04 Jul 2020  

KBH: Overskyet, 16 °C

Mona Striib: "Vi har brug for en økonomiaftale uden fifleri"

Opfordring fra FOA-formand

Mona Striib: "Vi har brug for en økonomiaftale uden fifleri"

Kommunerne har brug for 1,3 milliarder kroner, sygehusområdet to milliarder, påpeger FOA, der håber, S-regeringen vil undlade at give med den ene hånd og tage med den anden.

Effektiviserings- og moderniseringsprogrammet skal væk, hvis regeringen og støttepartierne mener det alvorligt, med at velfærdsudgifterne skal følge demografien, mener Mona Striib.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Udfordringerne på velfærdsområdet er så alvorlige, at regeringen er nødt til at gøre op med det efterhånden velkendte kneb med at give med den ene hånd og tage med den anden.

Det er en form for fifleri, vi forventer, at denne regering gør op med.
Mona Striib, FOA

Sådan lyder det fra fagforbundet FOA på dagen, hvor kommuner og regioner mødes med regeringen for at indlede de årlige økonomiforhandlinger.

– Desværre har vi efterhånden en tradition for, at regeringen i sin omgang med kommuner og regioner giver med den ene hånd, mens de tager med den anden. Det er en form for fifleri, vi forventer, at denne regering gør op med, udtaler Mona Striib.

>>LÆS OGSÅ: Finanslov sikrer ikke løft af kollektiv velfærd

Udviklingen de næste 10 år

Regeringen og støttepartierne lægger op til, at udgifterne på det offentlige område får lov til at følge befolkningsudviklingen og de reelle udgifter. Den indstilling glæder FOA's forbundsformand Mona Striib, som håber, at det sætter et tydeligt aftryk på økonomiforhandlingerne.

De næste 10 år vil der ifølge prognoser fra Danmarks Statistik komme 17 procent flere små børn under 5 år og 57 procent flere ældre over 80 år. Hvis udgiften per ældre og per barn skal holdes uændret, vil det kræve en væsentlig forøgelse af udgifterne. Dertil kommer de ekstra omkostninger, når regering og støttepartier skal leve op til løfterne om at indføre minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

– Så nytter det bare ikke, at staten fortsat betjener sig af det kendte prokuratorkneb, hvor de tilfører flere penge, mens de i samme bevægelse suger store dele af de samme penge tilbage til statskassen igen igennem det såkaldte moderniserings- og effektiviseringsprogram, mener Mona Striib.

1,3 milliarder til kommunerne

FOA's beregninger viser, at der alene til næste år er brug for op mod 1,3 milliarder kroner ekstra til kommunerne, hvis velfærden per borger skal holdes uændret. Dertil kommer, at der er brug for yderligere velstandsudvikling, i takt med at samfundet bevæger sig.

>>LÆS OGSÅ: Kommuner og regioner kræver flere penge til velfærd

FOA gør opmærksom på, at moderniseringsprogrammet pålægger kommunerne årligt at effektivisere for 1 milliard kroner og aflevere halvdelen i statskassen. Tidligere har såkaldte omprioriteringsbidrag og årlige produktivitetsforbedringer fungeret på stort set samme måde.

– Vi har intet imod effektiviseringer og bedre produktivitet. Men man kan ikke bare blindt sende en grønthøster gennem den offentlige sektor år efter år, uden at man til sidst kommer til at udpine hele området. Det punkt er vi for længst nået til, siger Mona Striib og tilføjer:

– Det program skal væk, hvis regeringen og støttepartierne mener det alvorligt, med at velfærdsudgifterne skal følge demografien.

Ekstra to milliarder til sygehusene

De regionale sundhedsudgifter nåede sidste år op på cirka 112 milliarder kroner. Regionerne kræver to milliarder kroner ekstra i 2020 til sygehusene. Danske regioner peger på, at sygehusene er pressede af dyr medicin, nye behandlinger, flere ældre og kronisk syge samt et behov for at styrke psykiatrien.

– Den udfordring kommer regeringen til at tage alvorligt. Ellers vil vi opleve, at regionerne kommer til at gennemføre besparelser for at få enderne til at mødes. Sundhedsvæsenet er presset nok i forvejen, slutter Mona Striib.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


21. aug. 2019 - 12:57   21. aug. 2019 - 14:17

Indland

noc@arbejderen.dk