18 Jun 2019  

KBH: Spredte skyer, 18 °C

Minister ignorerer anbefaling fra FN's torturkomité

Vil ikke kommentere tortursag

Minister ignorerer anbefaling fra FN's torturkomité

Forsvarsministeren nægter at svare på, om han vil efterkomme kravet fra FN's Torturkomité og sikre, at 23 irakiske torturofre kan få deres sag for en dansk domstol.

Forsvarsminister Peter Christensen er i gang med at diskutere sagen om de 23 irakere med Kammeradvokaten og en række ministerier.
FOTO: Thomas Lekfeldt/Scanpix
1 af 1

Forsvarsminister Peter Christensen vil ikke svare på, om regeringen vil droppe sin påstand om, at 23 irakeres erstatningssag mod den danske stat er forældet.

Det fremgår af et svar i Folketinget til Enhedslistens udenrigsordfører Nikolaj Villumsen.

Peter Christensen henviser til, at retssagen i øjeblikket drøftes med statens forsvarer Kammeradvokaten og en række ministerier. "Det findes derfor rigtigst ikke at kommentere den verserende retssag nærmere her", skriver forsvarsministeren.

Det er bemærkelsesværdigt, at en retsstat som Danmark ikke allerede efterlever den anbefaling.
Thomas Giolla Møller, ​
Dansk Institut mod Tortur, Dignity

De 23 civile irakere blev taget til fange i november 2004 under den danskledede operation Green Desert og udleveret til irakisk militærpoliti, som udsatte dem for tortur i mange dage, før de blev løsladt uden at blive sigtet eller komme for en dommer.

Irakerne har siden 2011 forsøgt at få deres sag prøvet ved en dansk domstol.

Retssag må ikke begrænses

Ministerens tavshed kommer på trods af, at FN's torturkomité i sidste måned opfordrede regeringen til at droppe kravet om forældelse og i stedet arbejde for, at sagen kan komme for en domstol.

"Komitéen anbefaler, at staten (Danmark, red.) tager alle legale skridt for at sikre, at civile retskrav på baggrund af tortur og mishandling ikke underkastes nogen former for begrænsninger, der kan forhindre ofrenes mulighed for rehabilitering og erstatning", hedder det i komitéens konklusioner fra eksaminationen af, om Danmark lever op til FN’s torturkonvention.

>> Læs FN's torturkomiteens anbefalinger til Danmark her

Og FN's torturkonventions artikel 14 slår fast, at landene skal indrette deres retssystemer, så torturofre er sikret adgang til erstatning og oprejsning.

FN's anbefaling af at sikre de irakiske torturofre adgang til at få deres sag prøvet, gør dog ikke indtryk hos kammeradvokat Peter Biering, der fungerer som forsvarer for regeringen.

– Min arbejdsgiver er ikke FN's torturkomité, men regeringen. Regeringen har ikke fortalt mig, at jeg ikke længere skal gøre kravet om forældelse gældende. Derfor fortsætter vi ad det spor. Det er ikke et spørgsmål, jeg skal tage stilling til. Det må regeringen vurdere, siger kammeradvokat Peter Biering til Arbejderen.

DIGNITY, Dansk Institut mod Tortur, bakker derimod op om FN’s Torturkomites anbefaling af, at juridisk spilfægteri ikke må stå i vejen for ofrenes mulighed for rehabilitering og erstatning.

– Det er bemærkelsesværdigt, at en retsstat som Danmark ikke allerede efterlever den anbefaling, siger talsperson for Dignity, Thomas Giolla Møller, til Arbejderen.

Han uddyber:

– Tortur er undergravende for opbyggelsen af retsstater, og derfor er det fuldstændig fundamentalt, at vi afstår fra at benytte den slags metoder, og at vi aldrig udleverer tilbageholdte til andre parter, som anvender tortur, når vi deltager militært i konfliktområder.

En forhindring blandt mange

Ministeriets påstand om, at sagen er forældet og derfor skal afvises, er ikke den eneste forhindring, den danske regering har forsøgt at opstille.

Forsvarsministeriet har tidligere krævet, at de fattige irakiske bønder skulle stille med en garanti på 40.000 kroner hver for overhovedet at få lov til at føre sagen. Dette krav blev underkendt af Højesteret i september 2013.

Forsvarsministeriet nægtede også at lade irakerne få fri proces. Men dette krav blev underkendt af Procesbevillingsnævnet, der gav irakerne fri proces i september sidste år. 

Tilbage står nu kun spørgsmålet om forældelse, før irakernes sag kan blive behandlet af en dansk domstol.

Landsret tager stilling til juni

Efter kritikken fra FN's torturkomite har irakernes advokat skrevet et brev til forsvarsminister Peter Christensen. I brevet opfordret advokaten til, at ministeren dropper påstanden om forældelse, så erstatningssagen kan komme i gang.

Hvis FN’s Torturkomite ikke får regeringen til at ændre holdning, bliver påstanden om, at sagen er forældet, behandlet af Østre Landsret til juni.

Torturkomiteen beklager også, at regeringen har lukket Irak-kommissionen, der blandt andet skulle undersøge danske soldaters håndtering af fanger i Irak. 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. jan. 2016 - 07:30   08. feb. 2016 - 16:38

Fangesag

ml@arbejderen.dk
operation Green Desert

Arbejderen har i en række artikler afdækket forløbet omkring Operation Green Desert i Irak i november 2004.

Vi har blandt andet beskrevet, hvordan efterretningsofficer Anders Kærgaard allerede inden operationen advarede den danske bataljonschef John Dalby om, at operationen byggede på upålidelige efterretninger, og at der var stor risiko for, at civile irakere ville blive ramt.

Den danskledede operation endte med, at 36 civile irakere blev taget til fange og udleveret til månedlang tortur hos det irakiske militærpoliti. 23 af irakerne har siden anlagt sag mod den danske stat for medansvar for torturen, men de har endnu ikke fået lov at få deres sag for. Den eneste, der i dag er dømt i sagen, er Anders Kærgaard, som stod frem med centrale oplysninger om det danske militærs medvirken.

>> Se alle artikler i sagen her

>> Se dokumentationen bag artiklerne her