15 Oct 2019  

KBH: Spredte skyer, 11 °C

Miljøstyrelse anbefaler ti år mere med glyphosat

Forud for afstemning i EU

Miljøstyrelse anbefaler ti år mere med glyphosat

Både WHO og uafhængige forskere mener, at giftstoffet glyphosat er kræftfremkaldende. I EU-systemet er man dog i tæt samarbejde med industrien nået frem til et andet resultat. Og Danmark bakker op.

Giften glyphosat, der bruges i en række sprøjtemidler i EU, skal fortsat kunne anvendes, mener Miljøstyrelsen.
FOTO: Eric De Mildt/Greenpeace
1 af 1

Miljøstyrelsen anbefaler, at Danmark stemmer for, at giftstoffet glyphosat fortsat skal være tilladt i EU de næste 10 år. Det fremgår af et notat, som styrelsen netop har sendt i høring hos en række interesseorganisationer.

Miljøstyrelsen har været utroligt fodslæbende i den her sag. De danser efter EU's og industriens pibe. 
Lisbeth E. Knudsen, Københavns Universitet

Miljøstyrelsen henviser til, som også regeringen tidligere har gjort, at EU's fødevareagentur og EU's kemikaliekontor har frikendt glyphosat for at være kræftfremkaldende. Resultatet er dog stærkt omdiskuteret.

Glyphosat bliver brugt i en række sprøjtemidler i Danmark og resten af verden, blandt andet i Monsantos RoundUp, der bliver brugt mod ukrudt på marker og i haver.

Går industriens ærinde

Toksikolog og professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, Lisbeth E. Knudsen, er en af Danmarks førende eksperter på området. 

Hun har 30 års erfaring med at vurdere farlige stoffer, og har i årevis nøje fulgt glyphosat og lavet forsøg og testet danskeres urin for rester af glyphosat. Hun er dybt skuffet over Miljøstyrelsens anbefaling.

– Jeg forstår ikke, at Miljøstyrelsen sætter deres faglighed over styr på den her måde. Der er en række problemer med de undersøgelser, der ligger til grund for EU's frikendelse af glyphosat: EU ønsker ikke at offentliggøre de data fra kemiindustrien, som EU-rapporterne bygger på. Hvis vi skal have en sober debat, og mulighed for at vurdere, om glyphosat er skadeligt, kræver det åbenhed, siger Lisbeth E. Knudsen til Arbejderen.

Samtidig forholder EU sig slet ikke til de uafhængige undesøgelser, der viser, at glyphosat udover at være kræftfremkaldende har en lang række andre skadelige virkninger, beklager professoren.

>> LÆS OGSÅ: Glyphosat bør forbydes

– EU har valgt udelukkende at basere deres vurdering af glyphosat  på data fra industrien selv, der understøtter, at glyphosat ikke udgør en kræftrisiko. Men uafhængige eksperter når frem til den modsatte konklusion. Jeg er ked af, at Miljøstyrelsen vælger kun at tro på industrien. EU og den danske miljøstyrelse bør tage bekymringerne fra de internationale eksperter alvorligt. Og så bør glyphosat også vurderes for hormonforstyrrende skadevirkninger og skader på nervesystemet og immunsystemet, siger Lisbeth E. Knudsen og tilføjer:

– Miljøstyrelsen har været utroligt fodslæbende i den her sag. De danser efter EU's og industriens pibe. Desto længere tid glyphosat får lov til at blive brugt på marker, veje, offentlige steder og i haver, desto flere mennesker bliver udsat for et skadeligt stof.

Har ikke set rådata

Miljøstyrelsen indrømmer, at man ikke har set de data, der ligger til grund for EU's frikendelse af glyphosat.

– Vi har ikke læst de rå-data og dataene fra laboratorieforsøgene, der ligger til grund for rapporternes konklusioner. Vi har ikke noget behov for at efterspørge alle laboratorieprotokoller, forklarer kontorchef i Miljøstyrelsens pesticid-kontor, Lea Frimann Hansen til Arbejderen.

– Vi har intet grundlag for at sige, at glyphosat ikke er sikkert. Derfor indstiller Miljøstyrelsen til at godkende glyphosat i endnu ti år. Vi sætter ikke spørgsmålstegn ved, om glyphosat fortsat skal være tilladt

Miljøstyrelsen stoler på de tyske myndigheder, som EU har sat til at udarbejde resuméer af kemiindustriens egne forsøg og data om glyphosat.

– Disse resuméer har vi set. Det er helt normalt, at industriens egne data ikke offentliggøres. Vi stoler på, at de krav, der er til industriens rapporter med god laboratoriepraksis, bliver fulgt samt på EFSA og ECHA's eksperter. Grundlaget for hele EU er jo, at vi kan stole på hinanden.

EU's nuværende tilladelse til at bruge glyphosat udløber til december. I næste måned ventes EU at tage stilling til, om glyphosat skal være tilladt i ti år mere.

Flere EU-lande – heriblandt Frankrig og Polen – vil ikke forny tilladelsen, fordi WHO og en lang række forskere advarer om, at glyphosat kan være kræftfremkaldende.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


16. sep. 2017 - 06:04   16. sep. 2017 - 06:10

Sprøjtemiddel

ml@arbejderen.dk
Glyphosat
  • Glyphosat er et giftstof, der bruges i en række sprøjtemidlerover hele verden. I Danmark kender vi blandt andet Monsantos RoundUp, der bliver brugt mod ukrudt på marker og i haver.

  • På grund af sin udbredte anvendelse findes der rester af glyphosat overalt - i vandløb, i fødevarer som brød og mel, i drikkevarer som øl og i menneskers urin.

  • WHO's kræftforskningsenhed vurderer, at glyphosat sandsynligvis er kræftfremkaldende for mennesker. WHO bakkes op af 96 uafhængige kræftforskere fra hele verden.

  • EU's Fødevaresikkerhedsagentur (EFSA) og EU's Kemikalieagentur (ECHA) afviser derimod alle beviser for at glyphosat kan forårsage kræft.

  • Siden februar har mere end 1,3 millioner europæere skrevet under for at forbyde glyphosat. Det er den hurtigst voksende underskriftsindsamling i EU nogensinde.

  • >> Skriv under for et forbud mod glyphosat