26 Apr 2019  

KBH: Let skyet, 19 °C

Minister er uklar om sparekrav i reform

Samråd om førtidspension

Minister er uklar om sparekrav i reform

Beskæftigelsesministeren gav ikke en klar melding på, om sparekravene i førtidspensionsreformen er fastholdt, da han onsdag var i samråd.

Troels Lund Poulsen mener, at førtidspensionsreformen er både rigtig og nødvendig.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Da reformen af førtidspension og fleksjob blev indført i 2013, var det et erklæret mål at spare penge. I 2020 skulle besparelsen være på 2,1 milliard kroner og på længere sigt på 3,9 milliarder kroner (i 2017 priser).

Det er mildt sagt et uldent svar. Jeg følger op med et skriftligt spørgsmål.
Finn Sørensen, Enhedslisten

Indtil videre er der ikke sparet penge på området. Godt nok er antallet af førtidspensionister faldet markant, så der i 2017 blev brugt 5,5 milliarder kroner mindre til førtidspension end i 2012.

Men samtidig er udgifterne til fleksjob, ressourceforløb, mentorordning og drift steget med 6,3 milliarder kroner fra 2012 til 2017, viser en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet.

Betyder det, at der nu skal spares omkring tre milliarder kroner på førtidspension og fleksjob inden 2020, spurgte Finn Sørensen fra Enhedslisten beskæftigelsesministeren, da han onsdag var kaldt i samråd.

Uldent svar

Men trods klare spørgsmål kom der ikke noget klart svar fra ministeren. Han henviste til, at det er svært at opgøre de økonomiske effekter af reformen, fordi området også bliver påvirket af reformerne af sygedagpenge og kontanthjælp og af konjunkturudviklingen.

>> LÆS OGSÅ: Reform af førtidspension skaber fattigdom

– Betyder det, at forligspartierne har opgivet sparemålet, ville Finn Sørensen vide.

– Vi har fokus på, om reformen virker efter intentionerne, her ser vi også på den økonomiske udvikling, svarede Troels Lund Poulsen. 

– Står sparekravet ved magt. Ja eller et nej, spurgte Finn Sørensen.

– Vi har fokus på, om reformen virker efter hensigten. Vi lever op til det, der er besluttet. Men dem, der har brug for en førtidspension, skal også have det, sagde ministeren. 

– Det er mildt sagt et uldent svar. Jeg følger nu op med et skriftligt spørgsmål, siger Finn Sørensen til Arbejderen.

På samrådet spurgte han også ind til det faktum, at antallet af mennesker over 40 år, der får førtidspension efter at have deltaget i et ressourceforløb, er på kun en tredjedel af det antal, som forligspartierne forventede, da de lavede reformen. Reformen fungerer altså langt mere restriktivt end forudsagt.

– Det kan jo hænge sammen med en lovgivning, der overlader alt for meget til kommunernes skøn, samtidig med at kommunerne bliver presset hårdt økonomisk, sagde Finn Sørensen på samrådet.

Ministeren henviste blot til, at mange ressourceforløb endnu ikke er afsluttet, og at det derfor er for tidligt at udtale sig om tallene.

Evaluering

Bag reformen af førtidspension og fleksjob står Socialdemokratiet, SF, Radikale, Venstre, Konservative og LA. Partierne er i øjeblikket i gang med en evaluering af reformen. 

En del af evalueringen blev efter massiv kritik af reformen fremskyndet og resulterede tidligere på året i en lovændring, der slår fast, at syge kun må sendes i ressourceforløb, hvis der er en reel mulighed for at udvikle arbejdsevnen. Beskæftigelsesministeren understreger, at ændringen ikke betyder, at der skal tilkendes flere førtidspensioner.

>> LÆS OGSÅ: Protester presser lovændring igennem

Den sidste del af evalueringen ligger klar i løbet af efteråret. Her vil der komme yderligere ændringer, sagde ministeren på samrådet.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


13. sep. 2018 - 11:39   13. sep. 2018 - 14:44

Førtidspension

ur@arbejderen.dk
Reform af førtidspension og fleksjob
  • Reformen af førtidspension og fleksjob blev vedtaget i Folketinget 19. december 2012 af Socialdemokraterne, SF, Radikale, Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Den trådte i kraft 1. janaur 2013. 
  • Reformen gør det langt sværere at få førtidspension. Ingen under 40 år skal som udgangspunkt have førtidspension. I stedet skal de ind i de såkaldte ressourceforløb, som skal bringe dem nærmere på arbejdsmarkedet. Forløbene kan vare op til fem år ad gangen, og den enkelte person kan få flere ressourceforløb.
  • Deltagerne i ressourceforløb har en indtægt på niveau med kontanthjælpen, som er væsentligt lavere end en førtidspension.
  • Mens fleksjobbere tidligere fik en fuldtidsløn på i hvert fald mindstelønsniveau af deres arbejdsgiver, som så fik et tilskud fra det offentlige, får fleksjobberen nu kun løn for sin effektive arbejdsindsats. Dertil kommer et tilskud for det offentlige. For de fleste betød de nye regler en stor lønnedgang i forhold til tidligere.
  • Fleksjob blev tidsbegrænsede til fem år ad gangen. Og man kan ikke umiddelbart blive ansat i fleksjob på sin hidtidige arbejdsplads.
  • Reformen skal give en besparelse på 1,9 milliarder kroner årligt fra 2020.