24 Feb 2020  

KBH: Spredte skyer, 5 °C

Militærets ledelse skal centraliseres

Ny forsvarslov deler vandene i Folketinget

Militærets ledelse skal centraliseres

På mandag ventes et snævert flertal i Folketinget at ændre en paragraf i forsvarsloven, der åbner op for at nedlægge Forsvarskommandoen og samle ledelsen af militæret hos Forsvarsministeriet.

Forsvarsministeren på besøg i Afghanistan. Nu er han hjemme igen, og har samlet flertal for en lov, der åbner op for at nedlægge Forsvarskommandoen.
FOTO: www.fmn.dk
1 af 1

På mandag ventes et snævert flertal i Folketinget at ændre to paragraffer i forsvarsloven. Ændringerne vil ifølge regeringen og Enhedslisten sikre en stærkere demokratisk styring af det danske militær.

Lovforslaget gør det muligt at nedlægge Forsvarskommandoen, der har den overordnede ledelse af hæren, flyvevåbnet og flåden og i stedet samle ledelsen i Forsvarsministeriet.

Bedre politisk kontrol

- Det står lysende klart, at der er brug for mere demokratisk kontrol med forsvaret. Det får vi nu. Det er afgørende, at vi styrker den demokratiske styring med forsvaret oven på de mange skandaler, hvor forsvarsledelsen gang på gang har misinformeret befolkningen og Folketinget, siger forsvarsordfører Nikolaj Villumsen.

Han henviser til, at Forsvarskommandoen tidligere har givet Folketinget forkerte svar om antallet af fanger i Irak og eksistensen af Irak-videoen.

Når ansvaret for den militære ledelse samles ét sted, bliver det enklere at have styr på, hvad der foregår og sikre korrekte svar.

Ole Wæver, professor

Forsvarskommandoen blev oprettet med forsvarsloven fra 1969. Med det nye lovforslag vil regeringen og Enhedslisten ophæve de bestemmelser i loven, som handler om Forsvarskommandoen (FKO).

- Min intention er at få integreret Forsvarskommandoen og departementet, fordi det er måden, hvor vi sparer de dobbeltfunktioner, som vi har i dag. Hvis vi bare sætter os ned ved siden af hinanden, vil dobbeltfunktioner blive bevaret, siger forsvarsminister Nick Hækkerup på TV2.

- I de konflikter, hvor vi er tilstede i dag for eksempel i Afghanistan og i Mali, er der ikke kun behov for militære svar, men også behov for viden om jura, økonomi og kommunikation, og over årene er disse kompetencer bygget op i både ministeriet og Forsvarskommandoen. Nu handler det om at tage det bedste fra begge verdener og slå det sammen, for at få en bedre ledelse og et bedre forsvar for pengene, lyder det fra ministeren.

Mulighed for at rydde op

Enhedslisten ser nedlæggelsen af Forsvarskommandoen som en mulighed for at rydde op i militærets ledelse.

- Der bliver 70-100 stillinger i overskud, hvis vi nedlægger Forsvarskommandoen. Det betyder, at vi får mulighed for at rydde op blandt de officerer, der har misinformeret Folketinget, siger Nikolaj Villumsen.

Han understreger, at Enhedslistens stemmer for ændringerne i forsvarsloven ikke er udtryk for en ny kurs:

- Vi stemmer ikke for andet end at ændre i forsvarets ledelse og uddannelser. Vi vil fortsat kæmpe for besparelser på forsvaret og imod den nuværende målbeskrivelse af forsvaret som en agressiv angrebshær. Vi er ikke en del af forsvarsforligskredsen og vil fortsat kæmpe imod eksempelvis indkøb af nye krigsfly og den fortsatte krig i Afghanistan, lyder det fra Nikolaj Villumsen.

Ole Wæver, professor i international politik på Københavns Universitet og leder af regeringens Forskningscenter for løsning af internationale konflikter (CRIC), og også positiv overfor ændringerne:

- Når ansvaret for den militære ledelse samles ét sted, bliver det enklere at have styr på, hvad der foregår og sikre korrekte svar. Oplysningerne bliver synlige hele vejen op igennem systemet. De mere politiske sager - om eksempelvis de reelle fangetal i Irak og sagen om den forsvundne Irak-video - vil blive sværere at gemme væk, siger Ole Wæver til Arbejderen og uddyber:

- I dag har vi to adskilte systemer, hvor det er svært at placere et ansvar, fordi det er uklart, hvor meget ministeren er blevet orienteret om, og hvor meget han er blevet holdt udenfor. Den situation undgår vi nu, fordi det hele samles ét sted, med ministeren som ansvarlig. Så hvis ikke han har styr på sin biks, er det hans problem. Det vil give en stærkere styring, hvor man hurtigere vil opdage fejl - modsat systemet i dag, hvor det er lettere skyde skylden på hinanden.

Borgerlige tager afstand

De borgerlige partier tager afstand fra lovforslaget, og lover at genoprette Forsvarskommandoen, hvis de kommer til magten.

- Jeg anerkender, at der har været sager. Men hvis man ønsker at lave et angreb mod Forsvarskommandoen, tager man fejl. Der bliver også begået fejl andre steder end i Forsvarskommandoen, siger Venstres forsvarsordfører Troels Lund Poulsen.

Den konservative ordfører, Lene Espersen, kalder forslaget for "en skamplet". Og Dansk Folkepartis ordfører Marie Krarup mener, at en "underordning af forsvarschefen under Forsvarsministeriets departement vil føre til en politisering af forsvaret".

Med lovændringen, som træder i kraft 1. august 2013, får uddannelser i militæret status af enten bachelor- eller kandidatuddannelser, så de kan bruges i det civile liv. Og det bliver muligt at komme fra det civile liv og blive ansat som officer i militæret.

Det danske militærs budget for 2013 er på 20,2 milliarder kroner. 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


29. maj. 2013 - 12:36   31. maj. 2013 - 16:05

Forsvarslov

ml@arbejderen.dk
Forsvarsloven ændres

I marts fremsatte forsvarsminister Nick Hækkerup et lovforslag, der ændrer to paragraffer i forsvarsloven fra 1969. Lovændringerne ventes vedtaget på mandag med opbakning fra Enhedslisten.

Lovforslaget gør det muligt at nedlægge Forsvarskommandoen, der har den overordnede ledelse af hæren, flyvevåbnet og flåden og i stedet samle ledelsen i Forsvarsministeriet.

Samtidig får uddannelser i militæret status af enten bachelor- eller kandidatuddannelser, så de kan bruges i det civile liv. 

Ifølge forsvarsministeren kan der spares et tocifret millionbeløb på at sammenlægge Forsvarskommandoen med Forsvarsministeriet.

Ændringerne træder i kraft 1. august 2013.