23 Jul 2019  

KBH: Spredte skyer, 24 °C

Minister skal i samråd om retten til at sige nej til oliejagt

Fracking på Lolland og Falster

Minister skal i samråd om retten til at sige nej til oliejagt

Der er massiv lokal modstand i og udenfor byrådet i de to kommuner på Lolland og Falster, hvor regeringen og et hollandsk firma vil bore efter olie. Nu skal energiministeren svare på, om kommunerne har noget at skulle have sagt eller blot skal makke ret.

Borgerne på Lolland og Falster har allerede holdt deres første demonstration mod olie- og gasboringer i deres kommuner. Nu gør de klar til nye aktiviteter, hvis det hollandske firma Nail Ressources får tilladelse til at bore efter olie i 30 år.
FOTO: Christian Tastrup
1 af 1

Kan Guldborgsund Kommune på Falster og Lolland Kommune sige fra overfor regeringens planer om at give det hollandske olie- og gasselskab Nail Ressources ret til at udvinde olie i deres undergrund?

Det er dybt bekymrende, at regeringen vil give tilladelse til at udvinde olie og gas i 30 år i en tid, hvor det gælder om at afvikle fossile brændsler.
Christian Poll, Alternativet

Dette spørgsmål skal energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt blandt andet svare på i et samråd på torsdag.

Det ventes, at ministeren efter samrådet vil godkende to ansøgninger fra det hollandske olie- og gasselskab, der vil søge efter både olie, gas og varmt vand i undergrunden på Lolland og Falster.

>> LÆS OGSÅ: Hollandsk selskab kan undergrave lokal varmeforsyning

Arbejderen har tidligere beskrevet, hvordan de lokale borgmestre på Lolland og Falster vil gøre alt, hvad de kan for at forhindre at deres lokalområder bliver udsat for borehuller og fracking efter olie og gas.

De to borgmestre har sendt et fælles brev til ministeren for at gøre det klart, at deres kommuner arbejder målrettet med omstilling til grøn og vedvarende energi.

"Olie- og gasudvinding har på det foreliggende grundlag ingen plads i den fremtid, og vi er samtidig dybt bekymrende over den potentielle risiko for drikkevand, landbrugsjord og naturværdier, som særligt "fracking” vil udgøre", skriver de to borgmestre.

>> LÆS OGSÅ: Fracking på vej tilbage

Hvad med klimaaftalen?

På samrådet på torsdag skal ministeren også svare Alternativet på, hvordan planerne om at give det hollandske selskab tilladelse til at efterforske og indvinde olie og gas i op til 30 år, hænger sammen med regeringens mål om at omstille Danmark til et lavemissionssamfund baseret på 100 procent vedvarende energi i år 2050.

Ministeren skal også uddybe regeringens planer for afvikling af efterforskning og indvinding af olie og gas på land og til havs, så Danmark kan udfase brugen af fossile brændsler og leve op til forpligtelserne i Parisaftalen og FN's verdensmål.

– Det er dybt bekymrende, at regeringen vil give tilladelse til at udvinde olie og gas i 30 år i en tid, hvor det gælder om at afvikle fossile brændsler, hvis vi skal undgå de værste klimaforandringer og leve op til FN's klimaaftale, sådan som vi har forpligtet os til, siger Alternativets klima- og energiordfører, Christian Poll, til Arbejderen.

>> LÆS OGSÅ: Minister klar til oliejagt med ukendte kemikalier

Borgere kræver Nul Huller

Borgerne i de to kommuner har organiseret sig i det tværpolitiske netværk Nul Huller, der skal sikre lokale aktiviteter, hvis det hollandske selskab får sin godkendelse og begynder at bore og fracke efter olie og gas.

På onsdag har Nul Huller indkaldt til en åben workshop for at få ideer og sætte gang i den lokale modstand.

– Målet med workshoppen er at få aktiveret folk i den lokale modstand, så vi kan få stoppet planerne om boringer efter olie og gas. Det kan eksempelvis være helt lavpraktiske aktiviteter som at gå på gaden og høre, hvad folk mener om at bore efter olie og gas i deres nærområde. Eller at samle underskrifter ind, lave en happening med et boretårn midt på torvet, hængeplakater op eller lave kunst. Præcist hvilke aktiviteter, vi ender med at sætte i gang, er helt op til dem, der kommer på workshoppen, siger Frederik Schütt, der står bag workshoppen og er aktiv i Nul Huller.

>> Læs mere om workshoppen og Nul Huller

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


12. aug. 2017 - 08:00   15. aug. 2017 - 11:55

Olie og gas

ml@arbejderen.dk
Olie og gas på Lolland og Falster
  • >> Læs mere om danmarkshistoriens første boring i Nordjylland og protesterne mod skifergas på Arbejderens temaside.