rohde.

Ubekendte faktorer

Nationalbanken skønner, at bruttonationalproduktet, BNP, i Danmark vil falde med 4,1 procent i år. Og ved udgangen af 2022 skønnes der fortsat at være en mild lavkonjunktur.

Det understreges dog, at vækstudsigterne er behæftet med ekstraordinært stor usikkerhed, da der er mange ubekendt faktorer: Udviklingen i virusudbruddet, behandlingsmulighederne og afledte reaktioner fra husholdninger, virksomheder og myndigheder, både herhjemme og i udlandet. 

Vismænd er optimister

Nationalbankens prognose kommer dagen efter, at De Økonomiske Vismænd offentliggjorde deres analyse af den økonomiske situation i lyset af coronakrisen.

Vismændene skønner, at BNP vil falde med 4,4 procent i år, men har dog også et mere pessimistisk scenarie, hvor BNP vil falde med omkring 7,5 procent i år på grund af stigende arbejdsløshed.

Det pessimistiske scenarie opererer med en arbejdsløshed på omkring 230.000 personer. I dag er arbejdsløsheden på godt 150.000 fuldtidspersoner.

Vismændene er dog optimistiske i forhold til fremtiden og forventer, at dansk økonomi hurtigt vil komme sig efter krisen.

– Vi vurderer, at der er en reel mulighed for, at dansk økonomi kommer sig relativt hurtigt oven på det voldsomme stød, der har ramt os, siger overvismand Carl-Johan Dalgaard.

Pessimisme i Dansk Industri

Dansk Industri, DI, mener dog, at Vismændene er for optimistiske i vurderingen af dansk økonomi.

DI venter, at økonomien skrumper med syv procent i år, og at det vil tage flere år, inden eksporten er tilbage på niveauet før krisen. 

– Jeg vil da håbe, at vi kommer til at ligge tæt på den mere optimistiske vurdering fra Vismændene. Men tilbageslaget kan blive meget dybt og langvarigt, og ser man rundt på vores eksportmarkeder, ser det virkelig svært ud, siger Kent Damsgaard, politisk direktør i DI.

International handel skrumper

Også Nationalbanken påpeger, at verdenshandlen er skrumpet markant på grund af "et markant aktivitetsfald" i stort set alle lande samtidig.

Internationale organisationer forventer, at verdenshandlen falder med 10 procent eller mere i 2020. Og OECD peger på et fald i globalt BNP på seks procent i 2020, men understreger, at det kan blive værre, skriver Nationalbanken i sin prognose.

Det globale tilbageslag medførte et fald i dansk vareeksport på 10 procent fra marts til april. Faldet i eksporten er dog noget mindre end i andre europæiske lande. Det skyldes blandt andet, at at dansk vareeksport i høj grad består af varegrupper, som er mindre konjunkturfølsomme – for eksempel medicinal- og fødevarer. 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


18. jun. 2020 - 16:30   19. jun. 2020 - 13:35

Coronakrise

bi@arbejderen.dk
Lyt til artikel